Opiniepeiling GvA: PVDA+ populairst bij moslimjongeren

Opiniepeiling GvA: PVDA+ populairst bij moslimjongeren

zondag 28 april 2013 10:00
Spread the love

De Gazet van Antwerpen heeft haar waardevol onderzoek tussen Mekka en Meir en bijgaande artikels afgesloten. De enquête geeft een erg genuanceerd beeld van wat moslimjongeren en niet-moslimjongeren uit Antwerpen, Mechelen, Turnhout en Sint-Niklaas denken. De keuze van moslimjongeren in verleden of toekomst voor politieke partijen kwam ook aan bod en is het bespreken meer dan waard.

Voor wie het GvA onderzoek wil exploreren zie de link naar het door Insites Consulting uitgevoerde onderzoek.

Slechts 4% moslimjongens ‘Helemaal akkoord’ met terrorisme

De vraagstellingen in de enquête zijn OK, de interpretatie soms te restrictief zoals bij de vragen waarbij de antwoordcategorieën “Helemaal akkoord, akkoord en eerder akkoord” samengevoegd worden tot ‘akkoord’ zodat de nuance ‘akkoord of eerder akkoord’ wegvalt bij de 16% moslims-jongens die ‘terrorisme’ zogezegd aanvaardbaar vinden.

In feite zijn maar 4% moslimjongens ‘helemaal akkoord’ met de stelling, en dus 96% van de moslimjongens “niet helemaal akkoord’. De samenvoeging is een betwistbare procedure, zeker als de nuance in de antwoorden niet weergegeven wordt.

PVDA+, eerste keuze bij moslimjongeren

Lex Molenaar had gevraagd een korte commentaar te geven op de resultaten bij de politieke vragen: 26% van de moslims-jongeren koos of kiest voor de PVDA, 25% SP.A, 22% Groen; 9% CD&V , 5% NV-A, 3% Open VLD en 1% Vlaams Belang. Behoudens een korte aanhaling in z’n redactioneel werd het artikeltje zelf niet gepubliceerd. We willen deze commentaar evenwel niet aan de lezers van DeWereldMorgen.be onthouden:

Belangrijkste vaststelling is de voorkeur van moslimjongeren voor de PVDA die enkel te begrijpen is door de keuze van moslimvrouwen, ondermeer omwille van de actie van Zora Othma samen met Vrije Keuze tegen het hoofddoekenverbod. In tegenstelling tot de SP.A waar Patrick Janssens ook als persoon de voorkeur geniet, is dit bij de PVDA veel minder het geval met Peter Mertens. Blijkbaar wordt ook nu pas voordeel getrokken uit de RESIST-ervaring en de visionaire keuze van Abou Jahjah om het migranten-arbeidersbelang te verbinden aan het politieke, met inbegrip van de religieuze dimensie.
 
De doorbraak van de PVDA, die in deze peiling bevestigd wordt, is mede nog op zijn rekening te schrijven. Het potentieel dat aangedragen wordt door de belangrijkste fractie in de migraties van de laatste decennia heeft ook in Mechelen gewerkt waar Dirk Tuypens, vergeleken met 2010, het sterkst van alle PVDA-afdelingen vooruitgaat, namelijk +133% in Mechelen tegenover +97% in Antwerpeen (berekend op kantonniveau en dit zelfs zonder een Marokkaanse kandidaat op de lijsten). In het enquêteresultaat voor de PVDA spelen de Mechelse moslims dan ook allicht een manifeste rol. Mét representatieve Marokkaanse kandidaten  zou Tuypens wel eens het verschil kunnen maken bij de komende verkiezingen in Mechelen.

CD&V op drift zonder moslims
 
Als tegenpool en enigszins beklagenswaardig bengelt de CD&V als enige religieuze partij onderaan in deze peiling met maar een beperkte rol in de voorkeur van moslimjongeren. In plaats van zich als pluriforme religieuze partij te manifesteren, die ook het moslimbelang mee wil en zal behartigen heeft de CD&V dit intrinsieke en met haar eigenheid overeenstemmend potentieel volledig links laten liggen.

Als er ergens een radicale verandering nodig is dan is het wel bij de CD&V in Antwerpen zowel als op nationaal niveau. De CD&V zal mét de moslims als religieuze partij overleven of er zonder ten onder gaan.
 
Jan Hertogen is socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!