Peter Mertens? Die ken ik niet!

Peter Mertens? Die ken ik niet!

maandag 1 april 2013 19:34
Spread the love

De beginselverklaring van de socialisten begint meer en meer op een lachertje uit te draaien. In één ding moet ik hen gelijk gelijk geven, ze gaan met iets beginnen, ze zijn er dus nog niet mee bezig.

Dit weekend mocht Bruno, de zoon van Louis Tobback dus, het in de krant “de morgen” eens uitleggen. Toen hem voor de voeten werd gegooid dat PVDA-voorzitter Peter Mertens opmerkt dat de socialisten wel de werkloosheidsvergoedingen na verloop van tijd onder het bestaansminimum lieten zakken kregen we volgende reactie…

“Kijk, ik wil gerust over concrete maatregelen discussiëren, maar ik ga het niet hebben over een versleten communist zoals Peter Mertens. Die wil Stalin niet afzweren en bestaat voor de rest politiek niet. Behalve dat hij misschien geestig is voor journalisten.”

Over geestig zijn voor journalisten gesproken, nog geen vijf antwoorden verder stelt Bruno het als volgt “Je zult mij nooit kunnen betrappen op gratuite commentaren op andere, linkse partijen.

Over deze twee antwoorden valt nogal wat te zeggen. Vooreerst doet Bruno mij meer en meer denken aan een joenk dat zijn handen voor zijn ogen houdt in de wetenschap dat  niemand hem dan ziet. Sorry gasten, ik ben even van de wereld en als jullie mij niet zien zie ik ook jullie niet, da! Qua beginselverklaring kan dat tellen. Hij wil dus niet geweten hebben dat PVDA+ vooruitgang boekt, meer nog, Peter Mertens die bestaat politiek niet. Een merkwaardige non-visie op de wereld rondom Tobback als je ’t mij vraagt.

Maar er valt nog wel meer te zeggen over deze uitspraak. Bruno, de zoon van Louis Tobback dus wil blijkbaar ook niet gezien hebben dat hij primo, de naam Tobback draagt, secundo de zoon is van Louis Tobback, de grappige bullebak van de socialisten. Dat kan nogal eens wat gratuite stemmen opleveren indien nodig en dat is blijkbaar nodig. Peter Mertens heeft in deze dan toch één voordeel. Peter Mertens is gewoon Peter Mertens en heeft zonder dat ik hem al mocht betrappen op het geestig animeren van journalisten recent nogal wat nagels met koppen geslagen. De socialisten hebben in een recent verleden meer nagels in de koppen geslagen. Meegewerkt aan de contractbreuk tussen regering en toekomstig gepensioneerde. Ik herhaal peter Mertens, de werkloosheidsvergoeding voor sommigen tot een onaanvaardbaar niveau gebracht en bovendien alles wat momenteel zowat terug te vinden is in de beginselverklaring te hebben verloochend.

Ik kan dus niet anders dan Louis te smeken, Louis, neem die zoon op je schoot, praat met hem en vertel hem onomwonden, in jouw eigenste stijl, zoals jij alleen dat kan… Bruno, ga eens in de Brico solliciteren, ze zoeken daar goede stielemans, en doe die handen van voor uw ogen, een goede stielman is goud waard de dag van vandaag. Pensioen moeten we hem bijna niet meer betalen, als hij geen werkt heeft moeten we hem slechts 400€  betalen, als hij ziek wordt kan hij bijgevolg zijn rekening niet meer betalen waardoor hij zijn arbeidswoning moet verkopen, dat is dan weer goed nieuws voor de staat die zijn graantje meepikt. Als je goed luistert zal ik je voor het slapengaan een verhaaltje vertellen over een onzichtbare hand die alles regelt, wees niet bang Bruno… slaap zacht. Je bent een Tobback, en dat kan niemand jouw afnemen.

Tot slot toch nog even dit, mij zal je nooit kunnen betrappen op het gratuit schofferen van Bruno Tobback!

take down
the paywall
steun ons nu!