Wij gaan voor de Arabische lente

Wij gaan voor de Arabische lente

zondag 24 maart 2013 09:58
Spread the love

Tunisië is vooral bekend bij de modale Belg als een warme vakantiebestemming in Noord-Afrika, geprangd tussen Libië en Algerije aan de Middellandse zee. We kennen ze, de witte huiden die op en aangevoerd worden door goedkope chartervluchten van gekende touroperators en waar het applaus, bij een geslaagde landing, de nodige decibels produceren met risico op blijvende gehoorschade.

De zonnekloppers die het wit inruilen over pijnlijk rood naar een bruine fond; dit moet het resultaat worden van twee weken ononderbroken smeren uit spuitende  en proestende bussen cfk’s van sterk geurende zonnebrandolie, voor en achter als het effe kan. Zij gaan voor een Arabische zomer, wij voor de Arabische lente.

In de straten van Tunis heerst een gezellige drukte, auto’s die toeterend en slingerend zich een weg trachten te banen tussen soortgenoten, bromfietsers en overstekende mensen. Wegmarkeringen worden gereduceerd tot ordinaire asfaltversiersels. Onder een stralende zon genieten gezinnen met de kinderen van het begin van een weekje schoolvakantie.

Na onze intrek te hebben genomen in het Ambassadeurs Hotel vlak over een groot park met zoo, is onze eerste ontmoeting gepland in de vergaderruimte van het hotel met de CGTT (Confédération Générale Tunisienne du Travail). De CGTT is boven de doopvond gehouden op 03 december 2006, een afsplitsing van de UGTT. Het is een pluralistische organisatie met 50.000 leden en dat pluralisme ligt moeilijk bij de regering. Maar ze wil ook een vakbond zijn die bijdraagt tot een democratische transitie en de ontwikkeling van een nieuw sociaal contract in/met Tunesië vooropstelt, waar ze ook volmondig onze steun voor vragen. Het is de enige vakbond die vrouwen in haar beleidsorganen heeft en die een pariteit wil nastreven.

In tegenstelling tot de UGTT, die vooral arbeiders onder haar leden heeft, is de CGTT een vakbond van de hoger opgeleiden (kader), zeg maar progressief denkende mondige leden, maar evengoed trambestuurders die opgeleid zijn.

Het vernieuwde democratische, representatieve syndicalisme waar zij voor staan, is gebaseerd op 4 pijlers het ondersteunen van sociale en economische rechten als grondbeginsel voor de werknemers en de betrokkenheid van syndicalisme als acteur in de sociale transformatie. Dit alles door trouw te blijven aan de syndicale autonomie in relatie met de Staat en zijn verschillende instanties, politieke partijen en aan al de ideologische of economische pressiegroeperingen. Plus dat ze rekening houdt met de ingrijpende veranderingen in de wereld van de arbeid.     

De strategie van de CGTT is verankerd in 3 peilers: missie, objectieven, organisatie.

Missie: eisenbundels, voorstellen, dienstverlening aan de leden.

Objectieven: mobilisatie, opleidingen en studies, voorstel tot een nieuw sociaal model, netwerken met nationale en internationale vakbonden, bijdrage aan het succes van de democratische overgang in Tunesië.

Organisatie: beslissingsinstantie (41 leden, waaronder 15 vrouwen), Confederaal Bureau: uitvoeringsstructuur (11 leden, waaronder 2 vrouwen), professionele beroepsorganisatie: het collectief onderhandelen en de ontwikkeling van sociale verantwoordelijkheid met zakelijke overeenkomsten, regionale coördinatie: logistiek, duurzame bestuursontwikkeling en ontwikkeling van overeenkomsten met regionale raden voor een fatsoenlijke werkgelegenheid, lokale en regionale ontwikkeling.

Onze eerste dag zit er meer dan op, maar wat me is bijgebleven is de Tunesiër die in de vergaderzaal naast me kwam zitten en zich voorstelde en naar mijn naam vroeg; hij offreerde me een glas water dat ik half ledigde, hij schonk bij en dronk van hetzelfde glas, daarna reikte hij me de hand en verdween op de achtergrond.

ROBERT SCHUERMANS

LBC-NVK MILITANT

Bedrijf: AMP nv

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!