Sfeerbeeld vanuit het clubhuis van de Ülkü Ocagi in Genk, een Belgisch-Turkse vriendenclub.
Opinie, Nieuws, Politiek, België, Turkije, , Genk, Nationalisme, Koerden, Pkk, Wim Dries, Genk, Grijze Wolven, Abdullah Öcalan, Belçika Türk Federasyon, Ali Caglar -

Naar aanleiding van het geweld in Genk

GENK - Als het regent in Parijs, druppelt het in Brussel. Maar in Genk, daar stormt het blijkbaar. Enkele Turkse ultranationalisten legden vorige week woensdag het Koerdisch Cultureel Centrum Welat in puin met een welgemikte molotovcocktail. Waarschijnlijk een reactie op de liquidatie van drie Koerdische activistes in Parijs de week ervoor.

woensdag 23 januari 2013 16:25
Spread the love

“Nothing brings people together more than mutual hatred.”  Henry Rollins.

De Koerdische gemeenschap in België is verontwaardigd en geschokt. Velen onder hen zijn zelf politiek geweld van de gruwelijkste soort ontvlucht en dachten in België een veilig tweede leven op te bouwen.

Op zaterdag 19 januari kreeg het bestuur van Welat toestemming tot een vredesmars in het centrum van Genk. En ja, “daar waren vele niet-Genkse Koerden op aanwezig en vlaggen met de beeltenis van Abdullah Öcalan”, leider van de Koerdische vrijheidsbeweging. De Koerdische gemeenschap is nu eenmaal zeer politiek bewust, maar onderstreept bovenal waarden als democratie, tolerantie en geweldloosheid.

Voor een bepaald segment binnen de Turkse gemeenschap is elke bijeenkomst van Koerden een provocatie, een aanval op hun Turksheid. Deze minderheid noemt men ook wel eens ‘Grijze Wolven’; ultranationalistische, extreemrechtse organisaties die het geweld niet schuwen en menen te pas en te onpas de ‘eer’ van de Turkse staat te moeten verdedigen.

Ook afgelopen zaterdag tekenden zij present, op een verboden tegenbetoging na een oproep via Facebook; enkel uit op provocatie, adrenaline en een testosteronlozing. Het zijn jongetjes van misschien nog geen 18 jaar, opgejut door gefrustreerde oude mannen zonder besef van één of andere universele menselijke waardigheid.

Op maandag loopt het grondig fout. Haat en Facebook brengen elkaar eens te meer tot een hoogtepunt. Er gaat een hitlist rond van Koerden uit de omgeving van Genk die aanwezig waren op de vredesmars. Eén van hen wordt herkend en krijgt klappen. Uiteindelijk belanden twee Turkse jongeren in het ziekenhuis met een messteek, toegebracht door een familielid van het slachtoffer van de eerste vechtpartij.

Messentrekkerij is ontoelaatbaar, zeker op een middelbare school. Wij veroordelen ten stelligste de gewelddaden en provocaties van de afgelopen week in Genk en wensen alle slachtoffers sterkte en beterschap.

Toch, er blijft een vieze smaak achter in de mond. Dit wanvertoon had vermeden kunnen worden. Weer moeten we gaan praten tussen Turkse jongeren en Koerdische jongeren, ‘ter verduidelijking’.

Maar dit is geen import van een conflict ergens duizenden kilometers hier vandaan. De feiten vonden plaats in Genk, België. De betrokkenen waren Belgische staatsburgers, de meesten zijn zelfs hier geboren. Ultranationalistische, bijna fascistische, ideeën leven sterk bij een aanzienlijk deel van de jongeren in de Turkse gemeenschap.

Oorzaken hiervoor zijn niet te zoeken in Emirda?, maar in de cités van Waterschei, Winterslag en Meulenberg, achter het Brusselse Noodstation en in de afzichtelijke woonblokken aan het Rabot in Gent. Zolang deze ideologie aanhangers vindt, zullen er aanvallen plaatsvinden op Koerdische instellingen, manifestaties en personen, ook in het vredevolle Vlaanderen.

De rol van het Genkse stadsbestuur kan niet onbesproken blijven. Het heeft gefaald, niet enkel zaterdag maar al jarenlang. Organisaties als de Belgisch-Turks Cultuur- en Vriendenkring Waterschei of Belgisch-Turkse Cultuurvereniging Winterslag worden door het stadsbestuur getolereerd, erkend en gesubsidieerd als perfect normale en onschuldige zelforganisaties.

Deze organisaties, ook bekend als de Ülkü Oca?i, ‘Nationalistische Haarden’, onderschrijven de eerder vernoemde haatdragende, ultranationalistische en extreemrechtse ideologie en zijn op organische wijze verbonden met de Turkse fascistische Grijze Wolven-partij MHP.

Burgemeester Wim Dries (CD&V) weet dit, want zijn Turkse schepen voor Openbare Werken en Mobiliteit Ali Caglar (CD&V) kon in hoogst eigen persoon van dit gedachtegoed proeven toen hij in 2010 aanwezig was op een bijeenkomst van de Belgische Grijze Wolven-koepelorganisatie, de Belçika Türk Federasyon.

Het Genkse stadsbestuur kan niet zonder de steun van invloedrijke organisaties en personen binnen de Turkse gemeenschap. Dit blijkt niet enkel uit zijn blinde en onvoorwaardelijk steun aan om het even welke Turkse vereniging, los van democratische basisprincipes.

Ook in de communicatie rond de feiten van afgelopen week werden enkel de Koerdische organisaties met de vinger gewezen. Zij zouden de toestemming voor een vredesmars misbruikt hebben om een podium te geven aan de PKK, de Koerdische Arbeiderspartij. Dit verdacht maken van elk Koerdische activisme door middel van beschuldigingen van banden met de PKK, en op die manier impliciet ook ‘terrorisme’, heeft de Genkse burgemeester goed afgekeken van de Turkse premier Erdo?an (AKP). 

Voor eens en voor altijd. Voert de PKK een gewapende strijd tegen de Turkse staat? Ja. Viseert ze bewust burgerdoelwitten? Nee.

Dries zou niet te spreken zijn over het vertoon van vlaggen met de afbeelding van Öcalan. Iets wat op voorhand niet afgesproken was. Dit van dezelfde man die in functie van burgemeester enkele jaren geleden een optocht toesprak die bol stond van Grijze Wolven-symboliek en militaire outfits. Terwijl Öcalan, geïsoleerd op een gevangeniseiland, sinds 1999 hamert op een vredevolle oplossing voor de Koerdische kwestie binnen de Turkse staatsgrenzen.

De gebeurtenissen in Genk zijn jammerlijk, ze zijn de Koerdische en Turkse gemeenschap en het Genkse stadsbestuur onwaardig. Een slag in het gezicht van iedereen die oprecht gelooft dat het samenleven van verschillende culturen, etnieën en religies in België op vredevolle wijze mogelijk is.

Maar laat ons niet blind zijn voor de oorzaken, laat ons hier geen probleem van maken van zogezegd onaangepaste volkeren die hier sowieso geen plaats zouden hebben. Het geweld in Genk is het gevolg van haat gegroeid in België.

Wij vragen dan ook aan lokale gezagsdragers, politici, onderwijsinstellingen en verenigingen hun verantwoordelijkheid op te nemen. Een open, pluralistische en democratische samenleving werkt namelijk enkel als elke burger hierin een gelijke plaats kan opnemen.

Koerdisch Instituut Brussel

take down
the paywall
steun ons nu!