Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

EZ JÎ LI VIRIM!
Koerdisch Instituut

Schrijft over:
Mensenrechten, Volksnationalisme, Multiculturalisme, Geopolitiek, Antropologie

Bio

Het Koerdisch Instituut Brussel vzw beschermt de rechten van minderheden uit het Midden-Oosten, Turkije en de Kaukasus. Het Koerdisch Instituut Brussel (KIB) stelt zich vanuit haar maatschappelijke bekommernis en bewustzijn tot doel de ruime publieke opinie te sensibiliseren over de rechten van personen die behoren tot nationale, etnische, religieuze en/of linguïstische minderheden in het Midden-Oosten, Eurazië en de Kaukasus, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in andere internationale verdragen. Het KIB stelt zich tot doel het ruime publiek te sensibiliseren over de noodzaak dat iedereen die deel uitmaakt van een etnisch-culturele minderheid aanspraak moet kunnen maken op de basisrechten, gelijke kansen en inspraak moet hebben in de organisatie en invulling van de "Vlaamse en Brusselse multiculturele samenleving". Daarnaast willen wij de integratie van elkeen die deel uitmaakt van een etnisch-culturele minderheid in de Vlaamse en Brusselse samenleving bevorderen. Het KIB zal hiertoe de publieke opinie, media en de overheid sensibiliseren en informeren tot het waarborgen van de basisrechten en het toepassen van gelijke kansen. Door middel van educatieve activiteiten en informatie worden de allochtonen begeleid om zich optimaal in te schakelen in de samenleving, met vrijwaring van de eigen culturele identiteit.

Werkgebied

Koerdistan, Turkije, Midden-Oosten, Kaukasus, Minderheden

Rusland en Turkije leggen bom onder revolutie in Rojava

Toen president Donald Trump op 6 oktober aankondigde dat hij de Amerikaanse troepen op korte termijn uit Syrië zou weghalen, gaf hij het startschot voor een nieuwe fase in de Syrische burgeroorlog. De beslissing gaf aanleiding tot een aantal desastreuse ontwikkelingen die op korte termijn tot een...

Erdogan aan de kant? Op zondag 23 juni trokken de inwoners van Istanbul opnieuw naar de stembus om een burgemeester te kiezen. Dat deden ze voor de tweede keer in 3 maanden. Na de lokale verkiezingen eind maart, die op een nipte nederlaag uitdraaide voor de Volksalliantie van de AKP-MHP, besli...

Opnieuw een tik voor de Turkse democratie: kunnen de Koerden nog ambities koesteren?

De recente lokale verkiezingen in Turkije vormden een belangrijk signaal voor het machtsblok rond de AKP. In het land waar vrijwel elke verkiezing wordt beschouwd als een populariteitsmeting van het bewind van zittend president Recep Tayyip Erdogan zag de heersende partij zich geconfronteerd met ...

“We hebben een tas klaar voor de gevangenis. Iedereen kan elk moment worden gearresteerd”

Het ontslaan of arresteren van democratisch verkozen burgemeesters is een proces dat al van voor de mislukte staatsgreep van 15 juli aan de gang was, maar sindsdien wordt het lokale bestuur in steeds meer Koerdische steden hardhandig overgenomen door de Turkse regering. Daarnaast worden zo goe...

Müjgan is 29 jaar oud en studeerde Management aan Akdeniz University. Ze kwam op 23 oktober aan in Ankara, waar ze bij vrienden bleef in Bat?kent, een district in de Turkse hoofdstad. Ze verliet het huis omstreeks 10u en keerde terug naar Bat?kent omstreeks 15u, waar ze een taxi nam. De taxibest...

De grootschalige zuiveringsacties tegen iedere mogelijke criticus van het Erdo?an-regime blijven drie  maanden na de mislukte coup van 15 juli onverminderd doorgaan. Journalisten en mensenrechtenorganisaties kunnen de vele tienduizenden arrestaties en ontslagen, in zo goed als alle onderdelen van...

Cizre is één van de Koerdische steden waar sinds 14 december een uitgaansverbod van kracht is vanwege een grootscheepse militaire operatie tegen de Koerdische jongerenmilities YDG-H. Tijdens deze militaire operaties zijn al honderden burgers vermoord, waaronder ouderen, kinderen en zelfs baby’s. ...

We houden de AKP-regering verantwoordelijk omdat ze nu al maanden een sfeer van haat schept tegen de Koerdische bevolking en critici van de regering in het algemeen. We houden de AKP-regering ook verantwoordelijk voor grootschalige mensenrechtenschendingen, massale arrestaties van de democratisc...

Erdo?an zet op dit moment alles op alles om bij de herverkiezingen op 1 november een meerderheid in het parlement te halen voor zijn AKP, zodat hij een autoritair presidentieel systeem kan installeren. Om dit te verwezenlijken tracht hij de Koerdische beweging, die met de HDP (de Democratische Pa...

Terwijl het nieuws van de dood van Ferzinaz langzaam doorsijpelde naar de buitenwereld, braken er op donderdag 7 mei hevige rellen uit in Mahabad, waarbij enkele opstandelingen het hotel in brand staken. Het was de eerste grote uitbraak van burgerprotest sinds jaren in Rojhelat, en b...

Load More