Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

EZ JÎ LI VIRIM!
Koerdisch Instituut

Schrijft over:
Mensenrechten, Volksnationalisme, Multiculturalisme, Geopolitiek, Antropologie

Bio

Het Koerdisch Instituut Brussel vzw beschermt de rechten van minderheden uit het Midden-Oosten, Turkije en de Kaukasus. Het Koerdisch Instituut Brussel (KIB) stelt zich vanuit haar maatschappelijke bekommernis en bewustzijn tot doel de ruime publieke opinie te sensibiliseren over de rechten van personen die behoren tot nationale, etnische, religieuze en/of linguïstische minderheden in het Midden-Oosten, Eurazië en de Kaukasus, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in andere internationale verdragen. Het KIB stelt zich tot doel het ruime publiek te sensibiliseren over de noodzaak dat iedereen die deel uitmaakt van een etnisch-culturele minderheid aanspraak moet kunnen maken op de basisrechten, gelijke kansen en inspraak moet hebben in de organisatie en invulling van de "Vlaamse en Brusselse multiculturele samenleving". Daarnaast willen wij de integratie van elkeen die deel uitmaakt van een etnisch-culturele minderheid in de Vlaamse en Brusselse samenleving bevorderen. Het KIB zal hiertoe de publieke opinie, media en de overheid sensibiliseren en informeren tot het waarborgen van de basisrechten en het toepassen van gelijke kansen. Door middel van educatieve activiteiten en informatie worden de allochtonen begeleid om zich optimaal in te schakelen in de samenleving, met vrijwaring van de eigen culturele identiteit.

Werkgebied

Koerdistan, Turkije, Midden-Oosten, Kaukasus, Minderheden

Opnieuw een tik voor de Turkse democratie: kunnen de Koerden nog ambities koesteren?

De recente lokale verkiezingen in Turkije vormden een belangrijk signaal voor het machtsblok rond de AKP. In het land waar vrijwel elke verkiezing wordt beschouwd als een populariteitsmeting van het bewind van zittend president Recep Tayyip Erdogan zag de heersende partij zich geconfronteerd met ...

 Het ontslaan of arresteren van democratisch verkozen burgemeesters is een proces dat al van voor de mislukte staatsgreep van 15 juli aan de gang was, maar sindsdien wordt het lokale bestuur in steeds meer Koerdische steden hardhandig overgenomen door de Turkse regering. Daarnaast worden zo goed...

Müjgan is 29 jaar oud en studeerde Management aan Akdeniz University. Ze kwam op 23 oktober aan in Ankara, waar ze bij vrienden bleef in Bat?kent, een district in de Turkse hoofdstad. Ze verliet het huis omstreeks 10u en keerde terug naar Bat?kent omstreeks 15u, waar ze een taxi nam. De taxibest...

Load More