BRICS-landen herbevestigen rol op economisch vlak
Nieuws, Wereld, 12 van 12, 12/12 -

BRICS-landen herbevestigen rol op economisch vlak

In 2012 herbevestigden de groeilanden hun rol op economisch vlak. Het moment waarop landen als China, Brazilië en India de wereldeconomie verregaand gaan bepalen, is volgens de Amerikaanse inlichtingendienst NIC nog maar een kwestie van tijd.

vrijdag 14 december 2012 21:13
Spread the love

Fabelachtige groeicijfers konden de opkomende economieën dit jaar minder voorleggen dan bijvoorbeeld in 2011. Toch herbevestigden de groeilanden ook in 2012 hun rol op economisch vlak.

Energie- en handelsovereenkomsten

Een van de zaken die hoog op de agenda stonden tijdens de voorjaarstop van de BRICS (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) in New Delhi, was de oprichting van een eigen BRICS-bank. Tot concrete maatregelen daarover kwam het –nog- niet maar de intenties tot een versterking van de samenwerking werden duidelijk bevestigd in de slotverklaring.

Die samenwerking werd onder meer geïllustreerd door hernieuwde energie-akkoorden rond olie tussen China en Brazilië. Ook op het vlak van windenergie nam China een leiderspositie in, op de voet gevolgd door India.

Het meest recente BRICS-lid, Zuid-Afrika stemde zijn handel steeds meer af op andere ontwikkelingslanden. China is vandaag de grootste afnemer van zijn grondstoffen, en Zuid-Afrika importeert voornamelijk uit China.

India kende een sterke economische groei. Wat betreft honger onder zijn bevolking en kindersterfte kon het land weliswaar slechts schrijnende cijfers voorleggen.

Niettegenstaande Brazilië, een locomotief voor de rest van Zuid-Amerika een terugval moest optekenen, kon het Zuid-Amerikaanse land dat traditioneel altijd een ontvanger van ontwikkelingshulp was, nu zelf een van de belangrijke donoren in de ontwikkelingssamenwerking worden. Zo draagt Brazilië 1,8 miljoen euro bij aan een VN-programma voor de plaatselijke aankoop van voedsel, bestemd voor boeren en kwetsbare bevolkingsgroepen in Ethiopië, Malawi, Mozambique, Niger en Senegal.

Een opmerkelijke verschuiving die anderzijds op kritiek kon rekenen als zouden de voormalige ontwikkelingslanden er hetzelfde beleid op nahouden waar zij ooit mee moesten afreken.

Versterking van de middenklasse

In december van dit jaar schreef het invloedrijke rapport Global Trends dat de VS een belangrijke speler in de wereld zal blijven, maar dat de macht over meer landen zal worden gespreid. “Azië zal machtiger worden dan Noord-Amerika en Europa samen”, staat te lezen in de studie van de Amerikaanse inlichtingendienst. “Geleidelijk zal de wereldeconomie afhankelijker worden van de ontwikkelingslanden.” Die evolutie is mogelijk door een ongelooflijke versterking van de middenklasse wereldwijd (maar vooral in Azië en Afrika), als gevolg van beter onderwijs en betere gezondheidszorg, meent de NIC.

Tot slot werd er in 2012 uitgekeken naar potentiële nieuwkomers. Zo zou Indonesië met zijn toenemende invloed en economische groei een goede kandidaat zijn als er aan uitbreiding van BRICS wordt gedacht.

Ook een land zoals Turkije maakt daarop trouwens kans. BRICS zou dan evolueren naar BRICSIT.
 

*In de reeks de 12 van ’12 blikt de redactie van persagentschap IPS Vlaanderen terug op de meest markante trends en gebeurtenissen uit het voorbije jaar.

take down
the paywall
steun ons nu!