Verslag, Nieuws, Samenleving, Lokaal, Antwerpen, Armoede in Antwerpen, Armoede en sociale uitsluiting, Oproep aan nieuw stadsbestuur Antwerpen -

Werelddag van Verzet tegen Armoede in Antwerpen

Op woensdag 17 oktober 2012 lieten honderden actievoerders van 'Stop armoede nu', hun stem horen op de Groenplaats in Antwerpen. Ze wilden aan de onderhandelaars van het nieuwe bestuursakkoord, samen met zoveel mogelijk solidaire partners, in het verzet gaan tegen armoede in Antwerpen.

woensdag 17 oktober 2012 22:13
Spread the love

Zij  willen geen stad waar meer dan 20% van de inwoners in armoede leven, ook geen stad waar vele mensen meer dan de helft van hun inkomen moeten besteden aan wonen (huur + energiekosten). 

Ze willen evenmin een stad waar meer dan 15% van de jongeren de school verlaten zonder diploma ( het Antwerps gemiddelde ligt daarmee hoger dan de Vlaamse 1 op 7 ongekwalificeerde schoolverlaters) en zeker geen stad waar 22.6 % van de kinderen in een gezin in armoede wordt geboren en waar hun ouders de weg niet vinden naar dienstverlening (in Vlaanderen gaat het om 8 %).

take down
the paywall
steun ons nu!