A stad lekt GAS en maakt ons allemaal lijders: wij stappen naar de politierechtbank
GAS-boetes -

A stad lekt GAS en maakt ons allemaal lijders: wij stappen naar de politierechtbank

dinsdag 12 juni 2012 13:41
Spread the love

Beste medelijder

Zoals jullie ondertussen al wel vernomen hebben, regende het de laatste tijd GAS-boetes in A Stad voor al wie iets te openlijk sympathiseert met Occupy Antwerp. Zowel Rafa als ik kregen drie GAS-boetes in de brievenbus omdat we deel zouden uitmaken van de Occupy Antwerp-leiding en publieke overlast zouden hebben bezorgd door op de Groenplaats onaangevraagd aan volksvergaderingen deel te nemen. De feiten dateren van oktober (hoewel we met zo’n 500 lijders op de Groenplaats stonden toen, kregen Rafa en ik als enige twee lijders boetes en werden dus duidelijk geviseerd en geïntimideerd)en december(Astridplein, toen we ook nog eens met 19 werden gearresteerd en men ons, illegaal,  vingerafdrukken afnam op het politiebureau). Noch Rafa noch ik werden ooit verhoord en het bewijs van ons verondersteld leiderschap dat wordt aangehaald, is dat we gespot werden met kleurpotloden en bordjes, én dat we op het einde van de bijeenkomsten alles netjes mee helpten opruimen. Da mag ni in A en dus krijg je straf.

Nadat zowel Rafa als ik bezwaar hebben aangetekend tegen deze beschuldigingen, hebben we allebei 50% reductie gekregen op onze boetes. Maar dat vinden wij maar onzin. Wij staan en stonden op de Groenplaats, omdat dat ons goed recht is, omdat wij vinden dat het slecht gaat met A Stad in het bijzonder en met de wereld in het algemeen, en daar willen wij onze mening over kwijt, en wel in een publieke ruimte, namelijk op een publiek plein, omdat dat gemaakt is voor het publiek, en dus toegankelijk moet zijn/blijven voor iedereen, ook voor mensen die kritisch zijn over de stand van zaken in A Stad.

Wij weigeren dus om onze boetes te betalen en dienen klacht in bij de Politierechtbank. Wij zijn geen leiders, maar lijders, net zoals jullie allemaal. Wij eisen het recht op om vrij onze mening te kunnen uiten op publieke plaatsen, voor onszelf, en voor alle mensen. 1984 is tot op heden nog steeds een roman en dus fictie, het mag geen werkelijkheid worden.

Naar de Politierechtbank gaan betekent rolgeld betalen (35€ per persoon) en procedurekosten betalen (500€ voor beiden), in totaal 570€ en dit ten laatste tegen eind juni. Dat is best veel geld, en dat hebben we niet. Daarom vragen we jullie, medelijders, om ons te helpen met een vrije bijdrage.

GAS-boetes zijn ondemocratisch en moeten aangevochten worden, door ons allemaal. Je kan mee helpen door een vrije bijdrage te geven elke zaterdag om 14u tijdens de Occupy Antwerp-acties op de Groenplaats (er zal een collectebus staan) of op rekeningnummer BE83 0012 2766 2615.

We worden bijgestaan door een advocaat van Progress Lawyers Network en zijn van plan om dit te winnen. We houden jullie natuurlijk up-to-date, zowel over het ingezamelde geld als over alle mogelijke ontwikkelingen omtrent de zaak zelf.

De zaken zullen al een eerste keer voorkomen op 28 juni aanstaande. Dan zullen meer dan waarschijnlijk termijnen worden afgesproken waarbinnen de partijen hun argumenten (nog eens) op papier moeten zetten. Halfweg september komt dan het vervolg.

Be there and occupy the square: help ons met het GAS-boeteverweer!

Met vriendelijke en vastberaden groeten,
Rafa Grinfeld en Sarah Wagemans

PS: met gewoon wat aanmoediging hier of op de Facebookpagina zijn we natuurlijk ook al blij 😉

Meer info over onze zaak vind je hier: http://www.facebook.com/events/301359323292083/

Meer info over Occupy Antwerp vind je hier: http://www.facebook.com/OccupyAntwerp

take down
the paywall
steun ons nu!