(foto EJ Fox - Wikipedia)
Opinie, Nieuws, Samenleving, Politiek, Chiro, GAS-boetes - Benjamin Vandervoort

Verboden te spelen

Met een wrang gevoel volgt de jeugdbeweging Chiro al enige tijd de verdere uitbreiding, wildgroei en toepassing van de Gemeentelijk Administratieve Sancties (GAS). Wie intussen nog weet waar je wel of niet verkleed met meer dan zes personen mag spelen op een kerkplein, heeft meer overzicht dan de leden en de leiding van de Chiro.

maandag 20 januari 2014 16:15
Spread the love

Met gefronste wenkbrauwen zien we meer en meer hoe spelen gedefinieerd wordt als een potentiële overlast en gegoten wordt in reglementen zodat beboeten mogelijk is. Als kerst op de taart is sinds kort ook “hinderend spelen” strafbaar in meerdere gemeentes.

Kan iemand “hinderend spelen” definiëren? Zijn dat Chiroprinsessen die haasje-over voor vertraging zorgen voor toevallige passanten? Is dat zorgen voor een opstopping op de markt doordat nieuwsgierige buurtbewoners komen kijken naar het doldwaze drakenspel dat de leiding heeft georganiseerd voor haar leden? Is dat te luid van “Schipper, mag ik overvaren” zingen om twee uur zondagmiddag, waardoor het lijkt of we stoute dingen doen? Wie hinderend spelen verbiedt, kan net zo goed spelen verbieden.

Duidelijkheid over wanneer een spel hindert is er niet. Misschien is het hinderen van spelen eerder een inbreuk op de rechten van kinderen en jongeren? Het enige dat wel zeker is, is dat het verbod op hinderend spelen een door de wet voorzien reglement is. Dus is “hinderend spelen” strafbaar.

Gelieve uit te wijken naar regio’s waar spelen niet als potentieel hinderlijk wordt beschouwd? Is de Chiro een mogelijke bron van hinder die best met de nodige waakzaamheid wordt bekeken en behandeld? Het is geen wonder dat onze jeugdbeweging zich zorgen maakt en sterk gekant is tegen het huidige GAS-systeem.

We worden weleens verkeerd begrepen, alsof we voor straffeloosheid zouden zijn. Alsof we vinden dat sluikstorten en vernieling niet bestraft moeten worden. Alsof we vinden dat we in onze samenleving zomaar altijd mogen doen en laten wat we willen, zonder daarbij rekening te houden met anderen.

Daar hebben we het nochtans niet over. We hebben het over die immer grijze zone van subjectieve overlast die ongedefinieerd en willekeurig in een reglement. Dit reglement wordt uitgevoerd, toegepast en beoordeeld in een op z’n minst bediscussieerbaar systeem met ettelijke ‘farwestreglementen’ die onze jeugdbeweging problematiseren.

“De Chiro kiest voor spelend opvoeden, omdat in het spelend samenzijn de volgende waarden ten volle een kans krijgen: fantasie, creativiteit, iets belangeloos doen, zichzelf riskeren, zichzelf relativeren, genieten van het samenzijn, zelf normen vinden en aannemen, verwondering, ploeg bevorderen. Zo is echt spelen, leren leven!”

Deze woorden komen recht uit onze visie op spel. Spel staat immers centraal in de Chiro. Wie in de buurt al eens een Chirogroep heeft gezien, zal daar ook niet verbaasd over zijn. Hopelijk zijn uw kinderen en jongeren nog welkom in uw buurt om te spelen en hopelijk kunt u ook meegenieten van de positieve wind die spel door een buurt blaast.

Als het spel toch even hinderlijk is, spreek dan onze leiding aan. U zult zien: ze hebben geen dreiging van een boete nodig om op een redelijke manier met u te praten en samen te leven. Samen kunnen we ervoor zorgen dat spelen niet gehinderd wordt in uw buurt. 

Benjamin Vandervoort is nationaal secretaris Chirojeugd Vlaanderen

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!