Opinie, Nieuws, België, Dewereldmorgen.be, Kif Kif, VRT, Zionisme, Vlaamse Regulator voor de Media, Joodse lobby's, Minister Joke Schauvliege, Antisemitisme, Joods Actueel, Rudi Roth, Belgisch Raadgevend Comité voor de Telecommunicatie, Savasorda -

Enige duiding bij de aanval op DeWereldMorgen.be door Joods Actueel

Rudi Roth, medewerker van 'Joods Actueel', trekt ten aanval tegen DeWereldMorgen.be door klacht in te dienen bij het kabinet van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege, met de bedoeling de overheidssubsidie voor het mediaproject te laten schrappen. Hij is niet aan zijn proefstuk toe, zo blijkt.

dinsdag 21 februari 2012 12:30
Spread the love

Rudi Roth is één van de zogenaamde mediawatchers van Joods Actueel en een actief baasje. Zo diende hij bij de Vlaamse Regulator voor de Media in maart 2010 klacht in tegen de Teletekst-berichtgeving van de VRT. Hij fulmineerde tegen PS-voorzitter en huidig premier Elio Di Rupo als die het optreden van Israël tijdens de Gazaoorlog bekritiseerde.

Actief baasje

Hij ging persoonlijk een debat over Palestina op de Gentse Feesten in 2008 verstoren, en zette zich ook in voor zijn mede-Israëllobbyist prof. Marc Cogen als die zijn vak Internationaal Recht aan de Gentse universiteit moest opgeven wegens al te partijdige politieke standpunten tijdens zijn lessen.

Hij diende ook klacht in tegen Kif Kif wegens antisemitisme en schreef eigenhandig ministers aan om de subsidies van Kif Kif te laten intrekken. Dat deed hij ook bij de Koning Boudewijnstichting en bij Triodos Bank.

Rudi Roth is consultant. Zo is hij beheerder-vertegenwoordiger van ISPA, de Belgische vereniging van Internet Service Providers en tevens van de Europese koepel ISP Europa. Met die organisatie zit hij in het Belgisch Raadgevend Comité voor de Telecommunicatie.

Hij organiseerde voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers in 2002 een colloquium over internetfora en voor de Europese Commissie in 2001 een colloquium over een veiliger internetgebruik. Zijn organisatie werkt samen met Political Intelligence, een consultantbureau met kantoren in Londen, Brussel, Madrid en Rome, dat zich bezighoudt met “intelligence research, lobbying campaigns in Parliament …” Een professional dus.

Roth is lid van Savasorda, een collectief pseudoniem van een deel van de redactie van Joods Actueel. De naam Savasorda verwijst volgens hen naar Abraham bar Hiyya, wiens bijnaam dit was. Abraham bar Hiyya was inderdaad een Joods-Andalusisch geleerde uit de elfde eeuw die tevens voor het regime werkte als chef van de politie.

Savasorda is  namelijk de Ladino-verbastering van zijn Arabische titel, Sahib al Shorta, commissaris van politie. En dat is wat Savasorda nu doet: gedachtepolitie spelen tegen al wie het niet met hen eens is.

Dat gaat van MO* Magazine tot de VRT, vooral als ze een tijdje ‘vergeten’ Freilich (nvdr: Michael Freilich is hoofdredacteur van het tijdschrift Joods Actueel) uit te nodigen en als Israël bliksemafleiders nodig heeft voor zijn terreurpraktijken in de bezette gebieden.

Denk maar aan hun campagne tegen de VRT-programma’s ‘Man Bijt Hond’ of ‘Plat Préferé’. Zelfs een bedachtzame organisatie als Amnesty International moest het in april 2010 ontgelden toen ze een rapport uitbracht waarin ze aantoonde dat Israël de Palestijnen de toegang tot water ontzegt.

Colloquium in Brussel

In november 2011 werd er in Brussel een colloquium georganiseerd over Palestina, met als thema: ‘Wat is de oplossing: één staat of twee staten?’ Deelnemers waren onder meer de Union Progresiste Juif, Vrede, Ali Abunima (Electronic Intifada), Laila Shahid (PLO) en ikzelf. De organisatoren kregen een kleine subsidie van de Cel Internationale Solidariteit van de stad Brussel, en voor het evenement ook een gebouw van de stad ter beschikking.

Daarop werden de bevoegde twee schepenen gecontacteerd door Guido Joris en weeral, Rudi Roth van Joods Actueel. Dit via mails aan Nicolas Dassonville en Bernard Keris van de respectievelijke schepenkabinetten. De organisatoren en de sprekers werden beschuldigd van ‘ordinair antisemitisme’ die het zou hebben over ‘bloeddrinkende Joden’.

Voorts beweren ze in hun mails dat de organisatoren 30.000 euro subsidie van de stad Brussel zouden hebben kregen. Onzin natuurlijk, dat is het hele jaarbudget van de Cel Internationale Solidariteit voor al haar activiteiten in Brussel.

En nu trekt Rudi Roth ten aanval tegen DeWereldMorgen.be via het kabinet-Schauvliege met zijn bekende taktiek: de argumenten zijn onbelangrijk, direct doorstoten naar wie de macht heeft en dan liegen en nog eens liegen. Er zal wel iets van blijven hangen, is zijn motto.

Lucas Catherine

Lucas Catherine is schrijver van onder meer boeken over de Arabische wereld en de islam.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!