Mensenrechtengroepen vrezen ‘verwaterd wapenhandelverdrag’
Nieuws, Wereld -

Mensenrechtengroepen vrezen ‘verwaterd wapenhandelverdrag’

NEW YORK — Een commissie van de Verenigde Naties heeft vrijdag voorbereidende gesprekken over een wereldwijd Wapenhandelverdrag (ATT) afgerond. In juli moet overeenstemming worden bereikt over een verdrag, maar mensenrechten groepen vrezen dat het een sterk verwaterd verdrag zal worden.

zondag 19 februari 2012 12:18
Spread the love

Sinds 2010 zijn voorbereidende gesprekken gevoerd om de basis te leggen voor de ATT-onderhandelingen. Mensenrechtengroepen zijn voorzichtig optimistisch over de uitkomst van  deze gesprekken. “Het slotdocument sluit voor 70 procent aan bij onze aanbevelingen”, zegt Aymeric Elluin van Amnesty International.

Voor een overeenkomst moet echter consensus bestaan, wat betekent dat elke lidstaat vetorecht heeft. En dat kan aanzienlijke problemen opleveren voor de  aanname van een alomvattend verdrag.

“Er is zeker een risico dat de definitieve tekst van het ATT niet wordt aangenomen in juli”, zegt hij. “De onderhandelingen over de inhoud zullen extreem moeilijk worden.”

Syrië

De huidige agressie tegen demonstranten in Syrië en andere landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika heeft nog eens onderstreept dat regulering van conventionele wapens noodzaak is, om te voorkomen dat wapens in handen van mensenrechtenschender komen, zeggen mensenrechtengroepen.

“Het gaat om het beschermen van mensenlevens en mensenrechten”, zegt Brian Wood, manager wapenbeheersing van Amnesty International.

De wereldwijde handel in conventionele wapens – van oorlogsschepen tot gevechtstanks en machinegeweren – is slecht gereguleerd. Er bestaan volgens het VN-Bureau voor Ontwapeningszaken “geen internationale standaarden die garandeerden dat wapens alleen geleverd worden voor passend gebruik.”

Wapenfabrikanten

Bijna elk land in de wereld is in meer of mindere mate betrokken bij wapenhandel, als importeur of exporteur, of door schepen die wapens vervoeren toestemming te geven hun territoriale wateren te gebruiken.

De Verenigde Staten zijn veruit de grootste wapenfabrikant, gevolgd door Rusland en de ‘Grote Drie’ in Europa – Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië – en China.

India, Pakistan en Saoedi-Arabië zijn grote importeurs. Sommige producenten, zoals de Verenigde Staten, zijn dat echter ook.

Uit bezorgdheid over de wereldwijde wapenhandel besloot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2009 een conferentie over en wapenhandelsverdrag te beleggen in 2012, met als doel regelgeving te introduceren voor internationale wapenhandel.

Politiek schaakspel

“Zoals we gezien hebben in Syrië, leidt vetorecht tot passiviteit en hindert het het vermogen van de internationale gemeenschap om conflicten te voorkomen”, zegt Jeff Abramson, coördinator van de Control Arms Coalition, verwijzend naar de recente verlamming in de VN-Veiligheidsraad.

“De wil van de meerderheid om de wapenhandel onder controle te brengen, moet niet gedwarsboomd worden door een minderheid die het proces wil vertragen”, benadrukt hij.

Rusland, China en de Verenigde Staten hebben hun eigen agenda en zijn tegen integratie van mensenrechten in het verdrag. De Verenigde Staten willen dat munitie uit het verdrag blijft, China wil kleine wapens buiten het verdrag houden. Rusland is alleen bereid de illegale wapenhandel te reguleren.

take down
the paywall
steun ons nu!