Dure hartoperaties van rokers niet langer terugbetalen?

Dure hartoperaties van rokers niet langer terugbetalen?

maandag 13 februari 2012 19:16
Spread the love

De gerenomeerde cardioloog Pedro Brugada stelt voor om dure hartoperaties bij rokers niet langer terugbetalen. Rokers moeten maar de gevolgen dragen van hun gedrag, want de middelen zijn te beperkt om iedereen zomaar te opereren zonder dat daar tegenprestaties tegenover moeten staan. 

Op zich is dit een goed voorstel dat beroep doet op het principe “de vervuiler betaalt”. Nu is het echter zo dat er veel rokers zijn in de lagere sociale klassen die dure hartoperaties meestal niet kunnen betalen. Met andere woorden: zij zouden waarschijnlijk geen oplossing vinden voor hun hartprobleem en misschien zelfs sterven. De maatschappij heeft ook de plicht de zwakkeren te beschermen.

Ik heb een beter voorstel: richt een fonds op dat gefinancierd wordt door accijnzen. Dit fonds zou dan de hartoperaties bij rokers terugbetalen. Zo’n beleid zou zowel proactief als reactief werken: het ontmoedigt rokers om nog verder te blijven roken (door de verhoogde prijs van sigaretten) en werkt ook reactief en rokers worden niet aan hun lot overgelaten. Zo simpel kan het zijn…

take down
the paywall
steun ons nu!