Nieuws, België, Ziekte van Alzheimer, Vlaams Instituut voor Biotechnologie, Christine Van Broeckhoven -

Alzheimerprofessor verwerft verrassend legaat

Professor Christine Van Broeckhoven is de begunstigde erfgenaam in het gezamenlijke testament van het echtpaar Baetens - Van Mechelen. Zij laten een erfenis na van 750.000 euro, een bedrag dat nagenoeg integraal dient gebruikt te worden voor het Alzheimeronderzoek van de Antwerpse wetenschapster.

donderdag 24 november 2011 09:55
Spread the love

Professor Van Broeckhoven heeft de voorbije jaren al wel meer kleine legaten ontvangen: “Meerdere mensen informeerden ook naar de mogelijkheden van een legaat, maar dit is de eerste maal dat mijn onderzoek effectief op naam wordt opgenomen in een testament”, legt Van Broeckhoven uit.

“Ik heb het koppel zelf niet gekend. Geen van beide had de ziekte van Alzheimer, maar wellicht hebben ze me ergens horen spreken. Al meer dan vijftien jaar geef ik in het hele land lezingen aan leken over alzheimerdementie.
Ik ben er van overtuigd dat mensen recht hebben op informatie over het wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt met overheidsgeld.”

Geen tijdsdruk voor haar onderzoek

Het legaat moet integraal gebruikt worden voor het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer: “Het gaat om een financiering zonder beperkingen. Er is geen tijdsdruk, er zijn geen opgelegde verplichtingen. Ik kan het bedrag dan ook optimaal besteden in functie van het wetenschappelijk onderzoek.”

Van Broeckhoven is erg blij en wat ontroerd met deze onverwachte stevige financiële injectie: “Dat mensen in hun testament aan ons onderzoek denken, is een heel positief signaal voor mezelf en mijn medewerkers.

Het toont aan dat de bevolking gesensibiliseerd geraakt, dat de mensen beseffen dat geestesziekten zoals dementie, de ziekten van de 21ste eeuw zijn. Dit legaat motiveert ons enorm om er echt voluit voor te blijven gaan.”

Compensatie voor verminderde overheidssteun

Steeds meer mensen schenken een deel van hun erfenis aan het wetenschappelijk onderzoek: “Legaten kunnen zeker een belangrijke financieringsbron voor het onderzoek zijn, maar dat wil niet zeggen dat de overheid haar verantwoordelijkheid mag ontlopen”, stelt de topwetenschapster.

“Dit legaat zou voor onze onderzoeksgroep eigenlijk een geweldige surplus moeten zijn, maar in praktijk is het deels een compensatie voor de verminderde overheidsmiddelen, mede veroorzaakt door de economische crisis.”

Stiefmoederlijk gedrag van de overheid

Volgens Van Broeckhoven worden de hersenziekten qua financiering nog altijd stiefmoederlijk behandeld: “Het cardiovasculair en het kankeronderzoek hebben de voorbije decennia grote vooruitgang geboekt. Er ging en gaat terecht enorm veel geld naar dat onderzoek.

Neurowetenschappers moeten het echter met heel veel minder stellen. Dramatisch, want in de 21ste eeuw staan in de gezondheidszorg geestesziekten centraal. Dan gaat het niet alleen over de ziekte van Alzheimer en andere subtypes van dementie, maar bijvoorbeeld ook over depressie en autisme.”

Moleculaire genetica

De onderzoeksgroep van prof. Christine Van Broeckhoven aan de Universiteit Antwerpen maakt deel uit van het Departement voor Moleculaire Genetica van het Vlaams Instituut voor Biotehcnologie (VIB), waarvan ze departementsdirecteur is.

In haar onderzoek legt ze de nadruk op de rol van de genetica in het ontstaan van de ziekte van Alzheimer en andere dementiesubtypes. Hierdoor krijgt haar team een inzicht in de biologie van de ziekte op basis waarvan er nieuwe medicaties en/of behandelingen kunnen ontwikkeld worden.

In het verleden heeft genetica al verscheidene ziektegenen en genetische risicofactoren kenbaar gemaakt. Deze vinden vandaag al hun toepassing in de medische genetische diagnostiek. Bovendien ligt genetica mede aan de basis van de meest gangbare biologische hypothese betreft het ontstaan van de ziekte.

Hierin wordt het amyloïde eiwit centraal geplaatst in het ziekteproces. Verscheidene farmaceutische bedrijven trachten op basis van deze kennis een anti-amyloïde therapie te ontwikkelen die het afsterven van hersencellen moet tegengaan.

Over het VIB

Het VIB is een non-profit onderzoeksinstituut in de levenswetenschappen. 1250 wetenschappers verrichten strategisch basisonderzoek naar de moleculaire basis van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen.

Via een partnerschap met vier Vlaamse universiteiten – UGent, K.U.Leuven, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel – en een stevig investeringsprogramma bundelt VIB de krachten van 72 onderzoeksgroepen in één instituut. Hun onderzoek leidt tot een betere kennis van het leven.

Met zijn technologietransfer beoogt het VIB de omvorming van onderzoeksresultaten tot producten ten dienste van de consument en de patiënt. Het VIB ontwikkelt en verspreidt ook een breed gamma aan wetenschappelijk onderbouwde informatie over alle aspecten van de biotechnologie.

take down
the paywall
steun ons nu!