Het Westen is het Noorden kwijt

Het Westen is het Noorden kwijt

vrijdag 11 november 2011 20:56
Spread the love

Beste 7 miljardste aardbewoner,
Prachtige inktzwarte mathematische toevalstreffer,

Van harte welkom, laat je niets wijs maken. Het argument van de overbevolking is slechts een drogreden uit de monden van cynici die uit zijn op niets meer dan hun persoonlijke lijfsbehoud. Er is plaats genoeg voor jou en velen na jou. We hebben nog oneindig veel zeeën te koloniseren. Er zijn woestijnen en ijsvlakten om te annexeren. Er zijn bossen in overvloed die we kunnen rooien. Er zijn wolkenkrabbers die tot de hemel reiken. Er zijn platgebombardeerde landen die immer op zoek zijn naar inwoners. En er is altijd een plan B: volgens intelligente wetenschappers is een diaspora naar vreemde planeten en melkwegstelsels slechts een kwestie van tijd.

Schrik niet, maar er is ook eten genoeg. Er is zelfs drinken genoeg. We moeten enkel nog een manier vinden om de kom van je kinderhand en je gulzige wangetjes even gevuld te krijgen als de te grote magen in de rest van de wereld. En als je het geluk hebt om ziektes en andere kwellingen het hoofd te bieden, mag je stilaan beginnen dromen van andere oorden.

Welkom dus. In onze contreien is er de komende jaren werk met hopen met al die kranige maar behoeftige oudjes die het hoofd pas neerleggen na een eeuw strijd tegen de natuurelementen. En al die vieze klussen zoals poetsen of fruitplukken (bah!) leggen we hier liever niet in de weegschaal met onze uitkering. Een gat in de markt zonder gelijke, geloof me (die uitkering of die rotjobs)? [Foei] Ook dit is niet cynisch bedoeld, maar wat een vreemde speling van het lot: terwijl jouw continent verder verjongt en vergroent, maken steeds meer van jouw lotgenoten de overtocht naar dit grijze werelddeel waar Afrikaanse ritmes noch tandpastabulderlach enig aanzien genieten. Waar naast protheses en kunstgebitten vooral  harde cijfers, naakte feiten en voorspelbaarheid de dienst uitmaken. Waar zorg dragen voor elkaar geen vanzelfsprekendheid maar een betaalde bezigheid is.

Ter ondersteuning van deze gedachtegang: hier bij ons, toonbeeld der vooruitgang en welvaart, is er de voorbije maanden en jaren door de vooruitziendheid van machtige mannen in maatpakken voor miljarden euro’s geld ‘verdampt’ (zo noemen specialisten deze fata morgana van  schaamteloze hebberigheid). Dat zijn heel veel nooit verbouwde rijstkorrels, niet toegediende (levensnoodzakelijke) vaccins, onopgeleide leerkrachten en op de lange baan geschoven landbouwprojecten in landen die het zo nodig hebben. Want om de putten van het verloren gegane virtuele kapitaal te dempen, gaan onze Westerse regeringsleiders snoeien in hun budgetten voor ontwikkelingssamenwerking. Om vervolgens zonder schroom te zaniken over de toevloed aan gelukzoekers en de geldverslindende vetpotten van asiel en migratie.

De kans dat je ondanks alles je roodbruine geboortegrond verruilt voor het kleurloze beton en asfalt van onze straten is niet ondenkbeeldig. We hebben huizen genoeg om iedereen te slapen te leggen, maar we kijken liever toe vanachter een opzijgeschoven gordijn. We zijn geen volk van bemoeiallen.

Laten we maar besluiten dat we hier in het Westen (en dat geldt zeker ook voor het Oosten) een beetje het Noorden kwijt zijn, kleine Zuiderse aardklootgenoot. We zijn hopeloos op zoek naar onze tweede adem. Want, oh cynisme [dan toch], in de mallemolen van elke dag, is het enige waar we hartstochtelijk en heel diep in ons hart naar verlangen één enkel en alles overdonderend magisch moment vol muziek en bulderlach.

Bart Derwael
Auteur/publicist
bart@panenka.be
www.panenka.be

Deze brief is geïnspireerd op de rubriek ‘Met 7 miljard’ (‘Joos’ op radio1)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!