Redding van slachtoffers schietpartij op eilandje Utoya (22 juli 2011)
Opinie, Nieuws, Wereld, Europa, Samenleving, Mensenrechten, EU, Solidariteit, Oslo, Antiracisme, Extreemrechts gedachtegoed, Gelijkheid, Anders Behring Breivik, Utoya, ENAR, Terreuraanslagen, UNITED, Noorse Arbeiderspartij -

Aansporen tot solidariteit en gelijkheid

Naar aanleiding van de terreuraanslagen van 22 juli 2011 door Anders Breivik in Noorwegen publiceert ENAR, het European Network Against Racism, een standpunt dat oproept tot solidariteit en gelijkheid.

donderdag 4 augustus 2011 18:55
Spread the love

Juist op de ‘Internationale dag voor socio-culturele verscheidenheid en de strijd tegen discriminatie’ (29 juli), willen ENAR (European Network Against Racism) en UNITED vooreerst hun groot verdriet uitdrukken voor het onmeetbare verlies aan mensenlevens, door de haataanvallen in Oslo en Utoya op 22 juli 2011.

Bovendien drukken we ons medeleven uit met de families en vrienden van de slachtoffers, met de Noorse Arbeiderspartij en met het hele Noorse volk.

We verenigen ons ook om die slachting, gedreven door haat en uitgewerkt op een beestachtige manier, scherp te veroordelen en we blijven de verbintenis om de waarden van diversiteit volop te steunen, trouw.

De Noorse tragedie doet ook buiten Europa de aandacht toenemen voor de tendens die tegenwoordig leeft, om een negatieve en racistische houding aan te nemen, ook bij publieke en politieke gesprekken.

We hopen dat deze tragedie een verandering kan teweegbrengen in het politiek debat en ook in de perceptie, de retoriek en de
interactie aangaande migratie, godsdiensten en andere culturen.

We vragen ook aan de regeringen om in hun wetgeving de strijd tegen haatcampagnes en racistische taal te steunen en beperkingen
in het beleid tegenover migranten te herzien.

De Europese zogenoemde ‘nieuwe rechtse bewegingen’ hebben bijgedragen tot het voeden van racisme en haat. Ook nationalisme en een deel onwetendheid bij de bevolking en bij sommige bestuursorganen, bevorderden die negatieve trend.

De Europese antiracismebeweging blijft waarschuwen voor het gevaar vreemdelingenhaat en racisme te koesteren. Ze benadrukt ook het gevaar voor destructieve ideologieën. Sommigen gaan gemakkelijk mee met de bedrieglijke stroming, die herhaaldelijk door de destructieve retoriek van extreemrechts, naar voren wordt gebracht.

Wij roepen al degenen, die de diversiteit steunen, op om zich niet te laten misleiden door de angst die gepredikt wordt. Het gaat dan vooral over de islam die de macht in Europa zou willen grijpen en de christelijke cultuur zou willen verbannen.

We roepen al degenen op, die zich niet lieten meeslepen door de propaganda van extreemrechts, om de krachten te bundelen
en gemeenschappen van verzet te vormen.

Door samen te vechten voor gelijkheid en respect, kunnen we bijdragen tot het herstel en tot het genezingsproces van de Noorse tragedie.

Ongetwijfeld blijven Noorwegen en Europese Unie met een trauma achter. We willen onze solidariteit en verbondenheid met de antiracismebewegingen uitdrukken en daarbij een pro-actieve houding aanmoedigen.

De gevolgen van dit drama, zowel sociaal als politiek, zullen pas na jaren echt doordringen. Maar onze acties en antwoorden zullen de toekomst nu al mee bepalen.

Laat ons een sterke Europese gemeenschap bouwen die tracht samen te werken aan sociale, politieke en economische
gelijkheid.

Of we nu tot een universele verbintenis komen in verband met de mensenrechten, democratie, gelijkheid en of we nu het politiek
bewustzijn hebben om de valse beschuldigingen van extreemrechts te doorzien, het ligt toch in ieders handen om de maatschappij
in solidariteit te versterken.

Shannon Pfohman

Shannon Pfohman is policy manager bij ENAR, het European Network Against Racism.

Dit Europese Netwerk Tegen Racisme is een NGO-netwerk dat racisme bestrijdt in alle EU-lidstaten en al meer dan 700 NGO’s vertegenwoordigt.

ENAR vecht tegen racisme, discriminatie door racisme, vreemdelingenhaat en onverdraagzaamheid. Het promoot gelijke behandeling van EU-burgers en mensen van ‘derde’ landen en verbindt lokale, nationale en Europese initiatieven.

(vertaling uit het Engels door André Schippers)

take down
the paywall
steun ons nu!