DeWereldMorgen.be laureaat Prijs voor de Democratie 2011 – jurymotivatie
Nieuws, België - Jury Prijs voor de Democratie

DeWereldMorgen.be laureaat Prijs voor de Democratie 2011 – jurymotivatie

De Prijs van de Democratie gaat ieder jaar naar een persoon, groep of instelling die zich heeft ingezet voor de verdediging en/of de verdieping van onze democratie. Dit jaar heeft de jury besloten om de prijs toe te kennen aan het persinitiatief De Wereld Morgen. Een goed werkende democratie kan immers niet zonder media die vrij en onafhankelijk nieuws en duiding brengen.

woensdag 6 juli 2011 18:14
Spread the love

De belangrijkste  taak van de pers is de burgers te informeren over zaken van maatschappelijk belang zodanig dat die burgers  hierover een gedegen oordeel kunnen vellen en de politieke, sociale en economische machthebbers ter verantwoording kunnen roepen. Zonder kritische en onafhankelijke pers geen kritische burgers.  Zonder kritische en geïnformeerde burgers geen democratie.

Het proces van ontzuiling, dat sinds de jaren 80 is ingezet, mag de media dan wel bevrijd hebben van directe politieke inmenging, toch betekent dit niet dat de pers er vrijer en onafhankelijker is op geworden. In de sterk gecommercialiseerde mediawereld zijn verkoopcijfers, mediaconcentraties en reclame inkomsten de nieuwe ketenen waarmee de bewegingsvrijheid van de pers wordt beknot.

De lezer wordt steeds minder beschouwd als een burger die moet worden geïnformeerd, maar meer en meer als een individu dat moet worden ge-entertained en aangezet tot consumptie. Wie niet op zoek is naar de laatste nieuwtjes over BV’s, technosnufjes of de nieuwe zomertrends, maar naar diepgravende onderzoeksjournalistiek en nieuwsanalyses die tegen de stroom in gaan, vindt steeds minder zijn gading in de traditionele pers.

De Wereld Morgen is één van de witte, niet-commerciële raven in het Vlaamse medialandschap. De jury wil bij de bekroning van de laureaat 2011 ook aandacht vragen voor het belangrijke dagelijkse informatiewerk dat de onlinemagazines en websites MO en APACHE leveren.

Bij DE WERELD MORGEN geen spaarkaarten voor life-style boeken of nieuwe CD’s, maar  journalistiek die er toe doet. Het is één van de weinige media-actoren die consistent aandacht besteedt aan de sociale bewegingen die, in binnen- en buitenland, in de huidige crisis de strijd aangaan voor onze sociale verworvenheden en de verdediging van de democratie.

Of het nu gaat over de Arabische lente, de eurocrisis, de aardappelkwestie of de regeringsonderhandelingen, in al deze dossiers bracht de equipe van DWM samen met tientallen burgerjournalisten in het laatste jaar kwalitatief hoogstaand nieuws, duiding  en debat die in andere media niet aan bod kwamen. Door het participatieve karakter ervan, bezorgt DWM een mediastem aan diegenen die in de traditionele media steeds meer gemarginaliseerd worden.

De jury is dan ook van oordeel dat een initiatief zoals DWM een belangrijk rol speelt in de verdieping van onze democratie en wil DWM dan ook belonen voor hun inzet voor een vrije, democratische en onafhankelijke pers. We hopen dat deze prijs een aanmoediging is om dit broodnodige initiatief verder uit te bouwen.

Eric Goeman, voorzitter van Democratie 2000 en van de jaarlijkse jury voor de Prijs voor Democratie / Prijs Jaap Kruithof.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!