Dure olie en hoge voedselprijzen bedreigen succesverhaal ontwikkelingslanden
Verslag, Nieuws, Wereld, Economie -

Dure olie en hoge voedselprijzen bedreigen succesverhaal ontwikkelingslanden

De meeste ontwikkelingslanden zullen waarschijnlijk tot 2013 een stevige economische groei kennen. Maar dure olie, hoge voedselprijzen en aanhoudende kredietproblemen kunnen die gunstige vooruitzichten kelderen, zegt de Wereldbank.

woensdag 8 juni 2011 11:01
Spread the love

De ontwikkelingslanden en opkomende economieën zullen in 2011 en de komende twee jaar een gemiddelde economische groei van 6,3 procent kennen, voorspelt de Wereldbank in haar Global Economic Prospects (GEP), een halfjaarlijks rapport waarvan de nieuwste versie dinsdag (7 juni) werd gepresenteerd. Dat is minder dan de 7,3 procent die de ontwikkelingslanden in 2010 lieten optekenen, maar veel beter dan de 1,9 procent uit het crisisjaar 2009.

Rijke landen blijven achter

Over het algemeen hebben de ontwikkelingslanden zich zo goed als hersteld van de internationale financiële en economische crisis van 2008 en 2009. Dat geldt niet voor de industrielanden. Daar vallen de groeiverwachtingen veel lager uit, een gevolg van de inspanningen om de hoge begrotingstekorten weg te werken en, in Japan, van de aardbeving en de tsunami die het land troffen. De Wereldbank verwacht voor de rijke landen een gemiddelde groei van 2,2 procent in 2011. De komende jaren zou dat cijfer maar licht stijgen, tot 2,7 procent 2012 en 2,6 procent in 2013.

Maar de auteurs van het Wereldbankrapport waarschuwen voor uiteenlopende bedreigingen die de groei van de wereldeconomie onderuit kunnen halen. De onrust in het Midden-Oosten en Noord-Afrika deed de olieprijzen tussen december en april al met bijna een kwart stijgen. Als die trend aanhoudt, zet dat een serieuze domper op de groei. Ook de voedselprijzen en de prijs van kunstmest stijgen als brandstof duur is, en dat effect zou nog kunnen worden verergerd door slechte oogsten in 2011 en 2012.

Hoge voedselprijzen

“Een verdere toename van de al hoge olie- en voedselprijzen kan de economische groei significant doen dalen en de armen pijn doen”, waarschuwt Justin Yifu Lin, de chef-econoom van de Wereldbank.

Als de rijke landen er niet in slagen orde op zaken te stellen in hun financiële huishouding, dreigen bovendien de afzetkansen van exportgoederen uit ontwikkelingslanden te verslechteren en zal er ook niet genoeg internationaal krediet ter beschikking zijn om de groei in de landen van het Zuiden aan de gang te houden.

Azië voorop

Maar voorlopig zijn dat enkel negatieve scenario’s en blijven de perspectieven fraai voor de ontwikkelingslanden. Net als de voorbije jaren zijn de vooruitzichten het gunstigst voor Oost-Azië en de regio van de Stille Oceaan, met gemiddelde groeicijfers van 9,3 procent dit jaar tot 8,8 procent in 2013. India en de rest van Zuid-Azië halen  dit jaar naar verwachting een groei van 7,5 procent, een cijfer dat in 2013 zelfs tot 7,9 procent kan stijgen.    

Ook Afrika ten zuiden van de Sahara zal waarschijnlijk goed presteren, met gemiddelde groeicijfers van 5,1 procent dit jaar tot 5,7 procent in 2012 en 2013. Latijns-Amerika en de Caraïben blijven enigszins achter, met 4,5 procent dit jaar en maar 4 procent in 2013. Het Midden-Oosten en Noord-Afrika moeten dit jaar vrede nemen met amper 1,9 procent, om dan misschien te herstellen tot 3,5 procent in 2012 en 4 procent in 2013.

Een en ander versterkt de verschuiving van het zwaartepunt van de wereldeconomie naar Azië, een proces dat al langer aan de gang is. Volgens het rapport verbruikte China in 2009 meer dan 40 procent van het wereldaanbod aan metalen – meer dan alle lidstaten van de Organisatie voor Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de club van de rijke landen, samen. De landen buiten de OESO zijn nu ook al goed voor 47 procent van de wereldvraag naar aardolie.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!