Samenleving, België, Stampmedia, Drugs, Cannabis, Drugverslaving, Ecstasy, VAD -

Drugprobleem nog niet van de baan

Uit een omvangrijke studie onder leerlingen blijkt dat vooral zestienplussers te maken hebben met probleemgebruik van alcohol en andere drugs. De studie werd uitgevoerd door de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw (VAD) en geeft een beter beeld van druggebruik bij jongeren.

donderdag 10 maart 2011 12:15
Spread the love

“Cannabis en alcohol worden vooral gebruikt door jongeren, maar ook ecstasy, cocaïne en speed zijn populair”, zegt Jochen Schrooten, medewerker van de VAD.

Uit het onderzoek van de VAD bleek dat vooral oudere leerlingen of leerlingen in het BSO deze populaire harddrug gebruiken. Meestal proberen ze de eerste keer op zestien- en zeventienjarige leeftijd.

Twaalf- en veertienjarigen gebruiken harddrugs slechts uitzonderlijk. In 2009 probeerde 5,8 procent van deze leeftijdscategorie harddrugs. Dit is een daling van 2,5 procent ten opzichte van 2000.

Roken zet aan tot druggebruik

Roken is niet enkel ongezond, maar leidt vaak tot cannabisgebruik. Bijna alle jongeren die roken, gebruiken ook een softdrug. Slechts 1,4 procent van de cannabisgebruikers zijn niet-rokers.

Softdrugs kennen vooral succes bij vijftien- en zestienjarigen. Op die leeftijd begint deze leeftijdsgroep meestal ook te roken. Het regelmatige cannabisgebruik daalde in 2004, maar bleef tot 2009 stabiel.

Vrouwen reageren gevoeliger op drugs

Een biologisch verschil tussen de geslachten kan de reden zijn waarom vrouwen gevoeliger reageren op drugs. Cannabis heeft de neiging zich op te slaan in het vetweefsel, dat bij vrouwen meer aanwezig is. Dat maakt hen vatbaarder voor de effecten en risico’s van deze drug. Toch moet deze bewering nog verder onderzocht worden.

Andere onderzoeken tonen dan weer aan dat vrouwen gevoeliger zijn aan MDMA, de actieve stof in ecstasytabletten. Zij hebben ook meer last van de neveneffecten, zoals tandenknarsen en een droge mond of een afgenomen evenwichtsgevoel. Daarnaast lopen zij een hoger risico op hersenbeschadiging en geheugenproblemen dan mannen.

Mannen sneller verslaafd

Schrooten bevestigt dat jongens vaker drugs gebruiken dan meisjes. Zij gebruiken driemaal meer cannabis dan meisjes en beginnen ook op een veel jongere leeftijd met deze drug. Terwijl meisjes wachten tot hun zestiende zijn jongens vaak jonger dan veertien jaar. Ook harddrugs zijn meer in trek bij jongens.

Zelfdoding

“Problematische drugverslaving kan tot leiden suïcidaal gedrag leiden”, zegt Schrooten. Vrouwen die regelmatig cannabis gebruiken, lopen meer kans op een depressie. Toch sterven meer mannelijke druggebruikers door zelfdoding. Onder de vrouwen plegen vooral cocaïneverslaafden zelfmoord. De psychische gevolgen van overmatig cocaïnegebruik zouden daarbij een rol spelen.

Drugpreventie

“De afgelopen twintig jaar zijn op het vlak van preventie al heel wat voorzieningen uitgebouwd”, zegt Schrooten. “Maar met meer middelen en mankracht zouden we onze boodschap nog beter kunnen verspreiden.”

Toch scoort België op gebied van druggebruik laag tot middelmatig volgens Schrooten. Landen waar de meeste drugs gebruikt worden in Europa zijn Spanje, Engeland en Tsjechië.

© 2011 – StampMedia/Xios – Goele Theunis

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!