Kerncentrale van Doel aan de Schelde

 

Opinie, Nieuws, Economie, Milieu, België, Greenpeace, Kernenergie, Kernuitstap, Kerncentrales, Electrabel -

Pak de superwinsten van Electrabel én stap uit kernenergie

We moeten de superwinsten van Electrabel afromen en tegelijkertijd ook zoals gepland uit de kernenergie stappen. Dat is wat Eloi Glorieux en Joëlle Hérin argumenteren. Zij zijn bij Greenpeace de verantwoordelijken voor de campagne energie.

zaterdag 26 februari 2011 14:50
Spread the love

Eerder deze maand gaf Electrabel op een hoorzitting in het parlement voor het eerst toe dat het superwinsten maakt als gevolg van de voordelen die het geniet door zijn vroegere monopoliepositie op de Belgische elektriciteitsmarkt.

Het is dus niet meer dan logisch dat deze superwinsten, die nu vlotjes naar de hoofdaandeelhouder in Parijs vloeien, door de overheid worden afgeroomd en worden aangewend ten voordele van het algemeen nut.

Het terugvorderen van de nucleaire rente heeft niets te maken met de levensduurverlenging van de kerncentrales.

Het terugvorderen van deze nucleaire rente heeft echter niets te maken met de levensduurverlenging van de kerncentrales en kan perfect gekoppeld worden aan het behoud van de wet op de kernuitstap.

Kijk uit voor het verschil tussen “stranded benefits’ en ‘windfall profits”

Er is een fundamenteel verschil tussen de “stranded benefits” en de “windfall profits”.

Stranded benefits verwijzen naar de superwinsten die Electrabel kon en kan maken dankzij de privileges uit het verleden, in het bijzonder de vervroegde afschrijving van de kerncentrales op kap van de consument, waardoor de winstmarges van de nucleair opgewekte stroom in de ondertussen geliberaliseerde energiemarkt zeer hoog zijn.
Deze onrechtmatige superwinsten kunnen gerust worden afgeroomd. De CREG berekent deze superwinst op 1,8 à 2,2 miljard euro per jaar, terwijl het ontwerpprotocol dat de vorige regering in oktober 2009 met GDF Suez/Electrabel afsloot slechts voorziet in een jaarlijkse aalmoes van 215 à 245 miljoen euro. Die werd dan nog gekoppeld aan de levensduurverlenging van de drie oudste kernreactoren.

Om geld te recupereren hoeft men geen kerncentrales langer open te houden.

In tegenstelling tot stranded benefits verwijzen windfall profits niet naar het verleden, maar naar de toekomst. Windfall profits zijn de extra winsten die GDF Suez/Electrabel kan puren door een levensduurverlenging van de reactoren en is dus gekoppeld aan het langer openhouden van de kerncentrales.

Om geld te recupereren hoeft men echter geen kerncentrales langer open te houden, maar kan de overheid zich perfect beroepen op de historische stranded benefits. De kerncentrales werden namelijk op amper 20 jaar vervroegd afgeschreven. Dit kon doordat Electrabel een monopoliepositie had en daardoor aan de Belgische gezinnen ongehinderd decennialang de derde hoogste kWh-prijs kon aanrekenen van alle OESO-landen.

Bovendien liet Electrabel in die periode de burger ongevraagd meebetalen voor allerlei peperdure avonturen, zoals de nooit opgestarte kweekreactor in Kalkar en de nieuwe kerncentrale in Chooz.

De wet op de kernuitstap uit 2003 voorziet in het openhouden van de kerncentrales tot ze de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt. De drie oudste kernreactoren sluiten volgens dit scenario in 2015 en de jongste vier tussen 2022 en 2025. Dit betekent dus dat sinds de goedkeuring van de kernuitstapwet Electrabel met zijn afgeschreven reactoren nog ruim 20 jaar lang superwinsten mag genereren. Dit biedt voldoende mogelijkheden om binnen het kader van de wet op de kernuitstap de standed benefits te recupereren, zonder beroep te moeten doen op de windfall profits.

Het is echt niet slim om het afromen van de Electrabel superwinsten te koppelen aan een langere levensduur van de kerncentrales.

Het afromen van de superwinsten van GDF Suez/Electrabel toch koppelen aan de levensduurverlenging van de kerncentrales zou wel eens zuur kunnen opbreken.

De levensduurverlenging zal hoe dan ook juridisch worden aangevochten door Greenpeace (in het verleden heeft Greenpeace ook al met succes de uitbreiding van de productiecapaciteit van de plutoniumfabriek Belgonucléaire door middel van juridische procedures ongedaan gemaakt).

Een levensduurverlenging is hoe dan ook pas mogelijk nadat het FANC na een intensieve veiligheidscontrole een nieuwe vergunning heeft afgeleverd. Is de uitslag van deze revisie negatief, dan komt er geen verlenging of eventueel slechts een beperkte.

Daarnaast bestaat ook het risico dat de oude reactoren tijdens hun levensduurverlenging om veiligheidsredenen onverwachts toch moeten worden gesloten. Er is namelijk maar bitter weinig operationele ervaring met commerciële kernreactoren die ouder zijn dan 40 jaar.

Indien de overheid in een protocol met GDF Suez/Electrabel het afromen van de superwinsten koppelt aan de levensduurverlenging en deze laatste om een van de genoemde redenen niet plaatsvindt of vervroegd wordt afgebroken, dan zal die overheid kunnen fluiten naar haar geld.

Geen redenen voor verlenging levensduur

Er is geen enkele reden om de levensduur van de drie oudste reactoren voorbij de voorziene sluitingsdatum van 2015 te verlengen.

De reactortechnologie van deze oude atoomcentrales werd ontwikkeld in de jaren 1950-1960. Ze werden gebouwd begin jaren 1970, in een tijdperk dat computers nog met ponskaarten werkten.

Ondanks de upgradings die ondertussen plaatsvonden, blijven het oude reactoren die niet beantwoorden aan de vereisten van vandaag. Waarom anders zou de nucleaire industrie zich de naad uit het lijf werken om zogenaamd veilige reactoren van de derde generatie te ontwikkelen?

We vallen echt niet zonder elektriciteit.

Ook het argument van de bevoorradingszekerheid houdt geen steek. Het licht zal heus niet uitgaan wanneer de drie oudste kernreactoren in 2015 dicht gaan. Samen hebben ze een vermogen van 1.800 MW en produceren ze 15.200 Gwh elektriciteit. Dit is ongeveer 10 procent van de stroom in België.

In 2009 was België een netto exporteur van elektriciteit. De investeringsprojecten in nieuwe productiecapaciteit die vandaag in aanbouw zijn en waarvan men redelijkerwijs mag verwachten dat ze in 2015 klaar zijn, overtreffen het vermogen van de drie oudste kernreactoren.

Bovendien berekende het gerenomeerde Fraunhofer Instituut in het kader van de GEMIX-studie dat er in België een rendabel energiebesparingspotentieel is dat op korte termijn kan worden aangeboord en dat voldoende groot is om de sluiting van de kerncentrales in zijn eentje op te vangen. Eigenaardig genoeg lijkt niemand hiermee rekening te willen houden.

Zware fout

Door het recupereren van de nucleaire rente te koppelen aan een levensduurverlening van de kerncentrales maakt de overheid een zware fout die vroeg of laat als een boemerang in het eigen gezicht zal ontploffen. Laat ons hopen dat het geen kernexplosie wordt, zoals 25 jaar geleden in Chernobyl.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!