Verslag, Nieuws, Wereld -

Vergoeding voor slachtoffers burgeroorlog in Peru

Peru begint binnenkort met de betaling van individuele herstelbetalingen aan slachtoffers en overlevenden van de guerrillaoorlog die tussen 1980 en 2000 woedde.

donderdag 10 februari 2011 15:12
Spread the love

De prioriteit ligt bij ouderen in afgelegen dorpen in de verarmde hooglanden, waar de meeste mensenrechtenschendingen plaatsvonden, zegt Jesús Aliaga, secretaris van de Hoge Multisectorale Commissie (CMAN), die de overheidspolitiek op het gebied van herstelbetalingen controleert. De CMAN heeft vorige week een rapport over de hoogte van de betalingen gestuurd naar premier José Antonio Chang.

Hoewel er al collectieve betalingen werden gedaan in de vorm van infrastructuurprojecten op gemeenschapsniveau, bleven individuele betalingen nog uit omdat de officiële registratie van de slachtoffers nog niet compleet was.

De ontvangers van de herstelbetalingen zijn directe familieleden van mensen die zijn vermoord of verdwenen tijdens het gewapende conflict, slachtoffers van verkrachting en mensen die door de oorlog gehandicapt raakten.

Onduidelijk

De Waarheids- en Verzoeningscommissie, die onderzoek deed naar de burgeroorlog, heeft geconcludeerd dat bij het conflict tussen de overheid en de maoïstische guerrillabeweging Lichtend Pad 69.000 mensen zijn omgekomen.

De Herstelraad schat het aantal gedode en verdwenen burgers echter op ongeveer 50.000 en baseert die cijfers op bezoeken aan regio’s waar nabestaanden wonen en de ingediende registratieformulieren.

Wie wel en niet in aanmerking komt voor een vergoeding, is nog niet geheel duidelijk. Er moet nog besloten worden wanneer iemand als “gehandicapt” wordt beschouwd en er ligt nog een amendement met het voorstel om verkrachtingsslachtoffers op te nemen in het herstelbetalingprogramma.

Verder moet nog besloten worden hoe het geld verdeeld wordt onder directe familieleden en wat er moet gebeuren als er nieuwe verwanten komen opdagen.

take down
the paywall
steun ons nu!