De regeringsvorming die iedereen beu is nog lang niet gedaan
Verslag, Nieuws, Politiek, België -

De regeringsvorming die iedereen beu is nog lang niet gedaan

Wordt het ja of wordt het nee? Zullen de zeven partijvoorzitters elkaar binnenkort na een onderbreking van 4 maanden (!) nog eens in de ogen kijken? De PS en N-VA (en ook CD&V) zullen zich voor het antwoord op die vraag niet alleen laten leiden door de inhoud van de nota-Vande Lanotte, maar vooral door de angst voor de zwartepiet.

dinsdag 4 januari 2011 23:49
Spread the love

Het worden weer enkele dagen van toppolitiek. Tenminste toch voor wie houdt van politiek als pokerspel of Hollywooddrama. Belangrijke vragen als ‘Is dit de sociaal-economische Copernicaanse revolutie waar N-VA op hoopt?’ of ‘Maakt dit nu een einde aan jaren van politieke stilstand?’ of nog ‘Is dit de staatshervorming die we nodig hebben om de economische crisis op een sociaal rechtvaardige manier te lijf te gaan?’ worden in de schaduw gesteld door een spelletje politieke stratego.

Dat komt natuurlijk door de manier waarop Vande Lanotte zijn nota heeft samengesteld. Hij heeft er voor gezorgd dat er genoeg elementen zijn die voor PS én voor N-VA onverteerbaar zijn.

Voka, de Vlaamse werkgeversorganisatie die dicht bij N-VA aanleunt, schoot begin december een eerdere versie van de financieringswet van Vande Lanotte af. “Wat nu voorligt, lijkt geen stap vooruit in de responsabilisering en houdt de fiscale beleidsruimte van de gewesten beperkt”, klonk het toen bij Voka. Dat voorstel is de voorbije weken nog een pak complexer geworden, maar het blijft afwachten of er nu voldoende responsabilisering in zit voor Voka en N-VA.

Ook de overdracht van bevoegdheden zal voor N-VA niet ver genoeg gaan. De gewesten mogen voortaan zelf beslissen welke straffen ze opleggen aan werklozen die niet hard genoeg zoeken naar een nieuwe job. Vraag is of dat genoeg is voor N-VA dat de sociaal-economische hefbomen naar Vlaanderen wil halen. Of wordt het gebrek aan hefbomen gecompenseerd door de creatie van een Vlaams minister van Justitie?

Het voorstel om alle verkiezingen (Europees, regionaal en federaal) voortaan om de vijf jaar op dezelfde dag te organiseren, zal ook niet snel op applaus onthaald worden op een N-VA-congres.

Struikelblokken voor de Franstalige partijen zijn de redelijk naakte splitsing van BHV en de minder dan verhoopte herfinanciering van Brussel en het feit dat zij niets vroegen, veel moeten slikken en zowat niks in de plaats krijgen.

Groen! was de eerste partij met een officiële reactie. “De nota biedt een voldoende basis voor alle partijen om de onderhandelingen opnieuw te kunnen opstarten”, klinkt het bij voorzitter Van Besien.

Angst voor de zwartepiet

Voor de andere partijen wordt het moeilijk om nee te zeggen. Niet omdat zij de nota ook een goede basis vinden, maar omdat ze niet de zwartepiet willen krijgen voor het mislukken van de onderhandelingen.

De komende dagen krijgen we dus veel spin en veel theater. Hoe het afloopt, weet niemand. Verkiezingen of toch maar een noodregering om nog wat banken te redden van de afgrond, het kan allemaal.

Door die overvloed aan soap-elementen dreigen we wel te vergeten waar het allemaal om draait. Bart De Wever wil – daartoe aangespoord door Voka – een sociaal-economische shocktherapie à la Duitsland en Groot-Brittannië (de loonkosten verlagen, de arbeidsmarkt flexibiliseren en bedrijven ‘zuurstof’ geven zijn de recepten die hij vorige week nog in P-Magazine opsomde). Een radicale hervorming die nu dreigt te botsen op de sterke federale vakbonden, de stevige federale sociaal overlegstructuren en het overwicht van centrumlinkse partijen aan Franstalige kant.

De nota-Vande Lanotte lost dat probleem van Bart De Wever niet op. Als er ooit een akkoord komt over de staatshervorming moet N-VA toch op het federale niveau een streng economisch rechts programma proberen realiseren. Het einde van de politieke instabiliteit lijkt nog niet in zicht.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!