Helsinki, Social Media Hangarounds' official Friday Gathering
Nieuws, Europa, Samenleving, Politiek, Roma, Roma-Zigeuners, Manoesj, Roma-beleid, Roma-gemeenschappen, Finland, Brugfiguren, Bemiddelaars, Romanes -

Finland heeft ambitieus Roma-plan

In Finland trad zaterdag 1 januari een ambitieus plan voor de integratie van Roma in werking. Op het vlak van onderwijs bevat dit plan opmerkelijke elementen: ieder kind in Finland maakt kennis met het Romanes en de Roma-cultuur, brugfiguren bemiddelen tussen Roma-families en scholen en leerkrachten maken in hun opleiding al kennis met de Roma-cultuur.

maandag 3 januari 2011 13:25
Spread the love

Roma zijn al generaties lang aanwezig in Finland. Zij komen ook uit Midden- en Oost-Europa, net zoals de Franse en Belgische Manoesjen. Volgens de wet zijn zij Finnen.

Toch worden zij nog altijd gediscrimineerd en uitgesloten. De voorbije vijftig jaar werkte Finland aan korte Roma-projecten, maar deze bleken onvoldoende te werken.

Nu wil de Finse overheid actiever werken aan de integratie van Roma. Negatieve beeldvorming, discriminatie en uitsluiting willen zij tegengaan en de participatie van Roma aan de samenleving willen zij versterken. Roma en niet-Roma werkten samen dit plan uit.

Onderwijs

Men wil de leervaardigheden en talenten van Roma-kinderen verhogen door modules over de Roma-cultuur in te lassen in de basisopleiding van kleuterleidsters. In het kleuter- en basisonderwijs nemen alle kinderen kennis van de Roma-cultuur en het Romanes.

Roma-leerlingen zullen op school een taalbad Romanes krijgen. Gemeenten moeten daarbij actief op zoek gaan naar hulpleerkrachten, met Roma-achtergrond, om in het Romanes te onderwijzen.

Leerkrachten, die al afgestudeerd zijn, krijgen navormingen om hun vaardigheden in de omgang met Roma-leerlingen verder te ontwikkelen. Dit gaat onder andere over de bestrijding van pestgedrag tegenover Roma.

Brugfiguren

In Finland merkte men dat er nood was aan brugfiguren, omdat veel Roma hun wegen in de samenleving nog niet goed kennen. Zo werden er de voorbije jaren student-assisten met Roma-achtergrond in de scholen ingezet. Zij bemiddelden en tolkten tussen de scholen en de Roma-gemeenschap.

In Helsinki organiseerden brugfiguren activiteiten die Roma- en niet-Roma samen brachten. Zo ontstonden er gemengde volleybalclubs.

Roma-organisaties kunnen de komende jaren meer brugfiguren en tolken aanleveren. De overheid creëert voor hen extra jobs.

Werkgelegenheid

Met de werkgevers wordt bekeken welke rol Roma op de arbeidsmarkt verder kunnen spelen. Ondertussen bieden de volkshogescholen extra scholing aan voor volwassen Roma die hun plek op de arbeidsmarkt nog niet hebben gevonden.

Als zij eenmaal de stap richting de arbeidsmarkt hebben gezet, dan krijgen zij een individuele trajectbegeleiding waarbij zij onder andere hulp krijgen bij sollicitaties.

Mensen die de ambitie hebben om docent Romanes te worden, kunnen dit op universitair niveau gaan volgen.

Discriminatie

Om de vooroordelen en de discriminatie tegen te gaan, wordt er een nationale mediacampagne opgezet die de vooroordelen rond Roma uit de wereld wil helpen.

Roma-organisaties worden ondersteund in hun strijd tegen tegen discriminatie en politieagenten krijgen nascholingen over de Roma-cultuur.

Tot slot zullen Roma meer betrokken worden bij politieke besluitvorming. Roma krijgen nog meer politieke adviesfuncties.

Dit meerjarenplan rond Roma wordt dit jaar nog geëvalueerd.

Dit artikel kwam mede tot stand dankzij Toon Machiels, voorzitter van Vroem vzw, Vlaamse vereniging voor Voyageurs, Rom, Roma en Manoesjen.

Meer weten? Via onderstaande link kun je het hele meerjarenplan doorlezen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!