Union des Africains de Geel werkt o.a. samen met Vormingplus-Kempen
Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Cultuurbeleid, Minister Schauvliege, Besparingen, Cultuursector, FOV, Vormingplus, Volkshogescholen, Sociaal-cultureel volwassenenwerk -

Schauvliege bespaart fors op volkshogescholen

Een eerste deelsector van cultuur verliest 25 procent. Wie volgt? De FOV, de belangenverdediger voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk, is ongerust over de besparingsplannen die Vlaams minister van Cultuur, Joke Schauvliege (CD&V), heeft met de sector.

woensdag 13 oktober 2010 15:15
Spread the love

In Nederland is de cultuursector woedend over de afspraken die de regeringspartners daar hebben gemaakt over de budgetten voor cultuur: deze zouden met een kwart verminderen.

In Vlaanderen is het nog lang niet zover, is de toon in de communicatie van de Vlaamse regering. Tijdens het debat over de Septemberverklaring stelde cultuurminister Schauvliege expliciet dat cultuur niet méér inlevert dan andere sectoren, meer bepaald 2,3 procent.

De concrete realiteit is anders: haar eerste 25-procent-hakbijl heeft zijn werk gedaan. De twijfelachtige eer gaat naar de volkshogescholen – ook wel Vormingplus-centra genoemd. Zij vormen een deelsector binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

De FOV, belangenverdediger voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk, kreeg recent van minister Schauvliege de koude mededeling dat de volkshogescholen vanaf 1 januari 2011 twee miljoen euro van hun jaarlijkse werkingsmiddelen verliezen. Samen met de zogenaamde lineaire besparingen die de cultuursectoren nu al dragen, is hiermee de symbolische grens van een vermindering van het budget met 25 procent overschreden.

Door deze beslissing is meteen duidelijk dat elke sector binnen Cultuur voortaan vogelvrij is verklaard. Blijkbaar hoeft een regering zich nergens meer op te baseren om een sector te wurgen. De Vormingplus-centra kregen in 2009 vanwege de overheid immers allemaal een positieve evaluatie van hun werk over de voorbije vijf jaar.

De onrust binnen heel de sociaal-culturele sector neemt hand over hand toe. Weldra moet de minister beslissen over de enveloppe voor de sociaal-culturele bewegingen en ook hier dreigen zware tekorten.

Voor de sociaal-culturele verenigingen staat het water eveneens tot boven de lippen. Tel daarbij het schrappen van de niet-arbeidsmarktgerichte opleidingscheques en het beeld is duidelijk: er waait een kille wind door de warme samenleving uit de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Kris Peeters …

Dirk Verbist

Dirk Verbist is directeur bij FOV, de belangenbehartiger van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Deze sector omvat vandaag 124 organisaties, opgedeeld in een aantal werkvormen: de verenigingen, de bewegingen en de vormingsinstellingen. De volkshogescholen of Vormingplus-centra, behoren tot deze laatste werksoort.

take down
the paywall
steun ons nu!