Campagne tegen gedwongen uithuiszettingen
Nieuws, Wereld, Samenleving, Armoede, UN-Habitat, Bewonersbelangen, Recht op wonen, Huisuitzettingen, World Assembly of Inhabitants, Internationale Conferentie voor het Recht op Wonen, IAI, Stedelijk beleid, Basisorganisaties, Zero Evictions Campaign, Advisory Group on Forced Evictions -

Recht op wonen in de strijd tegen armoede: conferentie van Bobigny

In de Parijse voorstad Bobigny (Seine-St-Denis) vindt deze week de Internationale Conferentie voor het Recht op Wonen (13 tot 16 oktober) plaats. Dit is de laatste stap in de aanloop naar de World Assembly of Inhabitants die in februari zal samenvallen met het Wereld Sociaal Forum in Dakar. O.m. de protesten tegen gedwongen uitzettingen zullen op diverse workshops aan bod komen.

dinsdag 12 oktober 2010 19:45
Spread the love

Speciale aandacht gaat naar de toestand van de Roma in Frankrijk en naar Angola, waar onlangs weer in Lubango duizenden mensen uit hun krotwoningen werden verdreven.

Voorwendsels voor discriminatie

Ondersteunende organisaties en groeperingen van bewoners willen de wereldwijde woningcrisis in de grootsteden aanpakken via acties die het fundamentele recht op wonen moeten garanderen. Een eerste oproep in die zin werd in maart 2010 goedgekeurd op het World Urban Social Forum in het Braziliaanse Rio de Janeiro.

“Op de recente VN-top over Millenniumdoelstellingen in New York werd duidelijk dat het recht op wonen nooit gerealiseerd zal worden tegen 2015. Door het flagrant negeren van het veralgemeende beleid van gedwongen uitzettingen, de privatisering van de sociale woningmarkt, de gevolgen van stedelijke megaprojecten, de klimaatverandering en andere natuurrampen zijn de perfecte voorwendsels gevonden voor nieuwe vormen van discriminatie van armen, migranten, vrouwen, etnische minderheidsgroepen in de stedelijke ruimte.”

Gebrek aan controle over publieke sector

“Door bezuinigingen en privatisering van de openbare diensten en het gebrek aan controle over de publieke sector zijn de prijzen van onroerend goed enorm de hoogte in geschoten. Het is daarom uiterst belangrijk dat de coördinatie van de basisbewegingen die zich bezighouden met het recht op huisvesting wereldwijd een antwoord vindt op de enorme uitdagingen waarvoor de mensheid staat.”

“Het doel van deze bewegingen is het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen die gedwongen worden in slechte huisvesting te leven of die helemaal dakloos zijn. Als de regeringen het huidige neoliberale beleid blijven volgen, zal hun aantal wereldwijd 1,7 miljard mensen bereiken tegen 2020. Dit is onaanvaardbaar en gaat totaal in tegen de geest van de Millenniumdoelstellingen”, aldus de voorbereidende tekst voor de conferentie van Bobigny.

‘Stedelijk sociaal pakt’

De organisaties eisen een nieuw ‘stedelijk sociaal pakt’ met een onmiddellijk moratorium op de uitzetting van mensen uit hun woningen. Huisuitzettingen zijn een schending van artikel 11 van het Internationaal Verdrag over Economische, Culturele en Sociale Rechten, dat wereldwijd door meer dan 70 landen werd goedgekeurd.

Om het recht op wonen voor iedereen bereikbaar te maken, moet er een ‘New Green Deal’ komen, gefinancieerd met geld uit de officiële ontwikkelingssamenwerking en de annulatie van de buitenlandse schuld van de armste landen. Daartoe moet een speciaal fonds worden opgericht.

In Bobigny zal er worden gediscussieerd over de houding van de basisorganisaties van bewoners tegenover het VN-agentschap Habitat, dat gespecialiseerd is in huisvesting, stedenbouw en de stedelijke ruimte, maar dat onder invloed van de grootste VN-lidstaten (en dus de belangrijkste financiers) meer en meer in neoliberale richting opschuift.

Het thema van Habitat-dag (4 oktober) dit jaar was ‘Betere steden, een beter leven’. De organisaties die deze week in Bobigny bijeenkomen, stellen daarbij de vraag: “Een beter leven, maar voor wie?”

VN-Habitat zou de samenwerking in het kader van Global Compact met de privésector moeten opgeven, vinden de bewonersverenigingen. Dit leidt tot sloping van niet-bewoonde huizen, de verloedering van minder gunstig gelegen woonbuurten en de inflatie van vastgoed.

Als Habitat de voorstellen van de speciale VN-rapporteur voor het recht op wonen zou volgen, de aanbevelingen van de Advisory Group on Forced Evictions (AGFE), en het bijkomende protocol van de Sociaal-Economische Rechten dan zou het recht op wonen in de stad ook voor de armste bevolkingsgroepen beter beschermd zijn.

Lokale besturen verklaren zich ‘uitzettingsvrij’

In afwachting van een algemeen beleid roepen de actiegroepen van bewoners de lokale besturen op om hun stad of gemeente alvast ‘uitzettingsvrij’ te verklaren. Internationale solidariteit is daarbij van het grootste belang.

In ontmoetingen met lokale bewoners van de Parijse voorsteden en progressieve lokale gemeentebesturen wil de conferentie in Bobigny in het kader van de ‘World Zero Uitzettingsdagen‘ in de loop van de maand oktober, een gezamenlijke actie ondernemen tegen de golf van gedwongen uitzettingen van Roma-zigeuners op initiatief van de Franse president Nicolas Sarkozy.

take down
the paywall
steun ons nu!