Actiegroepen: ‘BAM-tracé is absoluut verkeerde keuze’
Opinie, Nieuws, Milieu, België, Antwerpen -

Actiegroepen: ‘BAM-tracé is absoluut verkeerde keuze’

De Antwerpse actiegroepen zijn niet mals voor de beslissing van de Vlaamse regering in het dossier van de Oosterweelverbinding. "De Vlaamse regering besliste vandaag om veel geld te spenderen aan een bouwproject dat geen oplossing biedt voor de Antwerpse fileproblematiek en negatief is voor de leefkwaliteit in Antwerpen", schrijven ze in een eerste reactie.

woensdag 22 september 2010 22:04
Spread the love

We nemen akte van het voornemen van de Vlaamse regering om vast te houden aan het BAM-tracé.

Wij keuren dat voornemen ten stelligste af, om volgende redenen:

1. bij de volksraadpleging van 18 oktober 2009 werd dat tracé door de Antwerpenaar weggestemd. De vraag was duidelijk: ‘Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor een stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidig voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/Deurne?’

Ook met een tunnel blijft het BAM-tracé op het ‘huidig voorziene tracé’, dat dus werd weggestemd.

Door vast te houden aan dat tracé negeert de Vlaamse regering nu de uitslag van de volksraadpleging.

Daarover is alvast duidelijkheid gecreëerd: maatschappelijk draagvlak in Antwerpen, daar ligt deze regering niet wakker van.

2. stRaten-generaal en Ademloos verzetten zich tegen het sluiten van de Antwerpse ring op dat BAM-tracé omdat de actiegroepen reeds jarenlang en met een karrenvacht aan argumenten ijveren voor het weghouden van doorgaande verkeersstromen van de Antwerpse ring, die in realiteit een autostrade is dwars door de stad.

Het BAM-tracé (ook in tunnelvorm) doet slechts één ding: de doorgaande verkeersstromen verankeren op de Antwerpse ring. Voor wie Antwerpen en de toekomst van deze mooie stad een warm hart toedraagt kan vasthouden aan het BAM-tracé niet anders zijn dan absoluut een verkeerde keuze. Immers:

a. om de fileproblematiek in Antwerpen op te lossen moet je net verkeer weghalen van de Antwerpse ring. Met de beslissing van vandaag maakt de Vlaamse regering duidelijk dat ze dat niet wil doen. Gevolg: blijvende congestie op de Antwerpse ring. Dat laatste werd twee weken geleden nogmaals aangetoond in een onafhankelijke studie – deze keer van Transport & Mobility Leuven (TML).

b. wie alle doorgaande verkeersstromen blijvend naar de Antwerpse ring zuigt, beslist tegelijk dat de Antwerpse ring uiteindelijk verbreed zal moeten worden. De Vlaamse regering legt vandaag dus ook dat plan vast: verbreding van de ring – op sommige gedeelten komen er 6 tot 8 baanvakken bij. Dit betekent de doodsteek voor Antwerpen als woonstad. Ook die conclusie staat in het rapport van TML: bij keuze voor het BAM-tracé dient de Antwerpse ring fors verbreed.

(Uitgerekend vandaag maakt het studiebureau Sum-Research bekend dat uit onderzoek blijkt dat de stadsvlucht in Antwerpen nog altijd niet gekeerd is. Het aantal inwoners stijgt wel (immigratie en natuurlijke aangroei), maar jonge gezinnen trekken nog altijd weg uit de stad. Gebrek aan groen en open ruimte blijken belangrijke factoren. Geen enkele politicus krijgt uitgelegd dat hij of zij in dergelijke context ijvert voor een drastische verbreding van de Antwerpse ring.)

c. het BAM-tracé is veel en veel duurder dan het alternatieve Meccanotracé, dat nota bene WEL een oplossing biedt voor de files en WEL goed is voor de stadsontwikkeling (geen verbreding van de ring nodig).

Conclusie: de Vlaamse regering besliste vandaag om veel geld te spenderen aan een bouwproject dat geen oplossing biedt voor de Antwerpse fileproblematiek en negatief is voor de leefkwaliteit in Antwerpen. We hopen dat het Vlaamse parlement aanstaande maandag het verstand heeft om deze onzalige beslissing tegen te houden.

Op donderdag 23 september om 10.30 uur geven de actiegroepen nadere toelichting bij hun standpunten op een gezamenlijke persconferentie in Zaal Elcker-ik, Breughelstraat 31, Antwerpen (nabij stadspark).

We gaan dan ook dieper in op het belangrijke punt c. in dit persbericht: het verschil in kostprijs tussen het BAM-tracé (regeringsbeslissing 22 september 2010) en het Meccanotracé. Het gaat daarbij niet om een peuleschil.

Manu Claeys en Peter Verhaeghe, voor stRaten-generaal
Wim van Hees en Guido Verbeke, voor Ademloos

take down
the paywall
steun ons nu!