Herman Van Rompuy bekijkt de videoboodschap over de Millenniumdoelstellingen
Nieuws, Europa, Samenleving, Politiek, België, Ontwikkelingssamenwerking, 11.11.11, Bogdan Vanden Berghe, EU, Milleniumdoelstellingen, VN-Millenniumdoelstellingen, Herman van Rompuy, Videoboodschap -

Van Rompuy reageert op videoboodschap Millenniumdoelstellingen

11.11.11 presenteerde woensdag de videoboodschap over de Millenniumdoelstellingen aan EU-president Herman Van Rompuy. De organisatie hoopt dat de EU, als grootste ontwikkelingsdonor, volgende week tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York werk maakt van haar belofte om de armoede effectief te bestrijden.

woensdag 15 september 2010 16:25
Spread the love

“De 15.000 mensen op de videoboodschap tonen aan dat er een groot draagvlak is in België voor ontwikkelingssamenwerking en dat de mensen willen dat er echt iets gebeurt aan het probleem van de armoede in de wereld”, zegt Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.

Hij verwijst naar de troeven van Herman Van Rompuy als president van Europa om de acht Millenniumeisen extra kracht bij te zetten tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York.

“Europa is met haar 49 miljard euro ontwikkelingssteun de grootste donor ter wereld. Dit geeft Europa heel veel moreel gezag en het recht om te eisen dat de beloftes worden waargemaakt”, aldus Vanden Berghe.

Bij de introductie van de videoboodschap, die zaterdag tijdens de Wachtnacht in Gent werd opgenomen, legt Vanden Berghe de nadruk op drie belangrijke doelstellingen.

Eerst en vooral, zegt hij, is er nood aan extra middelen. Hoewel Europa de grootste donor is, staat de EU nog altijd achter op haar belofte om de armoede in de wereld te halveren tegen 2015.

Ook zijn dringend actiemaatregelen nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. “De Verenigde Naties hebben een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat de Millenniumdoelstellingen niet zullen worden gehaald, tenzij er ook iets fundamenteels gebeurt aan de klimaatproblematiek. We hopen dat ook op dat vlak een aantal knopen worden doorgehakt”, aldus Vanden Berghe.

België kan volgens de algemeen secretaris van 11.11.11 ook een specifieke rol spelen in het verhaal van de Tobintaks. Dit is een belasting op financiële transacties die extra middelen voor ontwikkeling kan opbrengen en die ook regulerend kan werken op de markt.

“De gevolgen van de economische crisis in het Zuiden zijn tragisch. Mensen worden daar nog veel meer getroffen door de financiële crisis dan bij ons, terwijl ze eigenlijk niet veel verantwoordelijkheid dragen voor het uitbreken ervan”, aldus nog Vanden Berghe.

Van Rompuy verklaarde dat de Europese Raad van juni nogmaals heeft bevestigd dat ze, ondanks de opgelopen vertraging, de VN-Millenniumdoelstellingen wil bereiken. Zo stelt hij dat de 27 EU-lidstaten hun middelen hebben verdubbeld tussen 2000 en 2009.

Wat België betreft, heeft de regering vorig jaar in haar begroting uitdrukkelijk gesteld dat ze 0,7 procent van het bruto nationaal product (BNP) uittrekt voor ontwikkelingssamenwerking. “Die doelstelling zal dit jaar worden gehaald”, aldus Van Rompuy.

De president van Europa vermeldt eveneens de positieve resultaten die Europa heeft geboekt. Zo zegt hij dat hoewel het probleem groot blijft, er zowel inzake kindersterfte en de bestrijding van aids, vooruitgang is geboekt.

“Ook inzake de armoedebestrijding waren we op de goede weg, tot de financiële crisis ons overviel in 2008. Als Europese Raad doen we reeds veel, maar we nemen ons voor om nog meer te doen.”

Van Rompuy erkent dat 2015 niet ver meer af is, maar zegt dat het verdubbelen van de middelen in het voorbije decennium een bewijs is dat de EU haar taak ernstig neemt.

Van Rompuy verzekert dat het besteden van 0,7 procent van het BNP een concreet engagement is waarmee Europa volgende week naar New York zal gaan. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!