Verslag, Nieuws, Wereld -

India geeft bonus aan groene deelstaten

BRUSSEL -- De Indiase regering gaat vanaf volgend jaar 10,9 miljard roepie (183 miljoen euro) verdelen tussen de "groene" deelstaten in het land. Volgens de India Times gaat het geld naar regio's met een goede lucht- en waterkwaliteit, veel bossen en natuurgebieden en een beleid dat de uitstoot van broeikasgassen binnen de perken houdt.

woensdag 8 september 2010 11:03
Spread the love

De Indiase Planningscommissie heeft een index klaar om de groene prestaties van de deelstaten met elkaar te vergelijken en een rangorde op te maken. Samen met de ministeries van Milieu en Bossen heeft de instelling ook al een verdeelsleutel klaar voor het geld dat beschikbaar is.

Geld voor bossen

Door de samenstelling van de index gaat het meeste geld automatisch naar deelstaten met veel bossen en weinig industrie en grootschalige landbouw. De bergachtige deelstaten Sikkim, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh lijken aanspraak te kunnen maken op het grootste deel van de koek. De redenering is dat het behoud van de bossen in die streken goed is voor heel het land, en deelstaten dus moeten worden aangemoedigd hun bossen te laten staan of uit te breiden.

Bossen spelen een essentiële rol in de waterhuishouding en bij het voorkomen van erosie. Ze maken ook een belangrijk deel uit van de natuurlijke rijkdom van het land. Omdat bomen veel koolstof vastleggen, helpen ze ook de klimaatverandering tegen te gaan. India is nu voor 21 procent met bossen bedekt; experts oordelen dat 33 procent ideaal zou zijn.

Klimaatverandering

De index houdt ook rekening met andere factoren die invloed hebben op het klimaat. Deelstaten die veel hernieuwbare energie gebruiken en niet veel methaan uitstoten, een broeikasgas dat vooral bij de veeteelt wordt geproduceerd, krijgen meer geld.

Met de regeling gaat een groen beleid officieel behoren tot de belangrijkste doelstellingen van de Indiase regering. Andere beleidsprioriteiten zijn het binnen de perken houden van de bevolkingsgroei, de strijd tegen het analfabetisme, landhervormingen en de tijdige uitvoering van projecten. Tot hiertoe hield de regering vooral rekening met die doelstellingen en ook met het inkomensniveau en het financiële beleid van de deelstaten bij de verdeling van overheidsmiddelen.

PD

take down
the paywall
steun ons nu!