Deze driejaarlijkse conferentie brengt rectoren, onderwijzend en ondersteunend personeel van universiteiten en hogescholen en hun studentendiensten, zelforganisaties, NGO's en studentenverenigingen samen om kennis en ervaring uit te wisselen.

De thema's die besproken worden, zijn: universial design, inclusie, ondersteunende technologie en diensten, wetgeving, onderwijsprocessen, arbeidsmarktinzetbaarheid, internationale uitwisselingsmogelijkheden voor studenten met een functiebeperking en instroom-, doorstroom- en uitstroomkansen en -beleid.

Op iedere conferentie wordt ook de Myriam Van Acker Award for Leadership in the Disability Community uitgereikt. Deze prijs gaat naar iemand die een voorbeeldfunctie heeft in de strijd voor de rechten en noden van studenten met een functiebeperking. 

Dit kan door het ontwikkelen van en/of werken met programma's door studenten met een functiebeperking. De ontwikkeling en promotie van beleid en wetgeving die de toegankelijkheid tot het hoger onderwijs bevorderen. Laureaat van deze editie is Joachim Klaus, hoofd van het Studiecentrum voor Studenten met een Visuele Beperking van het Technologisch Instituut van Karlruhe in Duitsland.

Myriam Van Acker (1948-2003) was een van de stichters van de conferentie en was een drijvende kracht achter inclusie van studenten met een functiebeperking. Dit zowel in haar eigen instelling, de Katholieke Universiteit Leuven, als op internationaal vlak.

 

Nieuws, Europa, Samenleving, Hoger onderwijs, Studeren met een functiebeperking, Functiebeperking -

Conferentie over hoger onderwijs en functiebeperkingen

woensdag 21 juli 2010 19:45
Spread the love

INNSBRUCK, Oostenrijk — Maandag 19 juli ging de zevende Internationale Conferentie over Hoger Onderwijs en Functiebeperkingen van start in het Oostenrijkse Innsbruck.

De vierdaagse conferentie wordt door zo’n 200 deelnemers uit 29 landen bijgewoond.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!