Hoe zou het nog met de Millenniumdoelstellingen zijn?
Nieuws, Wereld, Milleniumdoelstellingen -

Hoe zou het nog met de Millenniumdoelstellingen zijn?

In 2000 stelden de Verenigde Naties acht Millenniumdoelstellingen op. Toen werden ze bestempeld als haalbaar en zelfs bekritiseerd omdat ze niet ambitieus genoeg waren. Maar ondertussen duwt de economische crisis honderd mensen per minuut onder de armoedegrens. Het is duidelijk dat we onze inspanningen moeten opdrijven als we de doelstellingen tegen 2015 willen realiseren.

woensdag 24 maart 2010 15:32
Spread the love

Acht vrouwen uit ontwikkelingslanden trekken samen met Oxfam-Solidariteit onder de naam W8, Women Eight, door Europa. Ze stellen hun noodpakket voor aan de regeringsleiders. Volgens hen zijn deze maatregelen de laatste hoop voor de Millenniumdoelstellingen. Maar waarom is er een noodpakket nodig? Hoever staan we al met de doelstellingen?

Armoede

Goed nieuws: het aantal extreem armen zakte van 1,8 miljard in 1990 tot 1,4 miljard in 2005. Maar China is bijna helemaal alleen verantwoordelijk voor die daling. Neem China uit de cijfers en er was zelfs een stijging met 36 miljoen.

Nog een ‘maar’: volgens de Wereldbank kwamen er door de crisis 100 miljoen armen bij.

Honger

Nooit leden meer mensen honger dan in 2009: 1,02 miljard mensen. Dat is 130 miljoen meer dan drie jaar eerder.

Onderwijs

Zoals het er nu naar uitziet, zullen in 2015 56 miljoen kinderen nooit een klaslokaal van binnenuit zien. Om een universele toegang tot basisonderwijs te garanderen in 2015 moeten we 12 miljard euro vinden. Elk jaar spenderen we wel wereldwijd 14 miljard euro aan kauwgom. Dat is zeven keer zoveel als de hulp voor basisonderwijs die strandt op 1,9 miljard euro.

Gezondheidszorg

Elke dag sterven wereldwijd 25.000 kinderen door armoede, honger en gemakkelijk te voorkomen ziektes. Dat komt neer op 1 kind om de 3,5 seconde. Maar het aantal kinderen onder de vijf jaar dat sterft, daalde wel met een kwart. De daling is wel zeer ongelijk verdeeld tussen en binnen landen. Veel landen zullen de Millenniumdoelstelling niet halen.

Om twee derde van deze kindersterfte tegen te gaan (zoals de Millenniumdoelstellingen vooropstellen) hebben we 18,5 tot 22 miljard euro nodig.

Op vlak van moedersterfte werd weinig of geen vooruitgang geboekt. De Millenniumdoelstelling van 120 sterftes per 100.000 geboortes zal op die manier niet gehaald worden.

Financiële hulp

Als de OESO-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) de hulp die ze in 1970 beloofden effectief hadden voorzien, dan hadden we het niveau van extreme armoede dat we in 2005 haalden al 21 keer ongedaan kunnen maken. Deze landen beloofden 0,56 procent van het nationaal inkomen te voorzien in 2010. Maar om dat te bereiken moeten ze het budget optrekken van 49 miljard euro naar 70 miljard euro.

Op 20, 21 en 22 september buigt een VN-top zich over de Milleniumdoelstellingen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!