Liverpool

 

Nieuws, Wereld, Samenleving, Cultuur, Verstedelijking, Krimpende steden, Duitsland, Rusland, Verenigde Staten, Groot-Brittannië -

Krimpende steden

Wereldwijd neemt het aantal stedelingen nog altijd snel toe. En vele steden breiden zich vliegensvlug uit. Maar vooral in oude industriële landen zijn er nogal wat steden die krimpen.

donderdag 11 maart 2010 11:06
Spread the love

Meer dan de helft van alle mensen woont nu al in steden. En dat aandeel blijft stijgen de volgende decennia, vooral omdat de grote steden in ontwikkelingslanden snel groeien.

Veel minder bekend is het verschijnsel van krimpende steden. Halle en Leipzig in Duitsland, Detroit in de Verenigde Staten, Manchester en LIverpool in Groot-Brittanniê, Ivanovo in Rusland. Allemaal steden, en allemaal delen ze hetzelfde fenomeen: hun inwonertal daalt.

Meer dan één reden speelt een rol. Manchester en Liverpook hebben hun industrie zien teloorgaan of vertrekken. In Detroit zijn het vooral de voorsteden die aangroeien ten koste van het centrum. Ivanovo is zwaar getroffen door de ondergang van het communisme. En in Halle en Leipzig spelen al deze factoren mee.

Wat brengt de toekomst?

De voorbije twee eeuwen is de stedelijke bevolking wel honderdvijfenzeventig maal groter geworden. De komende vijftig jaar wacht ons nog eens een verdubbeling, bijna uitsluitend in ontwikkelingslanden. Dan stabiliseert de wereldbevolking zich wellicht rond negen miljard mensen.

Op dat ogenblik komt er ook een einde aan aan de trend van steeds meer verstedelijking. Sommige steden zullen nog groeien. Maar het verschijnsel van krimpende steden zal dan even sterk zijn.

take down
the paywall
steun ons nu!