Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Dag jan

zondag 26 augustus 2012
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.
 • Dag Jan

Jan Denys stelt in een opiniestuk in de krant ‘de morgen’ van 25/08/12 dat onze samenleving niét neoliberaal is en dat Paul Verhaeghe het bijgevolg volledig mis heeft. Jan Denys is arbeidsmarktdeskundige bij Randstad. Nou moe.

Nodeloos om hier op te sommen waarom dat wel zo is. Alle argumenten zijn hier reeds meermaals verwoord. Indien Dhr. Denys dan nog dat soort beweringen wil uiten mag en kan hij dat voor eigen rekening nog altijd doen. Nochtans, je zou hem bijna gelijk moeten geven.

Het neoliberalisme staat immers voor een totaal ‘vrije’ markt. Met andere woorden, geen enkel reguleringsorgaan dat nog in de weg loopt, geen arbeider of werkloze die nog durft klagen, een koninkrijk waar de financiële sector zichzelf kroont en onderling medailles uitdeelt aan de grootste gulzigaard van het jaar en waar werknemersorganisaties bij gaan likkebaarden van al het lekkers dat in het verschiet ligt.

We zijn dan misschien wel maar ‘bijna’ zover, de sociale zekerheid is in dit land inderdaad nog steeds niet volledig onderuit gegaan, er komt nog steeds tegenwind van de vakbonden en hier en daar opent een goed boek nog een paar ogen maar hoelang nog? Wanneer zullen onze democratisch verkozen politici gewoon nog mogen uitvoeren wat de niet verkozen technocratie van Europa ons oplegt?

Je hoeft geen psychoanalyticus te zijn zoals Dhr. Verhaeghe noch een arbeidsmarktdeskundige zoals Dhr. Denys, je hebt zelfs geen universiteitsdiploma nodig om te weten welke kant het uitgaat met onze maatschappij én onze economie, dit ontkennen vind ik als ‘ervaringsdeskundige op de arbeidsmarkt’ maatschappelijk onaanvaardbaar en zelfs lasterlijk.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

4 reacties

 • door Robrecht Vanderbeeken op maandag 27 augustus 2012

  Liberalen omschrijven ‘Neoliberalisme’ graag als de totaal vrije markt zodat zij hun ideologische positie (het ‘klassieke liberalisme’) als een oplossing kunnen voorstellen voor het neoliberalisme. Immers, liberalen onderscheiden zich in theorie graag van ‘een wild kapitalisme’ en erkennen het belang van overheidsoptreden. Zij zullen zich n.a.v. de verkiezingen ongetwijfeld als 'redders' profileren.

  Het probleem van het neoliberalisme is dat de overheid wel optreedt, maar net in functie van een economisch regime waarbij banken en multinationals de markt naar hun hand kunnen zetten (tot daar de mythe van de 'onzichtbare hand'). De overheid als verzorgingsstaat van de banken is m.a.w. nog een stap verder als een wild kapitalisme waar de overheid niets doet. De overheid die voor een beteugeling van het neoliberalisme opkomt, daar hebben wij in België helaas nog niet veel van gezien. Is er bijv. al een staatsbank intussen? We weten intussen allemaal dat we beter van bank veranderen, maar wat is het alternatief? Triodos heeft alleen een spaarrekening, dat is zeker zo, maar geen zichtrekening, geen pensioensparen. Er is in België op dit punt dus een TINA ‘there is no alternative’ en daar is onze overheid verantwoordelijk voor.

 • door Bert C op maandag 27 augustus 2012

  Wikipedia over 'neoliberalisme':

  "Neoliberalisme was oorspronkelijk het streven naar een gereguleerde markt, waarbij marktinvloeden gecombineerd worden met overheidsinvloeden. Hiermee onderscheidde het neoliberalisme zich van het klassiek-liberalisme dat minimale overheidsinvloed beoogt en het socialisme dat méér overheidsinvloed nastreeft. Oorspronkelijk werd het neoliberalisme geplaatst tussen het socialisme en het klassiek-liberalisme. De term neoliberalisme stamt uit de jaren dertig van de twintigste eeuw en is sindsdien meermaals van betekenis veranderd. Tegenwoordig wordt de term vooral op negatieve wijze gehanteerd als politieke slogan of 'politiek scheldwoord', waarbij onduidelijk blijft wat er exact mee bedoeld wordt, waarmee de term een essentially contested concept is geworden."

  Met andere woorden, blijkbaar ben ikzelf eerder een klassiek-liberaal en heb ik net zozeer kritiek op het neoliberalisme als 'links'. Neoliberalisme is blijkbaar eerder De Derde Weg en de modieuze 'publiek-private samenwerkingen', waarbij we 'de winsten privatiseren en de verliezen socialiseren'. Of misschien nog een ander woord voor "corporatisme". Alle 'risico' verdwijnt! Het is als kop of munt spelen, waarbij indien het kop is, ik win, en indien het munt is, we het geldstuk nog eens opgooien. Wie wil dat spel met mij spelen? "De banken redden", ipv de slechte banken laten failliet gaan. De slechte banken failliet laten gaan zou het systeem zuiveren. De vrije markt in actie, weet u wel! Met andere woorden, de SP.a (Johan Vande Lanotte, Frank Vandenbroucke, ...) en de VLD zijn neoliberaal, de LDD is (klassiek-)liberaal.

  Enfin, ik ben blij te weten dat het scheldwoord 'neoliberaal!' op mij niet van toepassing kan zijn! Blijkbaar is niet iedereen rechts van het socialisme zomaar een 'neoliberaal'!

  Ja mensen, er wordt hier nogal wat gescholden op het neoliberalisme maar men doet verdorie niet eens de moeite om het goed te definiëren!

  Ik ben het dus ook niet eens met Robrecht Vanderbeeken die zegt dat klassiek-liberalen het neoliberalisme voorstellen als de *totaal* vrije markt, om vandaaruit een béétje regulering te kunnen voorstellen als oplossing.

  De totaal vrije markt, dat noemen we libertarisme, of misschien zelfs nog eerder anarcho-kapitalisme, want in het (klassiek-liberalisme en) libertarisme is er nog plaats voor de zogenaamde nachtwakersstaat.

  • door Robrecht Vanderbeeken op maandag 27 augustus 2012

   Er zijn inderdaad veel liberalen die, zoals u, het neoliberalisme als een probleem zien en hun ideologie als oplossing voorstellen. Iedereen probeert zijn verhaal te verdedigen natuurlijk, al goed, anders zou er geen discussie meer zijn.

   Het probleem is dat de liberalen eigenlijk niet meer weten wat hun ideologie vandaag dan nog is, en wat zij als hun programma opgeven klinkt niet slecht in theorie maar het staat wel haaks op de eigen praktijk. De theorie: men wil geen totaal vrije markt (dat zou een onhaalbaar en onmenselijk zijn, dat is het libertarisme van Hayek). Men wil ook geen overheid als dienstmaagd van het grote geld. Men wil een ‘nachtwakersoverheid’, verneem ik net. Daarmee heeft men op niveau van het betoog een positie gevonden waarmee men er zich wat uit kan praten (men is niet voor dat wilde kapitalisme, maar ook niet voor het pamperen van de machtige financiële lobby’s).

   De praktijk van de liberalen, de politici dus, hebben weinig boodschap aan dat nachtwakeridee. Enerzijds omdat zij politiek willen kunnen bedrijven, impact hebben, etc. Anderzijds willen zij tegengas geven aan een links agenda zodat ze zichzelf een rol kunnen aanmeten (minder belastingen, meer marge voor de bedrijven, tegen de vakbonden…) en dat zet hen de facto in het kamp van diegene die de bedrijfswereld steunen. Liberalisme als ideologie leidt dus niet alleen tot neoliberalisme als ideologie (hoe is het anders zover kunnen komen?) in de praktijk valt het ook samen met een neoliberaal beleid.

   Om die ideologische vaagheid wat weg te werken, wordt de aandacht afgeleid naar andere strijdpunten. Ethisch gezien kan dit liberaal programma – wat het dan in concreto ook moge zijn - nog uitgebreid worden met een feelgood: men is voor de mensenrechten, voor de vrijheid van het individu etc. Maar zonder het meestal goed en wel door te hebben heeft men zichzelf hiermee op een non-plaats gezet. Die mensenrechten, vrijheid, individu etc. zijn geen ‘politieke’ categorieën meer; dit zegt namelijk vrijwel niets over de verhouding staat en economie en hoe dat georganiseerd wordt. Bovendien is het zo dat alle andere politieke strekkingen evengoed voor die waarden zijn, en dus helemaal niet als ‘tegenstander’ of 'de andere partij' geconceptualiseerd kunnen worden. Samengevat, het klinkt allemaal wel goed als politiek pamflet, het lokt kiezers… eens verkozen doen we dan wel wat dan goed uit komt. En dat is niet wat we nodig hebben.

   Politiek is een slingerbeweging. De criminele ontsporing van de financiële sector en de zelfdestructieve organisatie van een economie die alleen gericht is op winst en groei, tonen aan dat die slinger dermate rechts is gegaan (De Derde Weg, Reagan, Thatcher) dat het ons tot op de rand van de afgrond heeft gebracht. Liberalisme gaat dat probleem dus niet oplossen, integendeel, dat wordt aanmodderenl. Om een politiek met enige impact te hebben die mensen kan mobiliseren is een beleid nodig dat net tegen het neoliberale agenda durft ingaan, dus tegen de machtige financiële en economische sector. Ik zie De Croo en Rutten dat niet doen.

 • door Dirk Buys op dinsdag 28 augustus 2012

  Toch even opmerken dat ik het in mijn artikel wel degelijk heb over werkgeversorganisaties die likkebaarden, kleine tikfout.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties