Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Meigedachten: een tijdsperiode waar Etienne Vermeersch alom tegenwoordig was

Etienne Vermeersch is ‘nen tjeef die niet in God gelooft’*. Het zou het resultaat kunnen zijn van een studie die peilt naar verjaardagsvieringen bij linkse en rechtse tachtigjarigen. Minstens vier van de acht sprekers voor ‘Vermeersch 80’ waren tjeven.
woensdag 14 mei 2014
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Het is een bijgedachte wanneer ik een analyse lees over de ideologische standpunten van bijna 1400 kandidaten in De Morgen 6 mei. Zij toont wat links en rechts denken over ethiek, leefmilieu, migratie, internationalisering, economie en vlaams-nationalisme.

Wie bepaalt wat links en rechts is,  in deze thema’s en welke thema’s daarvoor te bevragen zijn?*  Het thema gezondheidszorg bv komt niet aan bod en is ook niet te vinden op de politieke versie van de ‘levensweg’( DM 6 en 7 mei). Nochtans besteden politieke partijen voor het eerst aandacht aan gezondheid in hun programma’s weliswaar zonder enige visie , noch concrete doelstelling stelt Jan De Maeseneer in DM 4 mei. Misschien is dat de reden waarom men het item niet opnam… of omdat Vermeersch er ook niets over zegt in DM ondanks verschillende interviews in de loop naar zijn verjaardag op 2 mei.

Gezondheidszorg wordt onderhandeld tussen arts-specialisten en mutualiteiten. Het is al te lang geweten dat zij alleen hun eigen corporatistische belangen nastreven als essentie van hun bestaan, lees ik in het standpunt van DM op 18 april. Gezondheidsuitgaven betekenen nochtans meer dan 10% van het Bruto Binnenlands Product met 20% eigen patiëntenbijdrage (wat getemperd door de zogenaamde maximumfactuur). Patiënten hebben geen medezeggenschap, laat staan een directe participatieve inspraak als burger waarover ik ook geen onderzocht item zie, tenzij men dit onder  vlaams-nationalisme zou bevraagd hebben…

Welke vragen zijn gesteld en op welke manier? Hoe zijn de antwoorden omgezet in resultaten ? Het is cruciaal in steekproeven, studies, wetenschappelijk onderzoek. Dat weten opdrachtgevers, onderzoekers en journalisten maar ze vergeten het (bewust) iedere keer omdat het eigen gelijk en profijt bewerken belangrijker is dan objectiviteit. Voorbeelden te over in de gezondheidszorg met de geneesmiddelenindustrie op kop maar ook in studies over niet-normaal medische handelingen als embryo-onderzoek, fertilisatie, abortus , euthanasie, esthetische chirurgie,…

Ik pik een niet zo toevallig voorbeeld  (gezien de Spaanse actualiteit) uit de links-rechts-analyse. “ Een vrouw mag altijd kiezen om de zwangerschap te onderbreken”. Het is een van de vijf stellingen ondergebracht in de rubriek ethiek (terwijl het in het thema gezondheidszorg zou passen?).

Als ik ja antwoord beaam ik dat een vrouw een zwangerschap even of een tijdlang mag onderbreken, wat in de toekomst misschien mogelijk wordt ? Of bedoelt men afbreken? Rechtstreeks door het doden van de foet of onrechtstreeks via hormonen? Of met een ‘once a month pil’ voor het geval de vrouw zwanger zou kunnen zijn maar het niet wil (weten)? Is het haar zwangerschap of dat van de draagmoeder? Mag het gedurende de volledige zwangerschap en wanneer begint en eindigt  die dan?

Betekent mogen kiezen ook dat het altijd afdwingbaar is of zijn er voorwaarden en criteria en op wat zijn die gebaseerd? En als er binnenkort te weinig ‘abortusartsen’ zijn (DM 25 februari)betekent deze stelling dat de overheid artsen moet dwingen om dit uit te voeren? En wie moet het betalen? Nu is een ‘wettelijke’ abortus kosteloos voor de vrouw, terwijl ze anticonceptie zelf moet betalen (behalve sommige hormonale pillen voor min21jarigen).

Welke partij heeft daar een visie over en wie wil de wetten betreffende anticonceptie, abortus, draagmoederschap  aanpassen, uitbreiden of inschakelen in het normaal medisch handelen van de gezondheidszorg en de verdere noodzakelijk emancipatiebeweging van de vrouw ?

Geen belangrijk item? Wat zegt Vermeersch over de overbevolking? Het grootste mondiale probleem van dit moment (DM 25 april). Maar toch is hij geen voorstander van de liberalisering van anticonceptie en abortus als gezondheidszorg, vernam ik op zijn viering…omdat hij nen tjeef is?

Marc Cosyns 7 mei 2014 (ingediend op de website van DM, niet gepubliceerd)

*De afleiding tjevenstreek, was aanvankelijk een synoniem voor Jezuïtenstreek

*Bestaat links en rechts nog en verlaten we liever het achterhaald historisch zitjesgedoe in het parlementaire halfrond?- 

PS: Voor de viering 'Etienne Vermeersch 80' vroeg ik Johan Braeckman om een kleine laudatio te mogen houden maar het programma was reeds te druk bezet, jammer...

De viering in het UFO op 2 mei was boeiend  met acht items die zijn leven en werk belichtten zoals we het stilaan mediagewijs kennen. Maar mijn grootste verbazingen waren de achterkleinstudenten in India met de verheerlijking van hoogleraar Balu en het filmpje met het zevenjarige meisje Louke in de canapé: mocht dit vertoond zijn bij een viering van een echte jezuïet, er ontstond een nieuw pedofilieschandaal... https://m.facebook.com/etiennevermeersch

Wat ik koester van Vermeersch is zijn uitspraak: "Volg altijd je ethische geweten, zelfs al is het tegen de wet" (uit de cursus Ethiek in mijn 2de kan geneeskunde1973-74 KULeuven)

Mijn grootste desillusie: nog steeds geen antwoord gekregen op mijn herhaalde vraag waarom abortus niet uit de strafwet  mag (als delict tegen de openbare zeden) en euthanasie geen patiëntenrecht mag zijn, of is hij het vergeten mij te antwoorden? "Vergeten is geen gebrek aan geheugen, maar een gebrek aan interesse." (De Morgen, 26/04/2014)

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.