Meigedachten: een tijdsperiode waar Etienne Vermeersch alom tegenwoordig was

Meigedachten: een tijdsperiode waar Etienne Vermeersch alom tegenwoordig was

Etienne Vermeersch is ‘nen tjeef die niet in God gelooft’*. Het zou het resultaat kunnen zijn van een studie die peilt naar verjaardagsvieringen bij linkse en rechtse tachtigjarigen. Minstens vier van de acht sprekers voor ‘Vermeersch 80’ waren tjeven.

woensdag 14 mei 2014 13:26
Spread the love

Het is een bijgedachte wanneer ik een analyse lees over de
ideologische standpunten van bijna 1400 kandidaten in De Morgen 6 mei. Zij toont wat links en
rechts denken over ethiek, leefmilieu, migratie, internationalisering, economie
en vlaams-nationalisme.

Wie bepaalt wat links en rechts is,  in deze thema’s en
welke thema’s daarvoor te bevragen zijn?*  Het
thema gezondheidszorg bv komt niet aan bod en is ook niet te vinden op de
politieke versie van de ‘levensweg’( DM 6 en 7 mei). Nochtans besteden
politieke partijen voor het eerst aandacht aan gezondheid in hun programma’s weliswaar
zonder enige visie , noch concrete doelstelling stelt Jan De Maeseneer in DM 4
mei. Misschien is dat de reden waarom men het item niet opnam… of omdat Vermeersch
er ook niets over zegt in DM ondanks verschillende interviews in de loop naar
zijn verjaardag op 2 mei.

Gezondheidszorg wordt onderhandeld tussen
arts-specialisten en mutualiteiten. Het is al te lang geweten dat zij alleen
hun eigen corporatistische belangen nastreven als essentie van hun bestaan,
lees ik in het standpunt van DM op 18 april. Gezondheidsuitgaven betekenen nochtans
meer dan 10% van het Bruto Binnenlands Product met 20% eigen patiëntenbijdrage
(wat getemperd door de zogenaamde maximumfactuur). Patiënten hebben geen
medezeggenschap, laat staan een directe participatieve inspraak als burger
waarover ik ook geen onderzocht item zie, tenzij men dit onder  vlaams-nationalisme
zou bevraagd hebben…

Welke vragen zijn gesteld en op welke manier? Hoe zijn de
antwoorden omgezet in resultaten ? Het is cruciaal in steekproeven, studies,
wetenschappelijk onderzoek. Dat weten opdrachtgevers, onderzoekers en
journalisten maar ze vergeten het (bewust) iedere keer omdat het eigen gelijk
en profijt bewerken belangrijker is dan objectiviteit. Voorbeelden te over in
de gezondheidszorg met de geneesmiddelenindustrie op kop maar ook in studies
over niet-normaal medische handelingen
als embryo-onderzoek, fertilisatie, abortus , euthanasie, esthetische
chirurgie,…

Ik pik een niet zo toevallig voorbeeld  (gezien de Spaanse actualiteit) uit de
links-rechts-analyse. “ Een vrouw mag altijd kiezen om de zwangerschap te
onderbreken”. Het is een van de vijf stellingen ondergebracht in de rubriek
ethiek (terwijl het in het thema gezondheidszorg zou passen?).

Als ik ja
antwoord beaam ik dat een vrouw een zwangerschap even of een tijdlang mag onderbreken, wat in de toekomst
misschien mogelijk wordt ? Of bedoelt men afbreken?
Rechtstreeks door het doden van de foet of onrechtstreeks via hormonen? Of met een ‘once a month pil’ voor het geval de
vrouw zwanger zou kunnen zijn maar het niet wil (weten)? Is het haar
zwangerschap of dat van de draagmoeder? Mag het gedurende de volledige
zwangerschap en wanneer begint en eindigt 
die dan?

Betekent mogen kiezen ook dat het altijd afdwingbaar is of zijn
er voorwaarden en criteria en op wat zijn die gebaseerd? En als er binnenkort
te weinig ‘abortusartsen’ zijn (DM 25 februari)betekent deze stelling dat de
overheid artsen moet dwingen om dit uit te voeren? En wie moet het betalen? Nu
is een ‘wettelijke’ abortus kosteloos voor de vrouw, terwijl ze anticonceptie
zelf moet betalen (behalve sommige hormonale pillen voor min21jarigen).

Welke
partij heeft daar een visie over en wie wil de wetten betreffende anticonceptie,
abortus, draagmoederschap  aanpassen,
uitbreiden of inschakelen in het normaal medisch handelen van de
gezondheidszorg en de verdere noodzakelijk emancipatiebeweging van de vrouw ?

Geen belangrijk item? Wat zegt Vermeersch over de
overbevolking? Het grootste mondiale probleem van dit moment (DM 25 april).
Maar toch is hij geen voorstander van de liberalisering van anticonceptie en
abortus als gezondheidszorg, vernam ik op zijn viering…omdat hij nen tjeef is?

Marc Cosyns 7 mei 2014 (ingediend op de website van DM, niet gepubliceerd)

*De afleiding tjevenstreek, was aanvankelijk een synoniem
voor Jezuïtenstreek

*Bestaat links en rechts nog en verlaten we liever het achterhaald historisch zitjesgedoe in het parlementaire halfrond?- 

PS: Voor de viering ‘Etienne Vermeersch 80’ vroeg ik Johan Braeckman om een kleine laudatio te mogen houden maar het programma was reeds te druk bezet, jammer…

De viering in het UFO op 2 mei was boeiend  met acht items die zijn leven en werk belichtten zoals we het stilaan mediagewijs kennen. Maar mijn grootste verbazingen waren de achterkleinstudenten in India met de verheerlijking van hoogleraar Balu en het filmpje met het zevenjarige meisje Louke in de canapé: mocht dit vertoond zijn bij een viering van een echte jezuïet, er ontstond een nieuw pedofilieschandaal… https://m.facebook.com/etiennevermeersch

Wat ik koester van Vermeersch is zijn uitspraak: “Volg altijd je ethische geweten, zelfs al is het tegen de wet” (uit de cursus Ethiek in mijn 2de kan geneeskunde1973-74 KULeuven)

Mijn grootste desillusie: nog steeds geen antwoord gekregen op mijn herhaalde vraag waarom abortus niet uit de strafwet  mag (als delict tegen de openbare zeden) en euthanasie geen patiëntenrecht mag zijn, of is hij het vergeten mij te antwoorden? “Vergeten is geen gebrek aan geheugen, maar een gebrek aan interesse.” (De Morgen, 26/04/2014)

take down
the paywall
steun ons nu!