Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Vluchtelingencrisis: De eerste keer dat onze regering ongerust is over onze sociale verworvenheden

woensdag 2 september 2015
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Gwendolyn Rutten (Open-VLD) stelde een paar dagen geleden het volgende: “Dé uitdaging van dit decennium is om een evenwicht te vinden tussen de broodnodige solidariteit en het niet op de helling zetten van onze sociale verworvenheden.” Ik viel bijna van mijn stoel. Dit is de eerste keer dat ik Rutten ongerust hoor over het voortbestaan van onze sociale verworvenheden. Sinds dag 1 is deze regering, waar zij deel van uitmaakt, bezig de sociale zekerheid te ontmantelen en onze sociale verworvenheden op een helling te zetten. Het grootste gevaar voor onze sociale verworvenheden zijn niet de asielzoekers, maar wel de rechtse regering.

Onze regeringsleiders misbruiken het argument sociale verworvenheden wanneer het hen uitkomt. In tijden van een asielcrisis is het plots ondenkbaar dat er aan onze sociale verworvenheden wordt geraakt. Waar was de ongerustheid van Gwendolyn Rutten toen de regering, waar zij deel van uitmaakt, besliste om te besparen op onderwijs? Waar was haar ongerustheid toen de pensioenleeftijd werd verhoogd? Waar was haar ongerustheid toen de wachtuitkering voor jongeren werd beperkt, toen de indexsprong werd doorgevoerd?

‘Jamaar, het is crisis, iedereen moet besparen’ wordt dan als argument naar voren geschoven. Vooreerst moet op dit moment niet iederéén besparen. En wat meer is: er is zelfs een groep die baat heeft bij de crisis. België is een rijk land en wordt gemiddeld genomen alsmaar rijker. Dat geld is echter niet eerlijk verdeeld. Ons BBP groeit de laatste jaren. Een studie van Credit Suisse wijst uit dat “de Belg” tot de rijkste burgers ter wereld behoort. In volle crisis kwamen er 12.000 nieuwe miljonairs bij. Mensen die rijker zijn geworden in tijden van crisis. Het probleem is dus niet dat er te weinig geld is. Het probleem is dat dat geld maar een zeer beperkte elite ten goede komt, ten koste van onze sociale verworvenheden. Dat voelen we allemaal, en daar moeten nu ook asielzoekers het gelag voor betalen.

Rutten vervolgt haar discours: “Het is een verhaal van rechten en plichten”, stelt ze. Als dat zo is, dan geldt dat voor iedereen, ook voor de rijkste 1%.  De regering kan beslissen iets te doen aan die ongelijke verdeling, maar doet dat niet. Er komt geen vermogensbelasting. Dat terwijl peilingen uitwijzen dat drie vierde van de bevolking voorstander is van zo’n vermogensbelasting. En die cijfers lijken in de huidige situatie nog toe te nemen. De regering mag dan wel zeggen dat ‘iedereen zijn steentje moet bijdragen’, in realiteit draagt die kleine elite quasi niets bij. Eigenlijk is de tegenstelling hallucinant. Het gaat over de keuze een minimale groep in België wettelijk te belasten. Een keuze die niets zou veranderen aan het feit dat zij nog altijd de allerrijksten zijn. Deze keuze staat tegenover de keuze om onze sociale zekerheid te ontmantelen en duizenden vluchtelingen te laten verkommeren. In wat voor land leven wij eigenlijk?

Anderzijds blijkt de overheid wel geld te hebben voor andere zaken. Zo geeft de Vlaamse regering een half miljard uit te om de competitiviteit van bedrijven te garanderen. Of zo beslist de regering dat er wel zes miljard euro over is voor nieuwe gevechtsvliegtuigen. En dan kregen we recentelijk nog de langverwachte tax-shift. Die levert de sterkste schouders weer wat meer op. 2 miljard euro gaat naar nieuwe cadeaus voor de werkgevers, vooral in de vorm van verminderde sociale bijdragen. Over onze sociale verworvenheden geen woord.

De aankoop van deze 40 nieuwe gevechtsvliegtuigen geeft de hypocrisie van de regering op verschillende manieren mooi weer. Niet alleen is dat geld dat zou kunnen gaan naar sociale zekerheid en de opvang voor mensen in nood. Het is ook geld dat nu wordt uitgegeven aan oorlogsvoering. de vluchtelingen uit Syrië of Irak, vluchten weg van het oorlogsgeweld waar ons land rechtstreeks mee voor verantwoordelijk is. Als onze regeringsleiders dus ongerust zijn over het aantal vluchtelingen dat naar ons land komt, kan ze in de eerste plaats iets doen aan de oorlogen die in de landen van herkomst van deze mensen worden uitgevochten.

Laten we dan nog even die keuzes in perspectief stellen tot de kosten voor asielzoekers. Hoe moeilijk ik het ook vind een mensenleven om te zetten in geldwaarde, volg even mee. OCMW’s krijgen dagelijks 40 euro voor een volwassen persoon, 1 asielzoeker kost jaarlijks dus zo’n 14.600 euro. De 6 miljard euro die de regering wil uitgeven aan 40 nieuwe gevechtsvliegtuigen, zijn het equivalent van 410.958 asielzoekers in een jaar tijd. Bijna een half miljoen mensen. In plaats van geld uit te geven aan gevechtsvliegtuigen die dienen om de landen van herkomst van deze personen plat te bombarderen, zouden we er dus voor kunnen zorgen dat deze mensen kunnen overleven. Een mensenrecht, dacht ik zo.

De sterke stijging van asielzoekers de jongste maanden in België, zou kunnen resulteren in een jaartotaal van 35.000 voor 2015. Om mijn vergelijking verder te zetten, dat zijn drie gevechtsvliegtuigen minder. Het is dus perfect mogelijk die allemaal te onderhouden zonder onze sociale verworvenheden op de helling te zetten. Er is geld, er is echt geld genoeg. Het gaat over keuzes. De regering wil ons doen geloven dat de grootste vijanden de ‘nieuwkomers’ zijn. Dat is gemakkelijk, want zo wordt de aandacht afgeleid van haar beleid. We kunnen kiezen tussen een samenleving waarin iedereen een plaats heeft, waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het feit dat dat niet gebeurt, is een politieke keuze.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

6 reacties

 • door Carlos Pauwels op woensdag 2 september 2015

  Ik behoor niet tot die 1% uit het artikel, verre van. Toch ben ik tegen een vermogensbelasting. Een vermogenswinst belasting kan voor mij wel. Ik heb wel een eigendom (één) en betaal daar onroerende voorheffing op. Na het betalen van BTW en andere belastingen en taksen toen ik bouwde, volstaat dat ruimschoots. Verhuurinkomsten is iets anders, maar die heb ik niet. Spaargeld is ook een vermogen. Wat die vliegtuigen betreft:België is lid van de Navo en heeft dus verplichtingen. Het alternatief is uit de Navo stappen, wat ondenkbaar is. En dat weet u ook. Voor mij mag alle gevechtstuig wereldwijd wel weg. Maar dat is zijn wensen voor werkelijkheid nemen. Wat die taxshift betreft, dat vind ik eerder een taxshit. Tenslotte nog dit: de regering zijn politici en politici willen verkozen worden. Tekeningetje nodig?

  • door ria aerts op donderdag 3 september 2015

   U trapt ook in de val. Die vermogensbelasting zou niet van u gevraagd worden. Het is zelfs zo dat onroerend goed dat men zelf bewoont uit het vermogen wordt gelicht. Maar ja, mensen laten zich alles wijsmaken, zelfs als een neoliberaal vluchtelingen als gevaar voor de afbraak van onze sociale verworvenheden begint te promoten. Denk liever aan het oude spreekwoord: als de vos de passie preekt, boer denk aan je ganzen.

   • door Carlos Pauwels op vrijdag 4 september 2015

    Ria, knap van u. De regering is er zelf nog niet helemaal uit en u weet al hoe het zal verlopen. Weet u toevallig ook wat er volgend jaar en de jaren nadien zal beslst worden? Ik ben gewoon tegen het extra belasten van bezit, wel voor het belasten van winst en inkomen. Moest men nu bv. eens een evenwicht zoeken tussen het (gedeeltelijk) afschaffen van de onroerende voorheffing en het belasten van de geïnde huurinkomsten volgens hun echte waarde, dat zou pas een shift zijn en geen shit. Wat vluchtelingen en die neoliberaal hier komen doen is mij een raadsel. Dat is een heel andere discussie en ook van een andere orde.

  • door Marc De Prins op donderdag 3 september 2015

   Beste Carlos, je leert het niet jonge, ik krijg echt medelijden met u, zoals jij klakkeloos al die larie gelooft van deze regering en media, doe uw ogen en oren eens open. Iemand die vermogen belasting zou moeten betalen is iemand met 1.000.000 euro dus ( 40.000.000. ) oude Belgische franken in cash geld, dus geen huizen of andere dingen, denk jij echt dat die gaat doodgaan omdat hij 1% belasting moet gaan betalen, kijk eens naar uw eigen loon, bij de meeste werknemers gaat er minstens 33 % van zijn loon naar de sociale zekerheid en belastingen, voor jonge mensen zonder gezin is dat bijna 45 %, en dan wil jij niet weten van 1% vermogen belasting, kom op man. Bereken ook nog maar eens hoeveel jij elk jaar betaald voor uw woning, grondlasten, belasting op uw gas of mazout, elektriciteit endergelijke meer, dan blijft er van uw loon niet veel meer over, althans bij mij niet, maar ik heb ook maar één inkomen, omdat wij bewust gekozen hebben om onze kinderen zelf op te vangen en groot te brengen, en omdat wij milieubewust ook niet allemaal met een wagen willen rijden. Maak nu zelf maar eens een berekening, en vraag u dan nog maar eens af of een belasting op kapitaal niet echt nodig is. Vergeet ook niet, met werken word je niet rijk, maar dat hoeft ook niet, als iedereen correct zijn bijdragen doet, kan ik perfect leven met wat ik verdien.

 • door Wim D op donderdag 3 september 2015

  Het artikel illustreert ook hoe vele politici zich bedienen van de factor angst om de publieke opinie te bespelen en voor hun ideeën te winnen. Het blijkt niet zelden een succesvolle electorale strategie. Met als pervers effect dat intussen grote lagen van de bevolking effectief met angstgevoelens en onzekerheid kampen. Politici moeten er zijn om in het algemeen belang problemen positief aan te pakken en vertrouwen te wekken bij de bevolking, niet om hun eigen ideologie door te drukken door angstgevoelens te versterken.

  Maanden geleden hoorde ik Fons Verplaetse , oud-gouverneur van de Nationale Bank, in een radio interview. Hij gaf zijn mening over economische items zoals staatsschuld, begroting en besparingen, en zette daarbij een en ander in perspectief. Onder andere met de uitspraak "Maar kom, zo erg is dat allemaal niet, we zijn in Belgie rijk genoeg om dat te kunnen dragen". Wanneer krijgen we dat eens te horen van onze politici, in plaats van het continu loslaten van onheilsberichten op de bevolking, louter voor manipulatie en eigen politiek gewin ?

 • door Ray Flexy op vrijdag 4 september 2015

  Oorlogsvluchtelingen moeten zeker opgevangen worden en een kans krijgen op een nieuw leven. Deze mensen hebben genoeg ellende meegemaakt en zitten niet te wachten op onze hardvochtige houding.

  Eén ding moet echter niet uit het oog verloren worden. Ook al ben ik niet voor de aankoop van gevechtsvliegtuigen en al zeker niet voor oorlogvoering, feit is wel dat er op de duur iets gedaan zal moeten worden aan het regime van Asssad (en zijn vatbommen) en de moordlust van IS. En dan zullen we wel vliegtuigen nodig hebben. Want vanzelf zullien die criminelen geen mea culpa gaan slaan en het roer omgooien. Laten we dus niet naïef zijn en hameren op een dubbele inzet: het verwelkomen van de vluchtelingen, gecombineerd met een internationale militaire interventie onder VN-mandaat tegen de schurken die deze arme mensen in de eerste plaats op de vlucht hebben doen slaan.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties