Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

22 procent Nederland stelt gezondheidszorg uit om financiële redenen

“22% van de Nederlandse volwassenen in 2013 heeft één keer of vaker heeft afgezien van zorg vanwege de kosten. (...) Het hoogste percentage van alle Europese landen in de Health Policy Survey. (...) In 2010 was dit nog 6%. In geen ander land was er in de periode 2010-2013 zo’n grote stijging.”
maandag 19 januari 2015
Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.
  • Vergelijking van de toegankelijkheid tot gezondheidszorg in 11 landen. Nederland scoort van de Europese landen het slechtste. Alleen in de VS is de toestand nog erger. Voor de vermarkting behoorde Nederland nog tot de landen met de beste toegang. Op drie jaar tijd is de toegankelijkheid tot zorg drie maal slechter geworden.

 Dat schrijft het rapport  Zorgbalans 2014 dat voor de overheid de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg in beeld brengt.

In een vorige blog  Nederlandse gezondheidszorg wordt supermarkt geneeskunde  beschreef ik de snel toenemende commercialisering, privatisering en vermarkting van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Iedere vier jaar publiceert de Nederlandse overheid een rapport over de prestaties van de gezondheidszorg. Privatisering leidt tot een twee snelheden geneeskunde met afname van de toegankelijkheid van de zorg, bijzonder voor de lage inkomensbevolking, zo blijkt schrijnend uit de resultaten van deze Zorgbalans 2014. Ik zet de citaten met feiten en cijfers uit dit rapport die betrekking hebben op de toegankelijkheid bijeen.

"Financiële toegankelijkheid: minder vanzelfsprekend dan voorheen

"Het afzien van curatieve zorg om financiële redenen, kwam in Nederland tot voor kort nauwelijks voor."

"22% van de Nederlandse volwassenen heeft in 2013 afgezien van zorg vanwege de kosten"

Het afzien van curatieve zorg om financiële redenen, kwam in Nederland tot voor kort nauwelijks voor. De afgelopen jaren lijkt hier een kentering in op te treden. Zo gaf in 2013 12% van de Nederlandse respondenten in de Health Policy survey aan dat ze in het voorgaande jaar wel eens af hadden gezien van een bezoek aan een arts vanwege de kosten. Drie jaar daarvoor was dat nog 2%. Een vergelijkbare toename zagen we bij het afzien van een aanbevolen medisch onderzoek of behandeling (van 3% naar 16%). (…)

Mogelijk spelen hier de verhoging van het verplichte eigen risico, het minder vaak hebben van een aanvullende verzekering en de gevolgen van de economische recessie een rol. Een aanvullende analyse van IQ Healthcare liet zien dat er sprake is van een duidelijk inkomenseffect: hoe lager het inkomen, hoe vaker mensen van zorg afzien. In een onderzoek van NIPO in 2013 gaf 68% van de specialisten en driekwart van de huisartsen aan in de eigen praktijk te zien dat mensen afzien van bepaalde zorg vanwege de kosten. In een enquête uitgevoerd door de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) in 2014 gaf 94% van de huisartsen aan dat patiënten adviezen wel eens niet opvolgen vanwege de kosten, 70% maakt dit dagelijks of wekelijks mee. Adviezen die het vaakst niet werden opgevolgd vanwege kosten, waren volgens huisartsen lab-onderzoeken, medicijnen afhalen, ggz-bezoek, aanvullende onderzoeken zoals röntgenfoto’s en bezoek aan andere eerstelijnszorg, bijvoorbeeld fysiotherapeuten."  (p.11, 12)

 "In 2013 zagen meer mensen vaker af van zorg vanwege de kosten dan in 2010

Uit de Health Policy Survey die in 11 landen werd uitgevoerd, blijkt dat 22% van de Nederlandse volwassenen in 2013 één keer of vaker heeft afgezien van zorg vanwege de kosten (Faber et al., 2013; Schoen et al., 2013). Het gaat dan om een bezoek aan een arts, een onderzoek of behandeling die door een arts werd aanbevolen of de aanschaf van medicijnen. In de Verenigde Staten lag dit percentage beduidend hoger (37%) maar in alle andere landen lager (zie tabel 5.2). In Zweden en het Verenigd Koninkrijk had slecht 6% en 4% afgezien van zorg vanwege de kosten.

In 2010 werd dit onderzoek ook uitgevoerd en zag in Nederland slechts 6% af van zorg vanwege de kosten. In geen ander land was er in de periode 2010-2013 zo’n grote stijging. In sommige landen was er zelfs een daling waarneembaar (Australië, Duitsland, Zweden).

In 2013 zei 12% van de volwassenen in Nederland dat zij het afgelopen jaar wel eens afzagen van een bezoek aan een arts vanwege de kosten. In 2010 was dat percentage nog 2% (Faber et al., 2010). Van tandheelkundige zorg zag 18% van de volwassenen wel eens af. Hiermee bevindt Nederland zich in de middenmoot. 

“In een enquête uitgevoerd door de LHV in 2014, gaf 94% van de huisartsen aan dat patiënten adviezen wel eens niet opvolgen vanwege de kosten, 70% maakt dit dagelijks of wekelijks mee.”

Een aanvullende analyse van IQ Healthcare liet zien dat er sprake is van een duidelijk inkomenseffect: hoe lager het inkomen, hoe vaker mensen van zorg afzien (Faber et al., 2013).

In Nederland zijn ook enkele enquêtes uitgevoerd onder artsen waarin gevraagd werd naar ervaringen met patiënten die afzien van zorg vanwege de kosten. In een onderzoek van NIPO in 2013 gaf 68% van de specialisten en driekwart van de huisartsen aan in de eigen praktijk te zien dat mensen afzien van bepaalde zorg vanwege de kosten (Van Wensveen, 2013). In een enquête uitgevoerd door de LHV in 2014, gaf 94% van de huisartsen aan dat patiënten adviezen wel eens niet opvolgen vanwege de kosten, 70% maakt dit dagelijks of wekelijks mee. Adviezen die het vaakst niet werden opgevolgd vanwege kosten, waren volgens huisartsen lab-onderzoeken, medicijnen afhalen, ggz-bezoek, aanvullende onderzoeken zoals röntgenfoto’s en bezoek van andere eerstelijnszorg, bijvoorbeeld fysiotherapeuten (LHV, 2014a). (…)

"Acht procent van de Nederlandse volwassenen ondervond in 2013 serieuze problemen met het betalen van een rekening voor medische zorg. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2010"

Acht procent van de Nederlandse volwassenen ondervond in 2013 serieuze problemen met het betalen van een rekening voor medische zorg. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2010 (zie figuur 5.1). (…)

"Op 1 januari 2013 is het eigen risico voor de zorgverzekering verhoogd van €220 naar €350"

Op 1 januari 2013 is het eigen risico voor de zorgverzekering verhoogd van €220 naar €350. 14% van de mensen die ongewenst afzien van zorg (0,5% van de Nederlandse bevolking) gaf aan dat zij mogelijk wel naar een zorgverlener waren gegaan als het eigen risico niet was verhoogd (Intomart GFK, 2013)." (p.111-115)

Nederlanders willen ziekenfonds terug

Twee derde van de zorgverzekerden in Nederland zou het liefst terugkeren naar het systeem van het aloude ziekenfonds. Als belangrijkste reden noemen zij de gestegen premies. Niet te verwonderen.

Volgens  Verzekeringssite.nl zijn Nederlanders sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006, 58 procent meer gaan betalen voor hun zorgverzekering.

  • Deze advertentie voor een zorgverzekering tussen de pyjama's en de patatjes van de supermarktketen HEMA illustreert veel.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

Eén reactie

  • door Maurice de Liberaal op maandag 11 april 2016

    Ik ben Nederlander en ik vind dit private systeem prima. Tal van tarieven zijn verlaagd voor medicijnen en behandelingen. Dat zou met een overheids verzekering nooit zijn gebeurd. Gratis werkt verspilling in de hand. Ik kan me niet voorstellen dat mensen geen geld hebben om een medische behandeling te betalen, terwijl ze wel geld hebben voor een smart phone en een auto. Dan was de medische klacht blijkbaar niet ernstig genoeg.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties