Vergelijking van de toegankelijkheid tot gezondheidszorg in 11 landen. Nederland scoort van de Europese landen het slechtste. Alleen in de VS is de toestand nog erger. Voor de vermarkting behoorde Nederland nog tot de landen met de beste toegang. Op drie jaar tijd is de toegankelijkheid tot zorg drie maal slechter geworden.

22 procent Nederland stelt gezondheidszorg uit om financiële redenen

“22% van de Nederlandse volwassenen in 2013 heeft één keer of vaker heeft afgezien van zorg vanwege de kosten. (...) Het hoogste percentage van alle Europese landen in de Health Policy Survey. (...) In 2010 was dit nog 6%. In geen ander land was er in de periode 2010-2013 zo’n grote stijging.”

maandag 19 januari 2015 14:55
Spread the love

 Dat schrijft het rapport  Zorgbalans
2014
dat voor de overheid de prestaties van de Nederlandse
gezondheidszorg in beeld brengt.

In een vorige blog  Nederlandse gezondheidszorg wordt supermarkt geneeskunde  beschreef ik de snel toenemende commercialisering, privatisering en vermarkting van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem. Iedere vier jaar publiceert de Nederlandse overheid een rapport over de prestaties van de gezondheidszorg. Privatisering leidt tot een twee snelheden geneeskunde met afname van de toegankelijkheid van de zorg, bijzonder voor de lage inkomensbevolking, zo blijkt schrijnend uit de resultaten van deze Zorgbalans 2014. Ik zet de citaten met feiten en cijfers uit dit rapport die betrekking hebben op de toegankelijkheid bijeen.

“Financiële
toegankelijkheid: minder vanzelfsprekend dan voorheen

“Het afzien van curatieve zorg om financiële redenen, kwam in
Nederland tot voor kort nauwelijks voor.”

“22% van de Nederlandse volwassenen heeft in 2013 afgezien van zorg vanwege de kosten”

Het afzien van curatieve zorg om financiële redenen, kwam in
Nederland tot voor kort nauwelijks voor. De afgelopen jaren lijkt hier een
kentering in op te treden. Zo gaf in 2013 12% van de Nederlandse respondenten
in de Health Policy survey aan dat ze in het voorgaande jaar wel eens af hadden
gezien van een bezoek aan een arts vanwege de kosten. Drie jaar daarvoor was
dat nog 2%. Een vergelijkbare toename zagen we bij het afzien van een
aanbevolen medisch onderzoek of behandeling (van 3% naar 16%). (…)

Mogelijk spelen hier de verhoging van het verplichte eigen
risico, het minder vaak hebben van een aanvullende verzekering en de gevolgen
van de economische recessie een rol. Een aanvullende analyse van IQ Healthcare
liet zien dat er sprake is van een duidelijk inkomenseffect: hoe lager het
inkomen, hoe vaker mensen van zorg afzien. In een onderzoek van NIPO in 2013
gaf 68% van de specialisten en driekwart van de huisartsen aan in de eigen praktijk
te zien dat mensen afzien van bepaalde zorg vanwege de kosten. In een enquête uitgevoerd
door de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) in 2014 gaf 94% van de huisartsen
aan dat patiënten adviezen wel eens niet opvolgen vanwege de kosten, 70% maakt
dit dagelijks of wekelijks mee. Adviezen die het vaakst niet werden opgevolgd
vanwege kosten, waren volgens huisartsen lab-onderzoeken, medicijnen afhalen,
ggz-bezoek, aanvullende onderzoeken zoals röntgenfoto’s en bezoek aan andere
eerstelijnszorg, bijvoorbeeld fysiotherapeuten.”  (p.11, 12)

 “In 2013 zagen meer
mensen vaker af van zorg vanwege de kosten dan in 2010

Uit de Health Policy Survey die in 11 landen werd
uitgevoerd, blijkt dat 22% van de Nederlandse volwassenen in 2013 één keer of
vaker heeft afgezien van zorg vanwege de kosten (Faber et al., 2013; Schoen et
al., 2013). Het gaat dan om een bezoek aan een arts, een onderzoek of behandeling
die door een arts werd aanbevolen of de aanschaf van medicijnen. In de Verenigde
Staten lag dit percentage beduidend hoger (37%) maar in alle andere landen
lager (zie tabel 5.2). In Zweden en het Verenigd Koninkrijk had slecht 6% en 4%
afgezien van zorg vanwege de kosten.

In 2010 werd dit onderzoek ook uitgevoerd en zag in
Nederland slechts 6% af van zorg vanwege de kosten. In geen ander land was er
in de periode 2010-2013 zo’n grote stijging. In sommige landen was er zelfs een
daling waarneembaar (Australië, Duitsland, Zweden).

In 2013 zei 12% van de volwassenen in Nederland dat zij het
afgelopen jaar wel eens afzagen van een bezoek aan een arts vanwege de kosten.
In 2010 was dat percentage nog 2% (Faber et al., 2010). Van tandheelkundige
zorg zag 18% van de volwassenen wel eens af. Hiermee bevindt Nederland zich in
de middenmoot. 

“In een enquête uitgevoerd door de LHV in 2014, gaf 94% van
de huisartsen aan dat patiënten adviezen wel eens niet opvolgen vanwege de
kosten, 70% maakt dit dagelijks of wekelijks mee.”

Een aanvullende analyse van IQ Healthcare liet zien dat er
sprake is van een duidelijk inkomenseffect: hoe lager het inkomen, hoe vaker
mensen van zorg afzien (Faber et al., 2013).

In Nederland zijn ook enkele enquêtes uitgevoerd onder artsen
waarin gevraagd werd naar ervaringen met patiënten die afzien van zorg vanwege
de kosten. In een onderzoek van NIPO in 2013 gaf 68% van de specialisten en
driekwart van de huisartsen aan in de eigen praktijk te zien dat mensen afzien
van bepaalde zorg vanwege de kosten (Van Wensveen, 2013). In een enquête uitgevoerd
door de LHV in 2014, gaf 94% van de huisartsen aan dat patiënten adviezen wel eens
niet opvolgen vanwege de kosten, 70% maakt dit dagelijks of wekelijks mee.
Adviezen die het vaakst niet werden opgevolgd vanwege kosten, waren volgens
huisartsen lab-onderzoeken, medicijnen afhalen, ggz-bezoek, aanvullende
onderzoeken zoals röntgenfoto’s en bezoek van andere eerstelijnszorg,
bijvoorbeeld fysiotherapeuten (LHV, 2014a). (…)

“Acht procent van de Nederlandse volwassenen ondervond in
2013 serieuze problemen met het betalen van een rekening voor medische zorg.
Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2010”

Acht procent van de Nederlandse volwassenen ondervond in
2013 serieuze problemen met het betalen van een rekening voor medische zorg.
Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2010 (zie figuur 5.1). (…)

“Op 1 januari 2013 is het eigen risico voor de
zorgverzekering verhoogd van €220 naar €350”

Op 1 januari 2013 is het eigen risico voor de
zorgverzekering verhoogd van €220 naar €350. 14% van de mensen die ongewenst
afzien van zorg (0,5% van de Nederlandse bevolking) gaf aan dat zij mogelijk
wel naar een zorgverlener waren gegaan als het eigen risico niet was verhoogd (Intomart
GFK, 2013).” (p.111-115)

Nederlanders willen ziekenfonds terug

Twee derde van de zorgverzekerden in Nederland zou het liefst terugkeren
naar het systeem van het aloude ziekenfonds. Als belangrijkste reden
noemen zij de gestegen premies. Niet te verwonderen.

Volgens  Verzekeringssite.nl
zijn Nederlanders sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in
2006, 58 procent meer gaan betalen voor hun zorgverzekering.

take down
the paywall
steun ons nu!