about
Toon menu
Opinie

Antwerps bestuursakkoord: vooral veel respect voor N-VA

Het nieuwe Antwerpse bestuursakkoord is een feit. Het telt 67 pagina’s met 450 punten zonder financiële berekening. "Het wordt verkocht als een samenwerkingsakkoord, maar blijkt in de feiten een opgeleukte versie van de eerste nota-De Wever", vindt Meyrem Almaci van Groen.
donderdag 13 december 2012

Een nota dus met veel respect voor de N-VA, voor de belangen van de Vlaamse regering en de automobilist en bijzonder weinig mededogen voor zij die het moeilijk hebben in onze stad. De nota is verder ronduit eenzijdig wat betreft de diversiteit in onze stad.

De positieve elementen in deze nota op vlak van leefmilieu, mobiliteit en sociaal beleid zijn telkens kleine geïsoleerde maatregelen die door de fundamentelere beleidskeuzes teniet worden gedaan. De visie is sterk economisch en op winst gericht (economie en kmo-zones), en vaak erg vaag wat betreft betaalbaarheid, hiërarchie, timing en praktische haalbaarheid.

Ten slotte blinkt deze nota uit in individualistische benadering en negeert zo totaal de structurele realiteit achter problemen.

Het nieuwe bestuur heeft gekozen voor "een rechtser, strenger" Antwerpen. Ons lijkt het eerder de politieke vertaling van de ‘theorie’ van Dalrymple, een ver doorgeslagen voor-wat-hoort-wat-verhaal. 

Het OCMW krijgt in crisistijden geen extra financiële ruimte en de wachtlijsten voor sociale woningen worden niet aangepakt, terwijl er wel extra voorwaarden komen voor wie er al woont. Twintigduizend mensen staan op die wachtlijst. 

Deze mensen zullen blijven wachten, met naast hen degenen die door ‘sanctionering’ en verdringing uitgesloten zullen worden van de sociale woning waar ze nu in wonen. Allen worden ze veroordeeld tot de private huurmarkt met torenhoge prijzen en huisjesmelkerij. De voorrang gaat naar zij die werken of gepensioneerd zijn.

Wat betreft activering en diversiteit is de nota ronduit eenzijdig. De inspanningen moeten van de twee kanten komen, maar het verhaal van rechten en plichten leest als een lastenboek ten aanzien van de betrokken doelgroepen. Er staan bijvoorbeeld geen voorstellen in rond antidiscriminatie op de werkvloer of woonmarkt. Er komt geen raad voor minderheden, en dus geen permanente dialoog, geen praktijktesten, geen non-discriminatieclausules bij de bestekken van de stad.

Ontroerend is ook dat quasi alle grote Antwerpse samenlevingsproblemen worden opgelost middels GAS-boetes of het stimuleren van het Nederlands. Talenkennis is een belangrijk middel tot emancipatie voor Groen, maar in deze nota is het vooral een middel tot sanctionering.

Op mobiliteitsvlak is het bestuursakkoord ronduit contradictorisch. Je kan niet tegelijk fietsers en voetgangers alle ruimte geven én de doorstroombaarheid voor auto's maximaliseren en extra parkeerplaatsen creëren.

Het woord klimaat komt maar één keer voor in het bestuursakkoord en dan nog alleen in combinatie met ondernemers. 

Maatregelen over gezondheid en milieu, zoals "het verbod om op windstille dagen je houtkachel aan te steken", zijn ondermaats. Het voorstel om lage-emissiezones te realiseren, is een opsteker, maar waar en hoe maak je dit waar in een stad waar de doorstroming voorop wordt gesteld?

Deze nota gaat kort gesteld niet over 'Respect voor A', maar vooral over respect voor N-VA, voor de belangen van de Vlaamse regering en de automobilist en weinig mededogen voor zij die het moeilijk hebben in onze stad.

De visie is sterk economisch en op winst gericht, en vaak erg vaag wat betreft betaalbaarheid, hiërarchie, timing en praktische haalbaarheid. Ten slotte blinkt deze nota uit in individualistische benadering en negeert ze totaal de structurele realiteit achter problemen. Dat Open VLD en vooral ook CD&V zijn meegegaan in dit discours is bijzonder verontrustend.

Meyrem Almaci

Meyrem Almaci is politica voor Groen en was lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober in Antwerpen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

28 reacties

 • door Koen Calliauw op donderdag 13 december 2012

  Dit bestuursakkoord is ook een oorlogsverklaring aan de jeugd. Jongeren worden tot vijand verklaard. Hun als 'overlast' beschouwd normaal gedrag wordt met GAS-boetes vanaf 14 jaar bestookt.

  De rechtse repressie op het gaan en staan van elke burger wordt op basis van het voorbereidend werk van P.Janssens, versterkt. 'Duce' De Wever hield op de verkiezingsavond een 'overwinnigsmars' op het Antwerpse stadhuis, zoals Mussolini in 1922 met zijn Zwarthemden op Rome. De niet toevallige gelijkenis werd opgemerkt.

  Nu de ministerraad het sein op groen zet om jongeren die ‘overlast’ zouden veroorzaken vanaf 14 jaar te beboeten en te vervolgen is het hek helemaal van de dam.

  Ideetjes om de jeugd met de GAS vanaf 12 jaar te terroriseren doen de ronde. Dit ondanks protest van pedagogen, wetenschappers, jeugd organisaties en ouders die wijzen op de normale ontwikkeling van de jongeren.

  Citaat uit “ De Morgen “ (13/12/12) : “De ministerraad heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS), waarmee gemeenten overlast kunnen aanpakken, uitbreidt en moderniseert. Het voorziet onder meer in een verhoging van de maximum boetes en de mogelijkheid om sancties op te leggen aan minderjarigen vanaf veertien jaar. De boetes bedragen voortaan maximaal 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen, bij wie ook bemiddeling verplicht is".

  In het rechtse Antwerpse coalitie akkoord tussen N-VA, CD&V en Open-VLD staat dit over deze “ modernisering “ ten koste van de jeugd. Die ze criminaliseert als “ recidivisten “:

  “ We werken aan de uitbreiding van de GAS-boetes. Er komen maximale boetes voor recidivisten en de verlaging van de leeftijdsgrens tot 14 jaar wordt toegepast “

  De Vlaamse Kinderrechtencoalitie reageerde ogenblikkelijk tegen de criminalisering van jongeren gedrag door de ministerraad. Gedrag dat bij hun leeftijd hoort, zoals ‘samenscholen’ en in groepjes als sociaal contact ‘hang plekken’ creëren.

  De Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, een netwerk van 28 ngo's, betreurt de uitbreiding. Ze vindt dat de toepassing van de GAS-boetes op minderjarigen kadert in een groeiende maatschappelijke intolerantie ten aanzien van kinderen en jongeren.

  "Een individuele aanpak van overlastveroorzakers wordt in de huidige praktijk verkozen boven het onderzoeken en aanpakken van de oorzaken die aan de basis van het gedrag van een groep liggen, zoals maatschappelijke achterstand en gebrek aan vrijetijdsbesteding en openbare ruimte ", zegt de organisatie.

  In het Antwerpse bestuursakkoord vinden we onder de hoofdstukje ‘Jeugd’ een vage brij van intenties. De verantwoordelijkheid wordt naar de Districten doorgeschoven. Van een samenhangende visie op de rechten van het kind is geen sprake.

  De bevolking van Antwerpen verjongd, het dramatisch gebrek aan schoolgebouwen toont aan dat onderwijs ook in de vorige legislatuur verwaarloosd is. Jeugdclubs en voor kinderen en pubers vrij beschikbare openbare ruimte zijn afwezig. Vrije tijd besteding zoals in voetbal clubs is onbetaalbaar.

  De huidige politieke meerderheid zal jongeren wel met de GAS vervolgen, maar negeert de “ maatschappelijke achterstand en gebrek aan (betaalbare) vrijetijdsbesteding en openbare ruimte “ die de Kinderrechtencoalitie als oorzaak ziet voor het gedrag van jongeren die hun plaats zoeken.

  De beleidsnota heeft als titel “ Respect voor 'A' “. Jongeren hebben geen enkele reden tot ‘respect’ voor dit jeugd vijandelijke beleid. De stad “ bruist “ niet voor hen. 't Stad is duidelijk niet van iedereen...

  • door Bram op vrijdag 14 december 2012

   Ook de Liga voor Mensenrechten reageert tegen GAS. Zij hebben anti-GAS stickers die je gratis kan krijgen. De sticker en hun standpunt is te vinden op hun site: http://www.mensenrechten.be/index.php/site/nieuwsberichten/gas_icoon.

   GAS wijst m.i. op een diepere mentaliteitswijziging: alles en iedereen die niet binnen het plaatsje van de brave, ondernemende burger past verdient geen respect en hoort niet thuis in 'onze' samenleving. Exclusie dus i.p.v. inclusie. Zij die niet binnen het plaatje passen leven in deze samenleving door de gratie van de brave, ondernemende burgers, het is namelijk 'hun' samenleving. Wie daar niet mee akkoord is moet het maar voelen. Het gedrag van al die anderen wordt dan handig verpakt als 'overlast' en beboet met GAS. Een griezelige evolutie.

   Combineer de uitbreiding van GAS met camerabewaking en de controlesamenleving is geboren.

   Te lezen in PIDMAG op www.StampMedia.be:

   “Heel Antwerpen-Noord wordt gecoverd door camera’s”, vertelt Jerry [een GAS-ambtenaar]. “Die beelden worden op regelmatige basis bekeken en als we een overtreding zien, wordt er een team op afgestuurd.”

   • door aronjaco op vrijdag 14 december 2012

    @Bram : Dat anti Gas icoon op http://www.mensenrechten.be/index.php/site/nieuwsberichten/gas_icoon., is veel te onbekend. Alle jongeren moeten kunnen aangesproken worden om dat icoon te dragen. Daaraan gekoppeld lijkt mij een kledinglijn voor jongeren , waarbij op de kledij het icoon is aangebracht, een noodzakelijke en verdragende kracht in de anti GAS campagne .Het is een icoon van het zichzelf kenbaar maken als lid van de democratie, iets waar wij heel fier moeten op zijn.

    • door Bram W. op vrijdag 4 januari 2013

     Dat anti GAS icoon kan m.i. inziens net door alle groepen gebruikt worden, ongeacht welke kritiek ze op GAS hebben. Eén beeld dat verschillende ladingen dekt. Net dat kan krachtig werken. Het is dan aan ons om dat icoon bekend te maken. En dat anti GAS icoon op kledij is idd geen slecht idee. Mss kun je het hen eens suggereren: http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=374121202675624&id=109400192438827

   • door Le grand guignol op vrijdag 14 december 2012

    2060

    In het bestuursakkoord van de huidige Antwerpse coalitie komt het niet tot uiting, maar wanneer De Wever het heeft over het aanpakken van de drugsproblematiek dan bedoelt hij in wezen een repressief beleid ten aanzien van alle(!) bewoners van 'den 2060'. In het Noorden van 't Stad worden druggebruikers gecriminaliseerd en op 't Zuid krijgt een coke-snuivende ondernemerselite vrij spel. Die dubbele moraal vinden we terug in het ganse bestuursakkoord: straf (criminaliseer) de armen en bejubel de nouveaux riches. Net zoals de selectieve interpretatie van 'overlast' alsmede de selectieve toepassing van de GAS vinden we in het ganse bestuursakkoord een grijze zone terug die aanleiding kan - en zal - geven tot willekeur: inclusie voor iedereen die in de pas van de beleidsmakers wil lopen en exclusie voor al de rest.

 • door tine kalis op donderdag 13 december 2012

  Het is voor mij heel duidelijk dat deze nota uit revanche geschreven is. Revanche van een op school gepest manneke dat het nu als grote meneer eens gaat zeggen. Samen met al die verongelijkte VB- en NVA-stemmers die het de linkie-winkies nu eens (desnoods hardhandig, daar twijfel ik niet aan!) duidelijk gaan maken wie eigenlijk de waarheid in pacht heeft. Faut le faire : twee weken voor zijn aanstelling is onze toekomstige burgemeester er al in geslaagd om A in twee kampen te verdelen. Een rechts blok (samen met diamantairs en ondernemers, mensen met poen dus) en een links blok (samen met mensen die minder poen en kansen hebben en er, als ik de nota mag geloven, er ook geen gaan krijgen). U kan zich daar goed een situatie alla Ancien Regime bij voorstellen. Wie zijn geschiedenis kent, weet hoe dàt is afgelopen...

 • door Félicien Manon op vrijdag 14 december 2012

  Respect vragen, zijn er soms mensen in Antwerpen die daar problemen mee hebben? Respect voor de busschaufeurs? Respect voor de bus-reizigers? Respect voor de busstellen? Respect voor de gevels van onze openbare gebouwen? Respect voor ons sociaal zekerheidsstelsel?Respect voor anders gelovigen en andersdenkenden?Respect voor holebi's? Respect oor vrouwen zonder hoofddoek?Wel als respect vragen, méér rechtvaardigheid betekent voor alle burgers in Antwerpen. Wie is er dan bang voor respect in Antwerpen? Mevrouw Meyrem, hoogtijd uit respect voor groen en daarmee bedoel ik ons leefmilieu, gelieve uw partij van naam te veranderen, in " Roze " want mij blijkt dat u uit electorale overwegingen, alles in Antwerpen door een roze bril bekijkt.

  • door Marc1 op vrijdag 14 december 2012

   Dit is nu een typisch platte reactie... uiteraard breng je respect op voor buschauffeurs en bussen, enz.! Wie dat niet doet kàn mogelijk criminele feiten plegen en in dàt geval moet die criminaliteit aangepakt worden. Dit is iets heel anders dan zoals nva en volgelingen er bijna de facto vanuit gaan dat bepaalde groepen (bv. jongeren vanaf 14 jaar, ...) crimineel gedrag vertonen. De eis van nva om respect te tonen moet inderdaad vooral gelezen worden als respect voor nva, voor de al eeuwen verdrukte vlaming.

 • door Eddie G. op vrijdag 14 december 2012

  Aangezien Open-VDL en CD&V geen ruggengraat hebben, kon dat ook niet anders.

  • door G. Janssens op donderdag 20 december 2012

   Nochtans wou de SPA burgemeester uitgaan van een leeftijd van 12j. En u verdraaid de feiten door over de jeugd als groep te spreken. Het zal altijd gaan over sanctionering van foute individuen. Wat zachte aanpak teweegbrengt kunnen we nu meer dan ooit zien in 't Stad. Het is niet onder N-VA bestuur dat het zo ver gekomen is met de criminaliteit. Daar is 80 jaar socialistisch aanmodderen schuldig aan.

 • door aronjaco op vrijdag 14 december 2012

  Meyrem Almaci, mocht ik daartoe de kans hebben , en die heb ik niet want ik woon in West-Vlaanderen ( waarom kan ik in een zgn. democratie niet op u stemmen ???) , dan krijgt u van mij onvoorwaardelijk mijn stem. U bent een politieker zoals het hoort. U weet gemotiveerd en realistisch de kaart te trekken van de democratie en van de ecologisch verantwoorde sociaaleconomische welzijnsstaat. Ik volg steeds met aandacht uw reacties op TV, enz... Inderdaad , alle zgn. persoonlijke inbreng van N-VA is niets anders dan het vernietigen van die democratie zoals Dalrymple, iemand die trouwens zijn grote gelijk heeft ontleend aan de School van Chicago, het neoliberalisme. Verwerpelijk gewoon is dat . De harde kille gemeenschap is geboren in Antwerpen , geloof mij. De bescherming en vooruitgang van één enkele soort wordt beoogd , de extreem rechtse rijken. Met de anderen in de maatschappij zal gewoon de vloer worden aangeveegd, cfrm. de Gasdictatuur. Raar , als ik de woordspeling controller van Gasdictatuur verkrijg ik tevens de keuze naar Nazidictatuur. Die niet vaandelzwaaiend , geel -zwart uiteraard , door de straten opmarcheert ,de jeugd voornamelijk en dwingend verplicht , onafhankelijk Vlaanderen scanderend krijgt een GASboete. Utopie? Ik denk het niet . De mocassinslang , N-VA genoemd, bereid zich voor op de sociale vernietiging van andersdenkenden. Dat VLD, onder bestuur van VOKA, daaraan meedoet , dat kan ik nog begrijpen omdat zij nooit onder stoelen en banken hebben gestoken pro vuilkapitalisme te zijn. CD&V , dat is een ander grapje ; voor mij het toonbeeld van onbetrouwbaarheid. Waar zijn de idealen van weleer gebleven ? Terug naar uw roots En , ook binnen Spa mag er grote kuis worden gehouden. Rechtse rakkers zoals Patrick Janssens en Monica De Coninck horen niet thuis in een sociaal gegrondveste organisatie. Trouwens , mijn eerbetoon aan Groen, om de moed te hebben niet deel te nemen aan dit dictatoriaal georiënteerde gemeentebestuur. Maar , die laatste , die mag mij, via het reëel gevolgde beleid van mijn ongelijk overtuigen.Tot zolang is de democratie nog enkel een stuiptrekkend gedrocht in Antwerpen.

  • door G. Janssens op donderdag 20 december 2012

   Antwerpen is een stuiptrekkend crimineel gedrocht geworden door 80 jaar aanmodderen onder een socialistische politieke klasse. Verder ben je ook geïndoctrineerd door deze rode virus zoals vele reageerders hier op dit forum. Socialisten spreken alleen maar van democratie als zij de lakens kunnen uitdelen. Is dat niet het geval dan voelt zelfs hun voorman zich te goed om onder een andere burgemeester te functioneren als gewoon gemeenteraadslid. Van pretentie gesproken en van een LINKS laten liggen van zijn kiezers...

 • door Félicien Manon op vrijdag 14 december 2012

  'Twee dertienjarigen opgepakt voor afpersing tijdens VOLT-reportage'

  (Belga) Politie en parket hebben in Antwerpen twee minderjarige jongens geïdentificeerd die ervan verdacht worden twee reporters van het VRT-programma VOLT te hebben afgedreigd om geld te geven tijdens het draaien van "Hommes de la rue". Voor die reportage trokken radio- en tv-maker Sven Pichal en Michiel Vanackere van Wel Jong, Niet Hetero hand in hand door enkele Antwerpse en Brusselse buurten om er op die manier te peilen naar de aanwezigheid van homohaat. Tijdens de opnames werden Pichal en Vanackere in het Antwerpse door een groepje jongeren aangesproken op hun geaardheid. Twee jongeren gingen vervolgens zo ver dat ze de reporters bedreigden en vroegen om hen geld te geven. De VOLT-ploeg vluchtte daarop weg. Het hele incident werd gefilmd en was te zien in VOLT op 7 november. Intussen heeft de school van de betrokken jongeren contact opgenomen met politie en parket en zijn op die manier de twee minderjarigen kunnen geïdentificeerd en opgepakt worden. Het gaat om twee dertienjarige jongens die al bij het gerecht bekend waren. Ze zijn beiden woensdag voor de jeugdrechter geleid, die hen jeugdbeschermingsmaatregelen heeft opgelegd. Het parket weerhield de tenlastelegging van poging tot afpersing. Veel Vlamingen hebben de bewuste reportage gezien, behalve de roze bril dragers.

  • door aronjaco op vrijdag 14 december 2012

   @Meneer Manon : En wat wil je nu eigenlijk bewijzen ?? Als iemand gefilmd wordt moet er eerst toestemming worden gevraagd. Begin van alle beleefdheid. In bepaalde landen neemt ge geen personen foto's zonder toestemming en/of betaling. Niet meer dan normaal.

   • door G. Janssens op donderdag 20 december 2012

    Ja mr. Aronjaco, dit was een misdaad die niet blauw-blauw gelaten moet worden. Ik weet dat jij graag de revolutie preekt, maar je zou versteld staan hoeveel Antwerpenaars blij zijn dat er nu een zekere nultolerantie zal komen op straat, net zoals Bloomberg in New York de criminaliteit sterk heeft laten dalen.

 • door René De Preter op vrijdag 14 december 2012

  Zeer terechte opmerkingen van mevrouw Almaci. Bij lezing van het akkkoord viel mij op vele plaatsen te vaagheid op, maar een aantal aankondigingen verontrusten mij ten zeerste. In het verhaal van rechten en plichten, ligt de nadruk sterk op plichten en een strikte toepassing van dit verhaal leidt ongetwijfeld tot sociale uitsluiting. Het OCMW moet de vinger op de knip houden en ook het Zorgbedrijf moet besparen. Waar moet bespaard worden en met welke doelstellingen is niet duidelijk. Te vrezen is echter dat zowel het personeelsbestand en de bouw van nieuwe woonvoorzieningen voor ouderen er zullen onder lijden. Dat beteket wellicht dat verwacht wordt dat de privé-sector de opengaleten ruimte zal moeten invullen. Hetzelfde sfeertje, dat de uitbouw van gemeenschapsvoorzieningen afremt, is de houding ten aanzien van de sociale restaurants. Die restaurants zouden concurrentie betkenen voor de privé-sector. Monica De Conck heeft de De Standaard uiteengezet hoe dwaas die redenering is. Ook de stopzetting van de sociale woningbouw gaat dezelfde richting uit. Ik kan dat enkel maar interpreteren als een verwijzing naar de privé woningmarkt. Wie zal dat betalen ? Komen er woningcheques ? De mobilteit is ook een zorgkind. Nieuwe parkings ? Waar ? In het centrum van de stad ? Nog meer verkeer in de binnenstad ? Misschien kan De Wever toch iets leren van zijn Londense vrienden, want daar moet de automobilist betale om de stad in te rijden, zoalsoverigens in nog andere Europese steden. De nieuwe bestuursploeg kiest kennelijk voor de omgekeerde oplossing. In dezelde filosofie moet dan de kaaien ondertunneld worden. Wie gaat dat betalen? De mensen die onvoldoende Nederlands kennen of zonder werk zitten ? In het kader van de mobiliteit lijkt de luchthaven van Deurne ook heel belangrijk. Hoe rendabel is die luchthaven eigenlijk ? Wat zijn de toekomstmogelijkheden ? Ik zie nergens een ernstige verantwoording. Tenslotte nog dit : de districten mogen nog wat meer advies geven. Als dat verdergaande decentalisatie heet, schaf die organen dan maar meteen af. Er bestaan vast andere mogelijkheden om de lokale behoeften te achterhalen.

 • door De Witte Bernard op vrijdag 14 december 2012

  @aronjaco Mag een jonge man van 69 jaar ook zo een icoon dragen? Het is niet omdat ik reeds een tijd gepensioneerd ben dat ik geen voeling (of empathie) meer kan hebben met jongeren. In mijn jeugd zal ik ook wel eens 'overlast" (sic) berokkend hebben, wie weet? Maar dat werd toen nog getolereerd. Ik zal me er dus ook zo een aanschaffen. Groetjes uit het verre Zuid-West-Vlaanderen -)

  • door aronjaco op vrijdag 14 december 2012

   @De Witte Bernard: Wel , ik ben een paar jaar jonger dan jij, en draag er ook eentje. Ik ben een vader en een grootvader met veel liefde voor de kinderen en kleinkinderen , vandaar. Bedankt.

 • door DE SCHEPPER op vrijdag 14 december 2012

  Het hele boeltje is ziek. Ook de kazakkendraaiers ! Als je de Antwerpse CD V hoorde praten op TV ... je zag zo de waarheid liegen ! De manier hoe BDW met zijn groep de trappen naar beneden wandelen. Het lijkt me wel een militair défilé. Maar wat me het meest ergert , is hoe BDW zich in alle bochten kan wringen , zonder dat de massa opmerkt wat er eigenlijk aan de hand is. Misschien moeten we toch ook dat punt durven zien. De mensen die uit domheid voor zo'n partij stemmen. Het vraagt veel lees en onderzoekwerk om te begrijpen waar de N VA voor staat. En dan nog, want het zijn manipulators van de ergste soort, al zou je het tegendeel kunnen beweren. Als in 2014 de CD V en Open VLD met de N VA meedoet, dan moet ik jullie geen tekening meer maken ! Waar allen mee doen, doe daar niet mee Waar allen juichen, luister naar het stil verdriet Waar allen knielen, kniel daar niet Waar allen buigen, sta daar recht.

  • door Tim denys op vrijdag 14 december 2012

   De basis van het succes van Nva ligt bij de ENORME corruptie en politieke verzuiling van sociale zekerheid, vakbonden , justitie .... in deze bananen monarchie . Niet dat de Nva hier zich niet schuldig zou maken ... maar het is voorlopig toch al een verandering . En dan spreken we nog niet over de ongelijkheden inzake het taalbeleid ... probeer in een Brussels ziekenhuis (tweetalige stad) maar is in het Nederlands behandeld te worden . De mensen zoeken gewoon een uitweg ... groen is geen alternatief daar deze partij zich gedraagd als de schoothond van de traditionele partijen en zich hiermee mede schuldig maakt aan het wanbeleid en de corruptie in dit land . pvda is geen alternatief omdat er nog altijd een Maoïstische smet op deze partij kleeft . Linken naar corruptie in Belgie is onbegonnen werk omdat de webserver van dwm dit niet zou aankunnen .

   • door MM op vrijdag 14 december 2012

    @ Tim

    Ik denk, eerlijk gezegd, dat er minder aantoonbare 'Maoistische smet' op de PVDA rust dan er neo-fascistische smet op de NV-A rust. Maar blijkbaar is dit geen probleem voor u? Mag ik u bijvoorbeeld herinneren aan de vlotheid waarmee kaderleden van het Vlaams Belang werden binnengehaald binnen de hogere regionen van deze partij. Kaderleden die een gedocumenteerd verleden hebben in de neo-fascistische Vlaams-nationalistische beweging en die verantwoordelijk waren voor cruciale ideologische teksten van het Vlaams Belang. Mag ik u herinneren aan het feit hoe moeilijk de Grote leider (maw BDW) het heeft om duidelijk de Vlaams-nationalistische collaboratie en haar misdaden tijdens WOII te veroordelen (remember de saga over de verantwoordelijkheid van het Antwerps stadsbestuur in de deportatie van zijn Joodse burgers tijdens WOII en BDW's verzoenend standpunt hierover). Als men tevens als de NV-A onvoorwaardelijk het bedijfsleven (en zijn meest a-sociale/agressieve fractie vertegenwoordigt door VOKA) opvrijt, heeft men een vruchtbare bodem voor corruptie die komen moet. Legaal en legaal. Onafhankelijk Vlaanderen of niet.

    • door Tim denys op zaterdag 15 december 2012

     " Dat is het punt niet. Het punt is dat u voor eens en voor altijd zou moeten toegeven dat Stalin en Mao, net zoals Hitler, dictators en massamoordenaars waren.

     Peter Mertens: Dat is een debat apart. Zijn er misdaden gebeurd onder Stalin en onder Mao? Jazeker. Absoluut. Ik heb vraagtekens bij wat er allemaal in China en in de Sovjet-Unie is gebeurd. Maar ik zal mij niet laten verleiden tot platitudes waarin alles zwart of wit is. Er is ook grijs. Zijn er dan geen mooie dingen gebeurd onder het socialisme? En ik vind niet dat het communisme kan worden vergeleken met het fascisme. Het communisme was een bevrijdende kracht. Het fascisme was reactie tégen de bevrijding, een misdaad tegen de menselijkheid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het verzet ook in ons land in hoge mate geïnspireerd door de communistische partij. "

     citaat : Peter Mertens februari 2009 Knack

     "Zijn er dan geen mooie dingen gebeurd onder het socialisme .... "

     kunnen we dan ook omdraaien naar zijn er dan geen mooie dingen gebeurt onder nazisme ?? Sorry maar dit toont alleen aan hoe verziekt de geest van die man wel is, hij wil of kan het gewoon niet zien ...om schrik van te krijgen .

 • door De Witte Bernard op vrijdag 14 december 2012

  Handig toch, beste Tim, om alle problemen af te schuiven op corruptie en verzuiling. Ja, er is zeker corruptie, dat valt niet te ontkennen, maar wie profiteert daar van, denk je - de jongeren die al eens wat kattekwaad begaan, de armen die de touwtjes aan mekaar moeten knopen... Of de grote bedrijven, de rijke aandeelhouders ... En die laatsten worden constant 'in de watten gelegd' door BDW en N-VA. Terwijl onze Vlaamse regering tegen alle scheiding van machten in toelaat boetes uit te schrijven op basis van een wel heel rekbaar begrip en zo niet alleen kattekwaad maar elk gerechtvaardigde protestactie kunnen sanctioneren, een politiestaat waardig. Wijle op weg naar verGASsing van de Vlaamse maatschappij. Er is maar één goede oplossing, afschaffing van het GAS-systeem.

 • door Félicien Manon op vrijdag 14 december 2012

  Wanneer idealisten uit hun ivoren torens neerdalen, lopen ze veelal regelrecht de goot in. En de goot is de ideale plaats waar de idealisten van Antwerpen en hun achterban de volgende zes jaar in thuishoren. Al tien jaar zijn de Antwerpse burgers slachtoffer van selectief verontwaardigde politici. Met hun politiek van "tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil" hebben ze, 't stad laten verworden tot een Augiastal, hoogtijd dus, dat hij door de nieuwe bestuursploeg uitgemest wordt.

  • door svdl op vrijdag 14 december 2012

   Uw beeld is ietswat simplistisch. het lijkt wel alsof u deze reactie geschreven heeft ergens in een donkere kroeg, om 4 uur in de ochtend... de waarheid en klare kijk door de onderkant van het bierglas goed in het oog hebbend. Nee felicien, woorden als "uitgemest" en "augiastal" zo gratuite als een paar borrelnootjes bij uw 10de glas, zijn echt niveau voor HLN ofzo, maar niet hier.

   Ik verdedig de SPA geenzins in tegendeel, maar ge zijt wel degelijk evemin aan het vergeten dat bij de NVA de poppendans ook zijn ronde heeft gedaan. Daarenboven is in uw geliefde coalitie nu van "het stad" ook de CD&V en "de blauw" aanwezig. de CD&V zat ook in uw augiastal, remember...?

   Ik denk dat het toch beter is om eerst wat te ontnuchteren...

   • door Félicien Manon op zaterdag 15 december 2012

    Niets is zo dodelijk voor de democratie dan de naïviteit van de politieke idealist, hij probeert de wereld te veranderen door zich een beeld van de toekomst voor te houden en te hopen dat iedereen wil meewerken aan de realisering van zijn toekomstbeeld. De problemen voortvloeiende uit een gebrek aan civisme in Antwerpen en ook in andere steden van ons land, worden veelal veroorzaakt door mensen die de kansarmoede, aangericht door corrupte regimes en dictaturen in hun landen van herkomst of van hun ouders.zijn ontvlucht. Ze komen hier terecht in een democratie met al zijn vrijheden en ook zijn vele gebreken zijnde, sociale en economische fraude en straffeloosheid door een vierkant draaiende justitie. Zulk een samenleving interpreteren zij dan ook verkeerdelijk als zijnde zwak, belachelijk en naïef, met democratische zwakheden die zij als doorwinterde survivals naar hun voordeel kunnen omzetten. Tot spijt van wie het benijdt, die mensen zullen dan ook nooit meewerken aan het maatschappelijk toekomstbeeld van de idealisten, maar wel door hun toedoen domweg bewust of onbewust meewerken aan het in vraag stellen en afbraak door rechts, van de immer broze democratie.

    • door tine kalis op zaterdag 15 december 2012

     Homans! Ik heb u herkend!

    Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties