Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Sympathisanten hongerstakers proberen PS wakker te schudden

In de hoop hier legaal te kunnen verblijven zijn 23 mensen zonder papieren al 89 dagen in hongerstaking. Onder leiding van het studentencollectief sans-papiers VUB trok een 60-tal mensen woensdag naar het hoofdkantoor van de PS. “We willen minister Di Rupo spreken”, zegt Neal Michiels, één van de studenten.
woensdag 11 april 2012

De optocht startte aan het kabinet van staatssecretaris Maggie De Block. Staatssecretaris De Block is namelijk verantwoordelijk voor het asiel- en migratiebeleid en heeft de bevoegdheid om deze mensen te regulariseren. “Maar het kabinet van de De Block weigert een oplossing voor deze noodsituatie te zoeken”, zegt Neal Michiels, één van de studenten die de optocht organiseert. “Dus trekken we naar de premier.”

Volgens het studentencollectief is namelijk de volledige regering verantwoordelijk. Ze roepen minister Di Rupo dan ook op om de situatie zo snel mogelijk binnen zijn regering te bespreken en met een oplossing op de proppen te komen.

Spoedig, want het gaat allesbehalve goed met de 23 jonge hongerstakers. “Ze zijn graatmager en kunnen nauwelijks nog rechtop staan”, zegt Rita Vanobberghen, die als arts de hongerstakers begeleidt. “Door de hongerstaking zijn ze amper nog bestand tegen infecties en ziekten. Maar ondanks alles gaan ze door.”

Drie van de 23 hongerstakers zijn de voorbije dagen in het ziekenhuis geweest voor onderzoek. Eén van hen moest daar ook de nacht doorbrengen wegens hart- en leverklachten.

“De macht om een einde te brengen aan deze strijd om waardigheid is er wel degelijk”, zegt Neal Michiels. “Waarom gebeurt er dan niets? We gaan ze toch niet laten sterven?”

Omdat het kabinet van Di Rupo in de neutrale zone ligt, was het onmogelijk daar te protesteren. Om die reden werd gekozen voor het hoofdkwartier van de PS. Na een half uurtje praten, kwamen de vijf afgevaardigden terug naar buiten. “We werden ontvangen door medewerkers van de partij en dus niet door iemand van de regering”, zegt Neal Michiels. “Toen de PS onze twee weken geleden ontving, was dit ook al het geval. Ook dit keer werd het een zeer algemeen gesprek zonder beloftes of garanties.”

Bestaat het risico dat de actie een stille dood sterft en dat het uiteindelijk allemaal tot niks heeft geleid? Rita Vanobberghen denkt alvast van niet. “De actie zal in ieder geval niet voor niks geweest zijn. Er wordt namelijk over gepraat, en politieke partijen moeten een positie innemen.” Aan een stopzetting van de hongerstaking wordt alvast niet gedacht. En ook de steun van de studenten blijft. “Denk maar niet dat we gaan opgeven”, zegt Neal Michiels, “de strijd gaat verder.”

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

26 reacties

 • door Liliane op donderdag 12 april 2012

  Men kan het niet blijven tolereren. Indien men nu weer toegeeft, de hongerstakers geeft waar ze naar verlangen, zullen zij niet de laatsten geweest zijn. De volgende zijn al onderweg om hun kans te wagen op deze manier hun wil door te zetten. Ik begrijp niet dat men deze hongerstaking reeds 89 dagen aanschouwd. Ik begrijp de mensen niet die de hongerstakers dan ook nog ondersteunen en aansporen om vol te houden. Er moet een eind aan komen. Niet door deze mensen hun goesting te geven maar, door hen gewoonweg af te voeren naar ziekenhuizen waar men hen zal behandelen en onder dwang zal moeten gaan voeden. Dat doet men met personen die in een ver gevorderd stadium van anorexia verkeren ook!

  • door David op donderdag 12 april 2012

   Zou jij kunnen hongerstaken om iets in orde te krijgen? Ik niet. Na 2 dagen zou ik al opgeven. Het feit dat ze blijven doorzetten wil zeggen dat de wanhoop extreem is. Mogelijk worden anderen gestimuleerd hierdoor ook in hongerstaking te gaan, mochten ze hiermee geregulariseerd worden. Het lijkt me voor de meesten niet weggelegd. De grote stromen van immigratie valt niet tegen te houden. De maatregelen om hen tegen te houden leiden enkel tot een groter aantal slachtoffers.

  • door David op donderdag 12 april 2012

   Zou jij kunnen hongerstaken om iets in orde te krijgen? Ik niet. Na 2 dagen zou ik al opgeven. Het feit dat ze blijven doorzetten wil zeggen dat de wanhoop extreem is. Mogelijk worden anderen gestimuleerd hierdoor ook in hongerstaking te gaan, mochten ze hiermee geregulariseerd worden. Het lijkt me voor de meesten niet weggelegd. De grote stromen van immigratie valt niet tegen te houden. De maatregelen om hen tegen te houden leiden enkel tot een groter aantal slachtoffers.

   • door Daniel Deblaere van Solidariteit Vlaanderen op donderdag 12 april 2012

    kan hongerstaken, en zeker diegenen in Brussel met allerlei suikers in hun thee, begeleiding enz... Ik ga gerust de uitdaging aan gaan om mij helemaal te onthouden van alle voeding en drank met uitzondering van (goedkoop maar gezond) leidingwater! Ik vraag mij alleen af waar ik adequate informatie kan vinden en krijgen wat het precies met je lichaam doet... Met vriendelijke groet (ook aan de valsspelers /hongerstakers die -net niet bewierookt worden in De Wereld Morgen- ).

    Nieuwsgierig naar controleurs en adviseurs.

  • door Daniel1 op donderdag 12 april 2012

   Helemaal mee eens !

  • door Daniel1 op donderdag 12 april 2012

   voor alle duidelijkheid helemaal eens met de visie van Liliane

 • door Pol Van Camp op donderdag 12 april 2012

  Velen roepen: hongerstaking is chantage. Schande! Wat is chantage? Anderen onder druk zetten om iets te bekomen. Wil iedereen eerst eens voor eigen deur vagen. Het gebeurt in zovele omstandigheden. Werkgevers chanteren de werknemers en eisen dat ze moeten inleveren of dat anders het bedrijf verhuist of sluit. Politici chanteren dagelijks de politici van andere partijen: als dit of dat niet gebeurt verlaten we de regering. Maar… als politici chanteren spreekt men niet van chantage maar van druk. Internationaal noemt men de chantage van regeringen, diplomatie… Wel, voor mij mag men politici onder druk zetten als het over het leven van mensen gaat. Hongerstaken is geen misdrijf. Moet de wet dan niet gevolgd worden? Ja, maar wetten zijn soms onrechtvaardig en moeten dan gewijzigd of aangepast worden. Meestal gebeurd dat onder druk en door actie. De wet die willekeurige regularisaties voorziet ( discretionaire bevoegdheid van de minister) is onrechtvaardig.

  Bovendien veroorzaken de hongerstakers alleen schade aan zichzelf. Hongerstaken is een recht en kan niet verboden worden. Over voeden onder dwang zei Professor Herman Nys (medisch recht, KULeuven) het volgende ( GVA 27-7-2008 ): “De vraag is of men iemand mag en kan helpen tegen zijn uitdrukkelijke wil in. Dat botst met de hedendaagse opvattingen over het zelfbeschikkingsrecht zoals die onder meer in de wet van 22 augustus 2002 over de rechten van de patiënt te vinden zijn. Artikel 8 verbiedt iedere medische tussenkomst zonder de toestemming van de patiënt, behalve als hij bewusteloos is en hij niet op voorhand de behandeling schriftelijk heeft geweigerd”. ( lees het volledig artikel ” hongerstaken juridisch doorgelicht in GVA 27-7-2008 ) Hongerstakers verdienen onze solidariteit. We zouden ons met zijn allen beter focussen op de oorzaken van de hongerstakingen. Vluchtelingen die in hongerstaking gaan doen dat uit wanhoop omdat ze een menswaardig leven willen dat ze in hun land niet kunnen bekomen. De redenen van hun onmenswaardig bestaan zijn meestal oorlog, vervolging, uitbuiting of extreme armoede veroorzaakt door het economisch systeem. Zo’n debat veronderstelt natuurlijk veel solidariteit en menslievendheid en ook een rechtvaardig en duurzaam economisch systeem.

  • door Liliane op donderdag 12 april 2012

   Moedig hen verder aan de hongerstaking door te zetten. Waar is voor de hongerstakers nu het verschil tussen een mensonwaardig bestaan daar waar zij vandaan komen en hun hongerstaking hier ? Is hongerstaken niet mensonwaardig dan ? Ik las dat zij reeds graatmager zijn, niet meer rechtop kunnen staan. Nog even en zij vervallen in een roes want, als hun lichaamsgewicht zeer laag komt, kunnen de hersenen immers niet meer normaal functioneren. Beïnvloeding van buitenaf is dan onmogelijk en de situatie wordt levensbedreigend.

   • door Pol Van Camp op donderdag 12 april 2012

    Het is hun individuele keuze en de mensen kennen zeer goed de gevaren. Niemand moedigt ze aan maar al diegenen die hen ondersteunen hebben wel begrip voor hen en voor hun situatie. Ik blijf herhalen dat men de oorzaken moet aanpakken en niet de slachtoffers.

    • door Pleimion op donderdag 12 april 2012

     Een van die oorzaken is juist dat er gewetenloze mensen bestaan die onder het mom van liefdadigheid en medelijden deze asielzoekers wijsmaken dat hongerstaken een legitiem middel is om aan geldige papieren te komen. U zegt: 'het is hun eigen keuze', maar als ik de reacties van die arts en die student lees, staan de hongerstakers toch onder serieuze druk om vooral niet te plooien en alle eten te weigeren tot wie weet wanneer. Die studenten hebben makkelijk praten natuurlijk: als ik mocht kiezen tussen een beetje met een plakkaat staan zwaaien en 89 dagen niet eten, ik zou het ook weten. Alle begrip voor de ellende van die asielzoekers, maar de propaganda die van hun zaak gemaakt wordt, is beneden alle peil.

    • door aronjaco op donderdag 12 april 2012

     Volledig gelijk Pol Van Camp .Gelukkig zijn het hier niet allemaal haatspuwers t.o.v. de hopeloze hongerstakers. Naar dat middel grijpen is een wanhoopsdaad , anders doet men zoiets niet. En dat ons arm Begië , althans ons politiek systeem , daar geen raad mee weet , dat is pas schandelijk. Wie chanteert hier wie eigenlijk??Uiteindelijk zal er geluisterd worden en zal de wet worden gewijzigd , vernieuwd of aangepast, en dat is inderdaad meer dan nodig. Een regularisatie is totaal onvoldoende , daar dat pas willekeur , en dus machtsmisbruik, als basis heeft. Naar mijn mening wordt het grote onbegrip voor dergelijke akties bij bepaalde mensen gevoed vanuit een arrogantie , op zijn beurt gebouwd op het feit dat een werkelijke strijd voor het bekomen van een fundamentteel recht aan hen is voorbijgegaan.

     • door Daniel Deblaere van Solidariteit Vlaanderen op donderdag 12 april 2012

      Uit liefde moeten we deze hongerstakers zo dringend mogelijk terug zenden naar land van afkomst!

      • door Daniel Deblaere van Solidariteit Vlaanderen op donderdag 12 april 2012

       de - uitzonderlijk- wijze woorden van Jozef De Witte van CGKR !

    • door Polle1976 op donderdag 12 april 2012

     Klopt, maar als bewezen is dat advocaten geld verdienen door deze mensen beter te informeren dan bij wijze van spreken de bevoegde minister, als er dokters zijn die tegen betaling attesten schrijven zodat asielzoekers regularisatie omwille van medische redenen kunnen vragen ... durf jij dan nog zeggen dat deze mensen volledig uit vrije wil niet eten? Ik durf het niet meer zeggen, hoe erg dat ook is.

     • door aronjaco op donderdag 12 april 2012

      De vrije wil wordt meestal gedefinieerd als het vermogen van rationeel handelende personen om controle uit te oefenen over hun daden en beslissingen. In de ethiek kan het betekenen dat individuen voor hun daden moreel verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Vanuit uw geponeerde stelling distilleer ik dat uk van mening bent dat de hongerstakers niet handelen uit vrije wil, maar gemanipuleerd zijn door bepaalde categorieën van mensen. Aldus berust de verantwoordelijkheid ook bij die categorieën en niet bij de hongerstakers zelf. Een interessant gezichtspunt moet ik zeggen. Mijn vraag blijft echter bestaan , en die is : hoe lang speelt onze regering nog dit onmenselijk welles nietes machtsspelletje op de rug van die sukkelaars ?? Mijn verdere drang is , gezien uw standpunt, u te verzoeken uw perceptie op consequente wijze te durven analyseren.

      • door Daniel Deblaere van Solidariteit Vlaanderen op donderdag 12 april 2012

       die chanteren en de belastingbetaler proberen uit te melken... Maggi De Block doet het eindelijk beter dan al haar voorgangers!

      • door Polle1976 op vrijdag 13 april 2012

       Wees gerust, dat doe ik... Ik zeg niet dat deze mensen gemanipuleerd worden, ik zeg alleen dat daar rekening mee gehouden moet worden. En indien dit het geval is, dan moet inderdaad die bepaalde 'categorie' van mensen, of zoals ik ze noem: miserie-parasieten, (deels) verantwoordelijk gesteld worden. Nu krijg je een discussie voor of tegen de hongerstakers zelf, ik vind dat dit ruimer bekeken moet worden, aangezien ik serieus beginnen twijfelen ben of toegeven aan de eisen van deze hongerstakers een goede zaak zou zijn. Uit eigen ervaring weet ik dat er wel degelijk mensen bestaan die zonder enige scrupule met mensen(levens) spelen als ze er zichzelf mee kunnen verrijken, en dan ga je ook zelf de dingen anders bekijken.

     • door Daniel Deblaere van Solidariteit Vlaanderen op donderdag 12 april 2012

      in tegenstelling tot de hongerstakers die volgens de pers en hun aanhangers (idioten-zonder-grenzen) ben ik bereid uit protest tegen hun chantage-zonder-grenzen effectief in hongerstaking te gaan en dan wel zonder mierzoete thee, voedingsuplementen enz... Op water. op puur leidingwater! Zuiver kraantjeswater en verder niets!! Dat is pas echt hongerstaken! Meer info en ondersteuning kan via 0488 751 651!

    • door Liliane op donderdag 12 april 2012

     is ook een individuele keuze en de mensen weten ook dat dit de dood tot gevolg heeft.

     Door middel van acties het voor hen opnemen moedigt hen aan. In een verklaring van het WMA is gedwongen voeding bestempeld als inhumaan maar, deze verklaringen hebben echter geen formele rechtskracht. De oorzaak aanpakken ? Dus in het land van herkomst het mensonwaardig bestaan, de oorlog, vervolging, uitbuiting of extreme armoede veroorzaakt door het economisch systeem.

     • door Daniel Deblaere van Solidariteit Vlaanderen op donderdag 12 april 2012

      Alle onrecht uitbannen waar ook ter wereld, een opdracht voor de mensheid!

    • door Daniel Deblaere van Solidariteit Vlaanderen op donderdag 12 april 2012

     en de gevolgen even deskundig aanpakken ! Een kwestie van gezond verstand!

 • door Daniel Deblaere van Solidariteit Vlaanderen op donderdag 12 april 2012

  of nog beter een infuus, met waarheidsserum en de moed terug te keren naar hun plek van oorsprong.

  • door Daniel Deblaere van Solidariteit Vlaanderen op donderdag 12 april 2012

   op kosten van de Vlaamse en Waalse belastingbetalers : een enkel ticket naar huis. Met de mooie spreuk " Oost West, thuis best".

 • door walterboef1 op vrijdag 13 april 2012

  De de door Prof Vermeersch geformuleerde visie is inderdaad de beslissing deze mensen naar een hospitaal te brengen en hen te laten tekenen dat ze medische hulp WEIGEREN. Waarom niet gans de Sahel bij ons ondergebracht? Bangladesh? De crisis is ook bij ONS onleefbaarder met de dag . OOK hier draaien voedselbanken volop ! Een vet varken weet niet dat een mager varken honger heeft! De middelen die we aanwenden komen van het zweet van Jan met de pet! Laat de VUB clan hen ten laste nemen! Wie een gans leven werkte en naar bvb spanje kwam wonen MOEST bewijzen over voldoende middelen te beschikken of je kwam er tien jaar geleden NIET IN! Een belgische man trad in het huwelijk met een chinese en ondanks getrouwd in CHINA MOESTEN ZOWEL de ouders als de echtgenoot betalen voor de gekregen opvoeding van de vrouw!! ZOU hongerstaking DAAR IETS opleveren ? ! De crisis IS ONoplosbaar zolang de mens de natuur blijft aanspreken als winstbron! De mens is een "schimmel "waar de aarde zich zal bevrijden! POLITIEKE TAAL IS BEDROG OVERAL! ZIe Thesis door RICHARD VAN DIJCKE (toen student aan de RUG) over de in de abortus kwestie gebruikte politieke taal met prof Van Damme als promotor twintig jaar geleden !!! INGESNEEUWD!!! Welke Japanner geraakt buiten Japan?? Zij zijn massaal met de radioactieve dood bedreigd! Ook bij ons opnemen?? Te Gek om los te lopen! Dura Lex SED lex ! (De wet is hard maar IS de WET!) We geraken hier allen met de dag MEER in de ellende! De bankiers worden politiekers en onze NIET verkozen politici stappen naar de EUROPESE RUIF !!!

 • door Liliane op vrijdag 13 april 2012

  Met al de goede wil van de wereld en zo erg het ook is wil men vluchtelingen, hetzij politiek, economisch, oorlog, armoede, ..., opnemen en verder helpen maar, de opvangcapaciteit heeft zijn grenzen bereikt.

  Zelfs bij ons en voor ons zijn er grenzen. Momenteel zijn er voor allerhande zaken wachtlijsten: gehandicapten, ouderen, kinderopvang, ... Waarom zijn er die wachtlijsten ? Omdat de opvangcapaciteit van die inrichtingen hun grenzen hebben bereikt en dit idem voor de vluchtelingsinrichtingen. Ook kan men niet constant inrichtingen blijven bouwen of organiseren.

  Men zou er eventueel een uitwisselproject van kunnen maken. Tijdelijke opvang van max. 2 jaar bvb. En pas als er een aantal België heeft verlaten, kunnen er weer mensen voor een tijdje opgenomen worden. Men kan bvb economische vluchtelingen begeleiden naar een tijdelijke job (2 jaar), hen onder budgetbegeleiding stellen, een individueel spaarboekje inrichten om elke maand te sparen.

  Tegelijkertijd creëert het voor ons ook arbeidsgelegenheid want, om alles in goede banen te leiden, heeft men waarschijnlijk bij de hulporganisaties meer mensen nodig.

  I.v.m. tijdelijke jobs, i.p.v. ingenieurs en ICT'ers van Portugal naar hier te laten komen, zou men beter eens nagaan of er onder de vluchtelingen zich mensen bevinden met deze diploma's. http://www.demorgen.be/dm/nl/3324/Financiele-crisis/article/detail/1420925/2012/04/10/Gezocht-ingenieur-m-v-Portugees.dhtml

  • door Pol Van Camp op vrijdag 13 april 2012

   Bedankt Liliane dat je de moeite doet om inhoudelijk iets bij te brengen. Dat is verfrissend en steekt af tegen sommige andere reacties. Men kan over je bijdrage discussiëren in het kader van migratie, maar als het over vluchtelingen gaat zie ik het toch even anders. Dat we niet alle vluchtelingen uit de wereld kunnen opvangen en er grenzen zijn is logisch. Maar we vangen niet iedereen op en waar zijn onze grenzen van solidariteit? Is de grens 1000 of 5000 of 10.000 vluchtelingen per jaar of welk procent van de bevolking? Volgens het Hoge Commissariaat voor de vluchtelingen waren er in 2010 zo'n 15,2 miljoen vluchtelingen (van het ene land naar het andere), 27,1 miljoen ontheemden (binnenlands) en 983 duizend asielzoekers. Dat is in totaal 43,3 miljoen; in 2008 was het nog 42 miljoen. In België krijgen er slechts een paar duizend vluchtelingen jaarlijks de toelating om in België te blijven. In 2010 waren er dat slechts 2.818 ( jaarverslag 2010 CGVS). Op het zelfde ogenblik bevinden er zich in arme landen miljoenen vluchtelingen. Pakistan (1,7 miljoen), Iran (1,1 miljoen) en Syrië (1,05 miljoen), om er maar enkele te noemen. En dan maar vluchtelingen opsluiten en terugsturen met als drogreden dat “ toch niet alle vluchtelingen naar België kunnen komen......”  Men vergeet hierbij dat de Europese landen in de volgende jaren nog gaan smeken om migranten. In België en Europa zal men niet genoeg eigen volk hebben om de openstaande jobs in te vullen en de economie draaiende te houden. Bovendien blijf ik het herhalen dat we met de rijke landen moeten zorgen dat we de oorzaken waarom mensen vluchten moeten bestrijden en wegnemen, juist omdat we begrenst zijn. ( zie mijn vorige reactie) Daarvoor is natuurlijk meer nodig dan solidariteit met Vlaanderen alleen. Dat zal ook het eigen belang moeten overstijgen.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties