Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Benjamin wil priester worden

Schandalen en ongelukkige uitspraken zorgden ervoor dat het imago van de rooms-katholieke kerk volledig de dieperik in stortte.Kerken lopen leeg – allesbehalve een nieuw verschijnsel – en mensen kunnen zich nog nauwelijks inbeelden waarom iemand nu nog priester zou worden.We spraken ...

“Door de pensioenhervorming is de werkdruk al een tijdje hoog, vooral in de gewestelijke kantoren”, aldus woordvoerder Tom Meulenbergs. “Mensen zijn ongerust door alles wat zij horen en lezen”, staat te lezen in de officiële uitnodiging. “Ze willen snel weten waar zij aan toe zijn. ...

De optocht startte aan het kabinet van staatssecretaris Maggie De Block. Staatssecretaris De Block is namelijk verantwoordelijk voor het asiel- en migratiebeleid en heeft de bevoegdheid om deze mensen te regulariseren. “Maar het kabinet van de De Block weigert een oplossing voor deze...

Vraag is wat precies veranderd is: de politiek van de watermaatschappijen of het aantal mensen dat de rekening niet langer kan betalen. Volgens Thijs Callens van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen is het de combinatie van beide factoren die het aantal afsl...

Zinneke creëert chaos op de Grote Markt tijdens Museum Night Fever

BRUSSEL - Tijdens de Brusselse museumnacht op zaterdag 3 maart 2012 openden Zinneke vzw en het collectief ‘La république sans tout ça’ hun ‘Ambassade van de Poëtische Wanorde’ in het Museum van de stad Brussel. De performers zagen zichzelf als een ‘geflipte bende ambtenaren’ die gez...

“Als iedereen naar buiten gaat, gaan wij naar binnen” Bert de brandweerman getuigt

De regering-Di Rupo wil de pensioenregels koppelen aan de 'zwaarte' van een beroep. De vraag is wat dat precies inhoudt. Wat maakt het ene beroep zwaar en het andere licht? Brandweerman bijvoorbeeld, is dat een zwaar beroep? Volgens de Hasseltse brandweerman Bert Goedermans (47) bes...