Verslag, Nieuws, België, Ambtenaren, Vincent Van Quickenborne, Pensioenhervorming, Tuinfeest, Guido Rasschaert -

Minister van Pensioenen nodigt 3.000 ambtenaren uit op ‘Q’s tuinfeest’

Vice-eersteminister en minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) nodigt alle ambtenaren van de pensioenadministraties uit op Q’s tuinfeest. “Van Quickenborne doet dat als blijk van waardering voor hun harde werk”, zegt zijn woordvoerder. De vakbond vindt dat ongepast.

donderdag 12 april 2012 08:05
Spread the love

“Door de pensioenhervorming is de werkdruk al een tijdje hoog, vooral in de gewestelijke kantoren”, aldus woordvoerder Tom Meulenbergs.

“Mensen zijn ongerust door alles wat zij horen en lezen”, staat te lezen in de officiële uitnodiging. “Ze willen snel weten waar zij aan toe zijn. In de fase waar nog niet alle informatie beschikbaar is, betekent dit extra werk om al deze burgers en organisaties te woord te staan.”

Het mag dan wel goed bedoeld zijn, toch vindt Guido Rasschaert van de socialistische overheidsvakbond ACOD het ongepast dat de minister ambtenaren uitnodigt op een privéfeest. “De integriteit van de ambtenaren moet worden bewaard. Het is deontologisch onverantwoord om als minister geschenken aan te bieden aan ambtenaren”, aldus Rasschaert.

In Omzendbrief nr. 573 met betrekking tot het deontologisch kader voor de ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt (*) staat dat ambtenaren hun ambt neutraal moeten uitoefenen. “Zij zorgen ervoor, met inachtneming van hun grondwettelijke rechten, dat hun deelname aan of betrokkenheid bij politieke of levensbeschouwelijke activiteiten, het vertrouwen van de gebruiker in de onpartijdige, neutrale en loyale uitoefening van hun ambt, niet schaadt.”

Is dat geen verzuurd gemopper van een vakbondsman? “Door mij af te schilderen als een feestverpester wordt voorbijgegaan aan de kern van de zaak”, aldus Rasschaert. “Als we toestaan dat ambtenaren privéfeestjes van politici afschuimen, gaan we de Italiaanse toer op.”

Vraag is volgens Rasschaert ook of er eigenlijk wel reden is tot feesten. Inderdaad, minister Van Quickenborne hield belofte. In twee weken tijd werd de pensioenhervorming erdoor gejaagd. Maar is dat wel grondig gebeurd? Volgens de vakbonden is het plan van de minister namelijk onuitvoerbaar en moet de hervorming herbekeken worden.

“Voor de volgende maanden en jaren liggen nog een aantal andere pensioenhervormingen op tafel die afgesproken zijn in het regeerakkoord”, aldus de woordvoerder van Van Quickenborne. “Zo moet er bijvoorbeeld tegen begin volgend jaar een regeling zijn die mensen toelaat om na hun 65ste onbeperkt bij te verdienen. De minister gaat ook werk maken van het dossier van vrouwen en pensioen. Vandaag gaapt er tussen mannen en vrouwen namelijk een pensioenkloof van 23 procent.”

Feit is dat de hervorming nog steeds niet rond is, en dat dit aan de oorzaak ligt van heel wat problemen bij de overheidsdienst. “Ik vind het flauw dat Van Quickenborne de door hem veroorzaakte chaos op de overheidsdienst probeert te compenseren door de ambtenaren te trakteren op een feestje”, aldus Rasschaert.

De socialistische vakbond stelt zich bovendien vragen bij de kostprijs van een dergelijke stunt. Bij de overheidsdienst PDOS werken namelijk 477 ambtenaren en bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) zelfs 2.098. Geen probleem, klinkt het bij de minister van Pensioenen. “De andere bezoekers van het tuinfeest betalen 5 euro”, zegt woordvoerder Tom Meulenbergs. “Met de inkomsten uit hapjes en drankjes worden de kosten betaald. De bedoeling is om een feest te organiseren dat voor iedereen toegankelijk is. Een beetje zoals een bal van de burgemeester, maar dan iets moderner.”

(*) De omzendbrief is de toepassing van artikel 14 van het koninklijk besluit van 14 juni 2007 (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2007, tweede editie).

Bronnen:
• Deontologisch kader. Opgeroepen op 11 april 2012, van Fedweb: http://www.fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/over_de_federale_overheid/missie_visie_waarden/deontologisch_kader/
• Peeters, T. (7 april 2012) Feestje. De Morgen, p. 10.
• N.N. (7 april 2012) Gratis feest. De Standaard, p. 17.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!