Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Beweging in de Israëlisch-Palestijnse kwestie

Op initiatief van de Werkgroep Palestina hield het ACW op zaterdag 10 december, in het Aeropolis-gebouw in Schaarbeek, een studiedag over de situatie in Palestina en Israël, met verslag van activiteiten en weergave van standpunten vanuit de Christelijke Arbeidersbeweging. Voor een 50-tal aanwezigen werd het een nuttige informatie- en duidingsdag en een aanzet tot een meer actieve inzet.
donderdag 15 december 2011

Het was vooral als gevolg van inleefreizen die het ACW organiseerde, op eigen initiatief en in samenwerking met Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen, dat in 2007 besloten werd tot de oprichting van een ad hoc werkgroep Palestina binnen het ACW.

Vooral de onhoudbare situatie waarmee de reizigers in Palestina geconfronteerd werden, was de uitdaging om als arbeidersbeweging daar standpunt over in te nemen. De werkgroep telt een tiental actieve leden, militanten of vrijgestelden van het ACW, of een van de deeltakken, en mensen uit de NGO-wereld.

Ad hoc werkgroep in actie

Naast medewerking aan de ‘vredespelgrimages’ van Pax Christi en regelmatige deelnames aan acties en protesten (zo bijvoorbeeld de actie ‘Zestig jaar Naqba’ in 2008, of meer recent het protest tegen de blokkade van Gaza) werd in de werkgroep in 2009 ook gevraagd aan de ACW-instanties om tussen te komen op de algemene vergadering van de Dexia Groep. Dit omdat Dexia Israël in de Bezette Palestijnse Gebieden Israëlische kolonies meefincancierde.

Belangrijk was ook de vakbondsinbreng. Door de aanwezigheid van Karin Debroey (ACV Internationale Dienst) in de werkgroep was er de mogelijkheid om via de internationale vakbondskoepel IVV (Internationaal Vakverbond, ITUC) invloed uit te oefenen op de bestaande vakbonden PGFTU (Palestina) en New Istradut (Israël).

Daarnaast is er een partnerschap tussen de Palestijnse organisatie Arab Workers Union, de bediendenvakbonden CNE en LBC-NVK, en het ACV-CSC verbond Brussel-Halle-Vilvoorde.

In 2010 bracht de werkgroep een achtergronddossier uit: ‘Op zoek naar een bewegingsstrategie inzake het Israëlisch-Palestijns conflict’. Naast de politieke context en engagement bevat het dossier ook een interessante bijdrage over de vakbeweging in Palestina en Israël.

Recente evoluties

In het voorjaar van 2008 bracht Ilse Dielen, toen nationaal secretaris van het ACV, een bezoek aan de Palestijnse gebieden. In november 2009 maakten Jan Renders, als ACW-voorzitter en Annemie Janssens, als KAV-directeur, deel uit van een Vlaamse delegatie bestaande uit politici, vakbonds- en NGO-vertegenwoordigers.

Het versterkte alleen maar de ongerustheid over het Israëlisch-Palestijns conflict. En daarmee ook de verantwoordelijkheid om als ACW aan te dringen op een meer actieve Belgische en Europese inbreng.

Inmiddels braken de Arabische revoluties uit, met onder meer ook de ‘Israëlische Zomer’, waar met tenten- en pleinprotest geprotesteerd werd tegen de hoge huurprijzen en onvoldoende onderwijskansen. En waren er de vragen voor internationale erkenning van Palestina bij de UNESCO en voor het lidmaatschap bij de Verenigde Naties.

In een inleiding vroeg Brigitte Herremans (Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen) zich af of deze recente gebeurtenissen een hefboom konden zijn voor veranderingen in Israël en Palestina.

Aan de hand van een ‘stellingendebat op vier perspectieven’ gaven Ferre Wyckmans (LBC-NVK, de bediendevakbond van het ACV), Ludo Abicht (Universiteit Antwerpen), Jaap Hamburger (Een Ander Joods Geluid, Nederland) en Dominique Mineur (medewerker ministerie van Buitenlandse Zaken) hun visie.

Het bracht interessante nieuwe elementen naar voren. Zoals de zeer betwistbare evoluties binnen de actuele Israëlische politiek na het aantreden van de regering-Netanyahu in 2009. Jaap Hambruger maakte melding van veelvuldige antidemocratische initiatieven, zoals een wetsvoorstel tegen de financiering van ‘politieke’ NGO’s door buitenlandse regeringen.

Verontwaardiging

Maar toch was de toon van de interventies overwegend negatief. Vooreerst door de vaststelling van de blijvende positie van vernedering en sociale onrechtvaardigheid van de Palestijnse bevolking in Gaza én de Westelijke Jordaanoever. Anderzijds door de onbeweeglijke standpunten van alle politieke tenoren op het wereldtoneel.

Het was dan ook de verontwaardiging over zoveel onrecht die klonk in de getuigenis van Ilse Dielen (ACV-verbondssecretaris Antwerpen) die Luk Verschueren (ACW-adjunct-verbondssecretaris, en voorzitter van de ad hoc werkgroep Palestina) aangreep om in zijn slotwoord op te roepen tot meer en onverdroten engagement.

Meer info over de inhoud van de studiedag, alsook daar gebruikt foto- en videomateriaal vind je terug op:
http://www.acw.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=300&Itemid=682

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

10 reacties

 • door Jvm op donderdag 15 december 2011

  Het is tekend dat er door klein-links steeds wordt gesproken over "verzet", "engagement" etc. ipv het te hebben over een zoektocht naar een vredesoplossing.

  • door Bert De Belder op donderdag 15 december 2011

   dat sommigen de christelijke arbeidersbeweging bestempelen als "klein-links". Dat wijst op de schrik in bepaalde kringen dat de roep voor de rechtvaardige realisatie van de rechten van het Palestijnse volk in steeds bredere kringen gehoor vindt.

   • door Piet De bisschop op donderdag 15 december 2011

    @ Bert : misschien een ietwat uitgedeind (de Groot Nederlandse Gedachte) Wilders syndroom ?

   • door guidojoris op vrijdag 16 december 2011

    Bestempel het als klein links of grote vuilbakmarxisten of weet-ik-veel-wat maar dat jullie oproep een steeds breder gehoor zou vinden stemt niet overeen met de werkelijkheid. Boycotacties haha??? Israëlische export groeit. Palestijnse erkenning? De grootste flop allertijden en meteen afggevoerd. Get a life in plaats van als het kalf van Mozes wensdromen voor werkelijkheid te houden. Het enige dat jullie genereren met deze eenzijdige standpunten is antisemitisme. Ik neem aan dat dit niet de bedoeling is maar het begint er wel aardig op te lijken.

    • door LVE op vrijdag 16 december 2011

     ondertussen is de Palestijnse vlag in Parijs gehesen en gisteren heeft IJsland als zoveelste land Palestina erkent.... En vroeger lette ik er niet op waar producten vandaan kwamen, maar nu wel en in de supermarkt aarzel ik niet mensen daarop aan te spreken. Ik merk dat mensen met een normaal ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel toch openstaan voor het onrecht dat het Palestijnse volk wordt aangedaan. Dat heeft niks te maken met antisemitisme, maar wel antizionisme. Is vanuit domheid of kwestie van een slecht karakter als men die twee door elkaar haalt? Ik vraag me trouwens af welk belang sommigen hier op dit forum er bij hebben te menen het onrecht dat het Palestijnse volk wordt aangedaan voortdurend te moeten verdedigen?

 • door Rudy op donderdag 15 december 2011

  "rechtvaardige realisatie van de rechten van het Palestijnse volk" is voor sommige hier een schuilzin geworden om de Joodse staat te vernietiegen en liefst met de inwoners erbij! Maar wat kan men van een troep zoals Intal verwachten die het eeuwenoude sprookje van bloeddrinkende Joden hier opnieuw opvoeren?

 • door Piet De bisschop op vrijdag 16 december 2011

  @guidojoris : "het kalf van Mozes", is het lichtzinnig gebruik van deze bijbelse uitlating ook geen lichte vorm van antisemitisme ? Opgelet, of De Winter (niet te verwarren met Somers) dient nog een klacht tegen jou in bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.

  • door guidojoris op vrijdag 16 december 2011

   Neen, kalf.

   • door LVE op vrijdag 16 december 2011

    al wat je zegt, ben je zelf.

 • door Neal op vrijdag 16 december 2011

  Jammer dat Brigitte Herremans niet meer in de zaal was op de conferentie van Palestina Solidariteit over 1 of 2 staten wanneer Ali Abunimah reageerde op haar standpunten (http://blog.vrede.be/?p=838). Haar 1 staat-positie crëert verschillende bantoestans voor de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza, een Joodse staat met een Palestijnse gediscrimineerde minderheid en laat de miljoenen Palestijnse vluchtelingen volledig in de steek. Ik hoop dat het ACV deze posities niet overneemt en in tegenstelling tot Hermans het ondemocratische karakter van de Palestijnse autoriteit inziet (haar positie leek erg op die van Leila Shahid, eveneens aanwezig op de conferentie om de standpunten van de PA te verdedigen) en zich aansluit bij BDS, een campagne van het Palestijnse middenveld met een potentieel om het einde van de bezetting af te dwingen. In België bijvoorbeeld de Dexia-campagne.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties