Luk Verschueren, voorzitter van de ACW-werkgroep Palestina, verwelkomt de deelnemers aan de studiedag van 10 december (foto: Ludo Mous, ACW)
Verslag, Nieuws, Wereld, Samenleving, Politiek, IVV, ITUC, Vakbonden, Christelijke arbeidersbeweging, Palestina, Israël, Pax Christi, Ludo Abicht, Israëlisch-Palestijns conflict, ACW-studiedag, Luk Verschueren, Ferre Wyckmans, Jaap Hamburger, Dominique Mineur -

Beweging in de Israëlisch-Palestijnse kwestie

Op initiatief van de Werkgroep Palestina hield het ACW op zaterdag 10 december, in het Aeropolis-gebouw in Schaarbeek, een studiedag over de situatie in Palestina en Israël, met verslag van activiteiten en weergave van standpunten vanuit de Christelijke Arbeidersbeweging. Voor een 50-tal aanwezigen werd het een nuttige informatie- en duidingsdag en een aanzet tot een meer actieve inzet.

donderdag 15 december 2011 11:10
Spread the love

Het was vooral als gevolg van inleefreizen die het ACW organiseerde, op eigen initiatief en in samenwerking met Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen, dat in 2007 besloten werd tot de oprichting van een ad hoc werkgroep Palestina binnen het ACW.

Vooral de onhoudbare situatie waarmee de reizigers in Palestina geconfronteerd werden, was de uitdaging om als arbeidersbeweging daar standpunt over in te nemen. De werkgroep telt een tiental actieve leden, militanten of vrijgestelden van het ACW, of een van de deeltakken, en mensen uit de NGO-wereld.

Ad hoc werkgroep in actie

Naast medewerking aan de ‘vredespelgrimages’ van Pax Christi en regelmatige deelnames aan acties en protesten (zo bijvoorbeeld de actie ‘Zestig jaar Naqba’ in 2008, of meer recent het protest tegen de blokkade van Gaza) werd in de werkgroep in 2009 ook gevraagd aan de ACW-instanties om tussen te komen op de algemene vergadering van de Dexia Groep. Dit omdat Dexia Israël in de Bezette Palestijnse Gebieden Israëlische kolonies meefincancierde.

Belangrijk was ook de vakbondsinbreng. Door de aanwezigheid van Karin Debroey (ACV Internationale Dienst) in de werkgroep was er de mogelijkheid om via de internationale vakbondskoepel IVV (Internationaal Vakverbond, ITUC) invloed uit te oefenen op de bestaande vakbonden PGFTU (Palestina) en New Istradut (Israël).

Daarnaast is er een partnerschap tussen de Palestijnse organisatie Arab Workers Union, de bediendenvakbonden CNE en LBC-NVK, en het ACV-CSC verbond Brussel-Halle-Vilvoorde.

In 2010 bracht de werkgroep een achtergronddossier uit: ‘Op zoek naar een bewegingsstrategie inzake het Israëlisch-Palestijns conflict’. Naast de politieke context en engagement bevat het dossier ook een interessante bijdrage over de vakbeweging in Palestina en Israël.

Recente evoluties

In het voorjaar van 2008 bracht Ilse Dielen, toen nationaal secretaris van het ACV, een bezoek aan de Palestijnse gebieden. In november 2009 maakten Jan Renders, als ACW-voorzitter en Annemie Janssens, als KAV-directeur, deel uit van een Vlaamse delegatie bestaande uit politici, vakbonds- en NGO-vertegenwoordigers.

Het versterkte alleen maar de ongerustheid over het Israëlisch-Palestijns conflict. En daarmee ook de verantwoordelijkheid om als ACW aan te dringen op een meer actieve Belgische en Europese inbreng.

Inmiddels braken de Arabische revoluties uit, met onder meer ook de ‘Israëlische Zomer’, waar met tenten- en pleinprotest geprotesteerd werd tegen de hoge huurprijzen en onvoldoende onderwijskansen. En waren er de vragen voor internationale erkenning van Palestina bij de UNESCO en voor het lidmaatschap bij de Verenigde Naties.

In een inleiding vroeg Brigitte Herremans (Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen) zich af of deze recente gebeurtenissen een hefboom konden zijn voor veranderingen in Israël en Palestina.

Aan de hand van een ‘stellingendebat op vier perspectieven’ gaven Ferre Wyckmans (LBC-NVK, de bediendevakbond van het ACV), Ludo Abicht (Universiteit Antwerpen), Jaap Hamburger (Een Ander Joods Geluid, Nederland) en Dominique Mineur (medewerker ministerie van Buitenlandse Zaken) hun visie.

Het bracht interessante nieuwe elementen naar voren. Zoals de zeer betwistbare evoluties binnen de actuele Israëlische politiek na het aantreden van de regering-Netanyahu in 2009. Jaap Hambruger maakte melding van veelvuldige antidemocratische initiatieven, zoals een wetsvoorstel tegen de financiering van ‘politieke’ NGO’s door buitenlandse regeringen.

Verontwaardiging

Maar toch was de toon van de interventies overwegend negatief. Vooreerst door de vaststelling van de blijvende positie van vernedering en sociale onrechtvaardigheid van de Palestijnse bevolking in Gaza én de Westelijke Jordaanoever. Anderzijds door de onbeweeglijke standpunten van alle politieke tenoren op het wereldtoneel.

Het was dan ook de verontwaardiging over zoveel onrecht die klonk in de getuigenis van Ilse Dielen (ACV-verbondssecretaris Antwerpen) die Luk Verschueren (ACW-adjunct-verbondssecretaris, en voorzitter van de ad hoc werkgroep Palestina) aangreep om in zijn slotwoord op te roepen tot meer en onverdroten engagement.

Meer info over de inhoud van de studiedag, alsook daar gebruikt foto- en videomateriaal vind je terug op:
http://www.acw.be/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=300&Itemid=682

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!