Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Lijdt Audenaert aan islamobsessie?

Glen Audenaert van de federale gerechtelijke politie van Brussel bestond het om in 'Phara' van vrijdag 4 juni ongevraagd z’n obsessie voor de islam in Brussel te ventileren. Nadat twee deelnemers aan de bevoorradingsactie van Gaza hun verhaal konden doen, werd Audenaert gevraagd wat hij er van dacht, “naïef of idealistisch”, zo vroeg Phara. Een merkwaardig antwoord.
maandag 7 juni 2010

"Ze zijn idealistisch, ik kan ze alleen maar bewonderen. Professioneel kan ik alleen maar zeggen dat de situatie in het Midden-Oosten een causaal verband heeft met de graad van radicalisering van de moslimbevolking in België, hoofdzakelijk in Brussel."

"Afhankelijk van de studies zal de moslimbevolking tussen dit en vijf of acht jaar de meerderheid uitmaken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met alle cijfers van werkloosheid die daarbij in de marge staan". (zie 'Phara' van 4 juni 2010).

Daarmee had Glenn Audenaert z’n vooraf ingestudeerd statement kunnen doen, maar hij kon toch nog verduidelijken dat "als Israël één voet in Gaza zet, we ’s avonds rellen hebben aan de Beurs, absoluut”. De vreedzame actie en het welkom aan de actievoerders voor solidariteit met Gaza, eerder op de dag, nadat 9 actievoerders door het Israëlische leger werden vermoord, kon Audenaert tot geen andere overweging brengen.

Brussel, moslims, radicalisering, werkloosheid, anti-Israël, ... alles mocht op één hoop worden gegooid zonder verdere journalistieke vraagstelling of correctie.

Het is opnieuw een controversiële uitspraak van Audenaert die meer duidelijkheid verschaft over de obsessies die leven bij de hoogste politietop in Brussel. Meer dan een werkelijkheid die nog ver afstaat van “de helft moslims binnen 5 tot 8 jaar in Brussel". 

Audenaert doet hier geen uitspraak ten persoonlijke titel, hij heeft het ‘beroepsmatig’ over de ‘moslimgemeenschap’, de gehele groep dus die zich als ‘gemeenschap’ zou opstellen. Hij heeft het over de graad van (toenemende) radicalisering binnen deze gemeenschap, die binnen 5 tot 8 jaar de helft van de Brusselse bevolking zal uitmaken en die de werkloosheidscijfers alleen maar zullen verhogen.

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding kan misschien eens nagaan of hierbij geen sprake is van 'racisme' gezien een bevolkingsgroep als dusdanig verbonden wordt met extremisme, radicalisering en werkloosheid. En wat te denken van een ‘ambtenaar’ die uitspraken doet met een verregaande politieke draagwijdte en waarvan de inhoud, zeker wat het aantal moslims betreft, élke grond missen?

Vraag is ook of de openbare omroep VRT kan toelaten dat een hoge politieambtenaar het publieke forum ongevraagd, zonder dat dit een item was, mag misbruiken voor politiek tendentieuze en ongegronde verklaringen. Gezien het een vooraf opgenomen uitzending betrof, had de omroep zelf hierop kunnen inspelen en maatregelen nemen.

Omdat wijzelf met www.npdata voor 2005 de telling hebben gedaan van het aantal moslims - volgens de op dat ogenblik ter beschikking staande methodologie - met later een projectie tot 2020 van aantal moslims in Antwerpen en Brussel, zijn wij ten zeerste geïnteresseerd in de ‘studies’ waarop Audenaert zich baseert.

We kunnen nu al zeggen dat deze 'studies' en cijfers van Audenaert volledig uit de lucht gegrepen zijn. Zij zijn veeleer te beschouwen als een uitdaging dan als een ‘wetenschappelijk’ feit, ofwel heeft hij ze op het moment zelf ‘uitgevonden’, wat misschien nog erger is. In de telling van npdata.be waren er in 2005 17 procent moslims in Antwerpen en 25 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In 2020 zou dit aantal in Antwerpen uitgroeien tot 25 procent en in Brussel tot 33 procent. Dat wil zeggen dat één derde van de Brusselse bevolking moslim zou zijn in 2020. Npdata.be zal de komende weken een update doen van deze berekening en proberen te achterhalen waarop Audenaert zijn fictie baseert.

De moorden op de Brusselse vrederechter en griffier, het surrealistische scenario van de publieke melding en aanhouding van de gewapende dader in het Warandepark, de diefstal van oorlogsmunitie in Leopoldsburg en een nieuwe oproep tot getuigen van de Bende van Nijvel-overval in Aalst van 25 jaar geleden, doen een zekere beklemming ontstaan van samengaan van feiten en de ongrijpbaarheid ervan, die (ook nu) een politiek doel zouden kunnen hebben gezien de op til zijnde verkiezingen.

Het statement van Audenaert is in dat kader allicht toevallig, maar zeker ongelukkig.

Jan Hertogen, socioloog

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

8 reacties

 • door luc demeyer op maandag 7 juni 2010

  Op 3 juni 2010 wordt Jef Lambrecht geintervieuwd in het Vrt-programme “ Phara” naar aanleiding van zij opiniestuk in De Standard over de gebeurtenissen rond de Free-Gaza-Flotilla. (http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/phara/2.10902/1.793231) Maandagmorgen, 31 mei 2010, wordt een boot van de vloot die hulpgoederen naar Gaza wil brengen met militair geweld geënterd door Israelische commando’s waarbij 9 passagiers door geweervuur omkomen. In zijn eigengemaakte gecultiveerde taal en pose geeft Jef Lambrecht te verstaan dat het Arabisch/Israelisch conflict toch wel “zeer” ingewikkeld is ( zoals de Lange Wapper) en als je er niet alles over weet, zoals die toch wel niet zo onbesproken hulporganisatie, die smokkeltunnels, Hamas als filiaal van Iraanse Nationale Garde, een propaganda-oefening, een symbolische oorlog enz, kortom als je geen volledige en juiste rationele analyse kunt maken van de situatie, is het toch wel eerder belachelijk en dom om zoals Eva Brems, te protesteren tegen deze Israelische actie. Volgens de logica van Jef Lambrecht laat Eva Brems zich voor de kar van Hamas spannen doorvoor op straat te komen. Het journalistieke hart van Jef Lambrecht komt in opstand wanneer het geconfronteerd wordt met die , zoals in dit geval, massale irrationele/emotionele reactie die alleen gebazeerd is op televisiebeelden. Voor deze eminence grise van de journalistiek is het altijd zijn heilige taak geweest om de realiteit achter die beelden, rationeel, ontdaan van emoties, gebazeerd op de feiten, naar het publiek te brengen. Nu bijna 10 jaar geleden veroorzaakten de wereldwijd-uitgezonden live-televisiebeelden van de instorting van de WTC-torens in New York een nog veel grotere massale irrationele/emotionele reactie dan nu het geval is. Alle journalistieke analyses van het verhaal achter deze beelden, die in de massamedia verschenen zijn, bevestigen tot op vandaag unaniem het officiële narratief van de regering Bush. Een analyse van de feiten, gebazeerd op de wetten van de fysica, toont echter duidelijk aan dat de instorting van de 3 torens niet kan veroorzaakt zijn door de impact van 2 vliegtuigen en de korte brand van de kerozene alleen. (één toren werd niet door een vliegtuig geraakt). Andere factoren zijn noodzakelijk geweest om de gebouwen te doen instorten (hoogtechnologische explosieven waarvan sporen in het puin aanwezig?). Daarmee komen het hele officiële verhaal en de journalistieke analyses van de “terroristische aanslagen door Moslimfundamentalisten op Amerika en het Westen” over als een gefabriceerde leugen. Jef Lambrecht zal wellicht niet ontkennen dat ditzelfde verhaal vandaag ook ingebed zit in de Arabisch/Israelisch conflict en deel uitmaakt van zijn analytisch onderzoek. Zou het kunnen dat de burgermaatschappij geen boodschap meer heeft aan eindeloze intellectuele analyses die niet alleen maar tot eindeloos immobilisme leiden, maar bovendien selectief en zelfs vals zijn? Zou het kunnen dat de burgermaatschappij meer en meer de stem van de werkelijkheid als imperatief ervaart. Deze actie van de Free-Gaza-Flotilla is het eenvoudige antwoord op een concreet probleem: door die levensnoodzakelijke materiële goederen te brengen waar ze nodig zijn en op een zo goed mogelijk georganiseerde manier om hierin te slagen, is dat probleem opgelost. Deze actie is een krachtige manifestatie van een sterk ethisch burgerbewustzijn en tegelijkertijd een aanklacht tegen de corrupte ethiek van een intellectuele elite. Het is deze zelfde corrupte ethiek die de wereld op de rand van de catastrofe brengt.

  • door Jaques Aerts op dinsdag 8 juni 2010

   Wordt hier weer die onzin van die 9/11 complotten erbij gehaald? De beweringen van de aanhangers zijn al tot vervelens toe onderuit gehaald, en toch blijven ze dezelfde waardeloze argumenten herhalen. De instorting is wel degelijk veroorzaakt door de combinatie van de inslag en de brand (van zowel de brandstof als het interieur). Waarom één toren instortte terwijl die niet door een vliegtuig getroffen was is ook meer dan voldoende verklaard en ik ga die uitleg dan ook niet opnieuw doen. Wat de zogenaamde "hoogtechnologische explosieven" betreft waar de fantasten altijd mee komen aandraven, dat is onzin. Het vermeende spoor hiervan is de aanwezigheid van zwavel in staal uit het puin, wat afkomstig is van bepleistering (gips = calciumsulfaat). Bovendien zou een gebouw van het formaat van het WTC ettelijke duizenden springladingen vereisen en maanden werk, iets dat onmogelijk is in een gebouw waarin de klok rond mensen aan het werk zijn. Ik weet echter goed genoeg dat het zinloos is hierover de discussiëren, 9/11 complot-believers zijn net zomin als creationisten en holocaustontkenners vatbaar voor rede.

 • door xander op maandag 7 juni 2010

  Beste,

  sta me toe toch wel even in mijn ogen gewreven te hebben bij het lezen van het stuk van Hertogen.

  Dat hij linkse tot extreem-linkse sympathieën heeft is zijn volste recht. Het maakt het debat maar levendiger en zeker interessant.

  Maar dat hij vertrekkend vanuit zijn overtuiging het spreekrecht van derden aan banden gelegd wil zien is minder fraai.

  Kan u even uitleggen waarom precies Audenaert zijn mening niet mag verkondigen omdat we met zijn alle 'o zo blij' moeten zijn met de terugkeer van enkele (extreem-) linkse militanten?

  We hebben al veel aanvallen op de vrije meningsuiting gezien maar letterlijk neerpennen dat men een 'links' feestje toch niet mag vergallen met een mening is nieuw.

  (en dan ga ik nog niet dieper in op de controverse of de overleden militanten 'vermoord' zijn zoals Hertogen aangeeft dan wel het slachtoffer zijn van een mini-oorlog met 2 falende partijen).

  Ik ben benieuwd of ik een reactie krijg, maar ik kijk hoe dan ook uit naar het debat.

  xander

  • door Noël op dinsdag 8 juni 2010

   Minioorlog ,oei oei , de meer dan honderdjarige staatsterreur van moord,brand en het stelen van Palestijnse grond door de 51ste amerikaanse staat Israël als iets minimaals beschouwen doet mij bijna letterlijk achterover vallen . Tussendoor nog eens Jan Blommaert de stempel van links tot extreem links opplakken in de hoop van hem daarmee in het verdomhoekje te duwen,niet de moeite waard om naar te luisteren want hij is toch extreem-links ..Met vooral de nadruk op dat extreme hoopt onze Xander van te scoren.Welnu ,je mag mij ook als extreem-links plaatsen want het is helemaal geen schande om links of zoals je wil extreem links te zijn. Als dat betekend opkomen voor uitgebuite en regelmatig kapot gebombardeerde derde wereldlanden en hier in dit geval opkomen voor de Palestijnse rechten,als dat betekend de scheve tafel van de inkomensongelijkheid hier in België en op wereldschaal aanklagen,en er proberen iets aan te doen bvb in België met de miljonairstaks Wel dan is het niet negatief maar voor 100% positief om links tot extreem links te zijn. De Gazastrook werd al meer dan eens een grote openluchtgevangenis genoemd waarbij Israël doelbewust het de Palestijnen niet mogelijk maakt om een menswaardig leven te hebben . Vorig jaar nog werden 4000 huizen verwoest en 11000 huizen gedeeltelijk verwoest om 1 aspect van die volgens vriend Xander kleine minioorlog te benadrukken. Dat er tussendoor ook nog eens tussen de 1100 en 1500 Palestijnen gedood zijn in dat zogenaamd minioorlogske kan men dan maar bij de Collateral Damage plaatsen of bij het resultaat van staatsterreur door Israël.Ik hou het bij het laatste,Wat vriend Xander er van denkt kan ik raden maar dat zal mij worst wezen.

  • door Wim op dinsdag 8 juni 2010

   [title]Beste Xander, Blijkbaar ben[/title]Beste Xander,

   Blijkbaar ben je geen held als het op taalkunde aankomt, even citeren.. Volgens de Vandale: ex·tre·mis·me het; o het doordrijven tot het uiterste zonder compromissen te willen sluiten

   Nu vertel je me es wat er zo extreem is aan het verdelen van voedsel zodat een derde in leven blijft.. En waarom is het dan niet extreem om die voedselverdelers vervolgens dood te schieten?

   Een omgekeerde wereld, als je het mij vraagt.

   Ik besluit met de gedachte dat we nooit de domheid van de zich in niets interesserende behalve zelfbevredigende massa mogen onderschatten, zeker niet wanneer die op internet fora tentoongespreid wordt.

 • door Frank Roels op dinsdag 8 juni 2010

  Evengoed als Jan Hertogen was ik fel onder de indruk van onze twee Vlaamse jonge vrouwen terug uit Israëlische gevangenschap, en van het antwoord van commissaris Glenn Audenaert. Maar ik heb het helemaal omgekeerd begrepen. Als Audenaert antwoordt: "ze zijn idealistisch, ik kan ze alleen maar bewonderen", waarom stoort Hertogen zich daaraan? En als Audenaert vervolgt dat er een verband is tussen de radicalisering van moslims in Brussel, en de toestand in het Midden-Oosten, is dat geen heldere en m.i. wetenschappelijke kijk van een politiek-ambtenaar? Toen dacht ik: heel slimme en helderziende man, die Audenaert. Hadden we maar zo'n minister van BZ. Maar nu gooit Jan Hertogen roet in het eten, omdat Audenaert niet de juiste cijfers heeft over de toekomstige groei van het aantal moslims, binnen 5 tot 8 jaar. Die cijfers heeft Jan Hertogen wèl, althans hij belooft ze te zullen berekenen. In afwachting spreekt hij over de "fictie" en "obsessie" van Audenaert. Zelfs de bende van Nijvel wordt er bijgesleurd, en het Centrum voor racismebestrijding. 't Ja...Allerbelangrijkst is het besef dat wij hier in het rijke België niet in een cocon leven die zich niets moet aantrekken van de verschrikkelijke en opzettelijke misdaden door bevriende naties die steeds blijven duren. Ja, België is mee verantwoordelijk. Bravo voor Inge en Griet, en voor Glenn Audenaert.

 • door Rob op dinsdag 15 juni 2010

  de link in de tekst is fout, onderaan de pagina is hij wel juist. er staat www.npdata i.p.v. www.npdata.be. mijn browser gaat er dan maar van uit dat het .com is en zo kom ik terecht op een site voor dierenartsen lol.

 • door John Doe op vrijdag 9 juli 2010

  [title]Meneer Hertogen, U stelt 2020[/title]Meneer Hertogen, U stelt 2020 voor als ware dit het eindpunt van de moslimvermenigvuldiging en alsof een aandeel van 33% de normaalste zaak ter wereld is. In plaats van uw droge cijferfetisjisme en je dogmatische verdediging van de islamisering zou je misschien eens beter een studie uitvoeren naar de gevolgen van de islamisering op de lokale Vlaamse cultuur, de maatschappelijke cohesie en de openbare financiën. Zoals het er nu naar uitziet, zal onze westerse (Vlaamse, Belgische) cultuur voor de helft weggevaagd zijn in Antwerpen en Brussel rond 2050. Dat is 100 jaar nadat de eerste moslims hier voet aan land hebben gezet. En 100 jaar in de loop van de geschiedenis is een peulschil. De meest assertieve trekt aan het langste eind, heeft de geschiedenis ons geleerd.. Enige nuancering en enige vorm van waarschuwing voor de islamisering - zonder deze te diaboliseren - lijkt me toch wel op zijn plaats. Wat is er verkeerd mee om op de te komen voor je eigen cultuur??? Dit is dan ook wat de Audenaert wilde doen in dit interview. Meneer Hertogen lijkt me een verstandig persoon, maar zijn ogen zijn nog niet half open.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties