Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Islam, Gaza, Glenn Audenaert, Federale politie, Islamfobie -

Lijdt Audenaert aan islamobsessie?

Glen Audenaert van de federale gerechtelijke politie van Brussel bestond het om in 'Phara' van vrijdag 4 juni ongevraagd z’n obsessie voor de islam in Brussel te ventileren. Nadat twee deelnemers aan de bevoorradingsactie van Gaza hun verhaal konden doen, werd Audenaert gevraagd wat hij er van dacht, “naïef of idealistisch”, zo vroeg Phara. Een merkwaardig antwoord.

maandag 7 juni 2010 18:00
Spread the love

“Ze zijn idealistisch, ik kan ze alleen maar bewonderen. Professioneel kan ik alleen maar zeggen dat de situatie in het Midden-Oosten een causaal verband heeft met de graad van radicalisering van de moslimbevolking in België, hoofdzakelijk in Brussel.”

“Afhankelijk van de studies zal de moslimbevolking tussen dit en vijf of acht jaar de meerderheid uitmaken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met alle cijfers van werkloosheid die daarbij in de marge staan”. (zie ‘Phara‘ van 4 juni 2010).

Daarmee had Glenn Audenaert z’n vooraf ingestudeerd statement kunnen doen, maar hij kon toch nog verduidelijken dat “als Israël één voet in Gaza zet, we ’s avonds rellen hebben aan de Beurs, absoluut”. De vreedzame actie en het welkom aan de actievoerders voor solidariteit met Gaza, eerder op de dag, nadat 9 actievoerders door het Israëlische leger werden vermoord, kon Audenaert tot geen andere overweging brengen.

Brussel, moslims, radicalisering, werkloosheid, anti-Israël, … alles mocht op één hoop worden gegooid zonder verdere journalistieke vraagstelling of correctie.

Het is opnieuw een controversiële uitspraak van Audenaert die meer duidelijkheid verschaft over de obsessies die leven bij de hoogste politietop in Brussel. Meer dan een werkelijkheid die nog ver afstaat van “de helft moslims binnen 5 tot 8 jaar in Brussel”. 

Audenaert doet hier geen uitspraak ten persoonlijke titel, hij heeft het ‘beroepsmatig’ over de ‘moslimgemeenschap’, de gehele groep dus die zich als ‘gemeenschap’ zou opstellen. Hij heeft het over de graad van (toenemende) radicalisering binnen deze gemeenschap, die binnen 5 tot 8 jaar de helft van de Brusselse bevolking zal uitmaken en die de werkloosheidscijfers alleen maar zullen verhogen.

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding kan misschien eens nagaan of hierbij geen sprake is van ‘racisme’ gezien een bevolkingsgroep als dusdanig verbonden wordt met extremisme, radicalisering en werkloosheid. En wat te denken van een ‘ambtenaar’ die uitspraken doet met een verregaande politieke draagwijdte en waarvan de inhoud, zeker wat het aantal moslims betreft, élke grond missen?

Vraag is ook of de openbare omroep VRT kan toelaten dat een hoge politieambtenaar het publieke forum ongevraagd, zonder dat dit een item was, mag misbruiken voor politiek tendentieuze en ongegronde verklaringen. Gezien het een vooraf opgenomen uitzending betrof, had de omroep zelf hierop kunnen inspelen en maatregelen nemen.

Omdat wijzelf met www.npdata voor 2005 de telling hebben gedaan van het aantal moslims – volgens de op dat ogenblik ter beschikking staande methodologie – met later een projectie tot 2020 van aantal moslims in Antwerpen en Brussel, zijn wij ten zeerste geïnteresseerd in de ‘studies’ waarop Audenaert zich baseert.

We kunnen nu al zeggen dat deze ‘studies’ en cijfers van Audenaert volledig uit de lucht gegrepen zijn. Zij zijn veeleer te beschouwen als een uitdaging dan als een ‘wetenschappelijk’ feit, ofwel heeft hij ze op het moment zelf ‘uitgevonden’, wat misschien nog erger is. In de telling van npdata.be waren er in 2005 17 procent moslims in Antwerpen en 25 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In 2020 zou dit aantal in Antwerpen uitgroeien tot 25 procent en in Brussel tot 33 procent. Dat wil zeggen dat één derde van de Brusselse bevolking moslim zou zijn in 2020. Npdata.be zal de komende weken een update doen van deze berekening en proberen te achterhalen waarop Audenaert zijn fictie baseert.

De moorden op de Brusselse vrederechter en griffier, het surrealistische scenario van de publieke melding en aanhouding van de gewapende dader in het Warandepark, de diefstal van oorlogsmunitie in Leopoldsburg en een nieuwe oproep tot getuigen van de Bende van Nijvel-overval in Aalst van 25 jaar geleden, doen een zekere beklemming ontstaan van samengaan van feiten en de ongrijpbaarheid ervan, die (ook nu) een politiek doel zouden kunnen hebben gezien de op til zijnde verkiezingen.

Het statement van Audenaert is in dat kader allicht toevallig, maar zeker ongelukkig.

Jan Hertogen, socioloog

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!