Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Analyse

De kans is reëel dat de VS zal verglijden naar een dictatuur

Nu we de eerste tien dagen van Donald Trump achter de rug hebben, kunnen we ons wagen aan enkele voorspellingen over wat ons de komende jaren te wachten staat. En dat ziet er niet fraai uit.
dinsdag 31 januari 2017

Om grip te krijgen op wat er zich aan het voltrekken is in de VS, dienen we wat afstand te nemen van de verschillende, concrete maatregelen die Trump er de voorbije week doorjoeg. Hoe dramatisch en zorgwekkend sommige van die maatregelen ook zijn, het patroon en de manier waarop er deze week politiek gevoerd werd zijn betekenisvoller dan de afzonderlijke beslissingen.

Shock

Het eerste wat opvalt is de snelheid en brutaliteit waarmee beslist en gecommuniceerd wordt. Trump en zijn entourage zijn erin geslaagd om dag na dag het wereldnieuws te domineren en een groot deel van de bevolking in een staat van shock te brengen.

Die shock is een gewild effect. Naaste medewerkers van Trump geven dat ook met zoveel woorden toe. Kellyanne Conway, de medewerkster van Trump die in één klap wereldberoemd werd door het begrip “alternative facts” te lanceren, tweette op de dag van de “muslimban”:

 

 

 

 

Het is Trump en zijn entourage dus niet enkel te doen om het waarmaken van verkiezingsbeloften. Wat ze vooral voor ogen hebben is de destabilisering van het bestaande systeem en de verlamming van de oppositie.

Het is een strategie die eerder ook door Naomi Klein werd beschreven in haar boek The shock doctrine. Het creëren of aanwenden van ‘schokken’ (oorlogen, terreur, natuurrampen, extreme maatregelen, …) is een uitgelezen manier om radicale beleidsmaatregelen door te duwen zonder veel protest vanuit het volk of de gevestigde instellingen. De schok zorgt er voor dat het bestaande systeem van checks en balances tijdelijk ontregeld is.

Ontregeling is wat de eerste tien dagen van Trumps presidentschap kenmerkte en het voorlopige, trieste dieptepunt daarvan is de “muslimban”. Die ban creëerde, naast menselijke drama’s, vooral ontzettend veel chaos. Een chaos die voelbaar was in de luchthavens, maar ook binnen de instellingen. Tegenstrijdige boodschappen kwamen uit het Witte Huis, rechters oordeelden dat bepaalde aspecten van de maatregel onwettelijk waren maar op het terrein veranderde weinig tot niks. Onduidelijkheid troef.

Chaos en onduidelijkheid kunnen nuttig zijn voor machthebbers, omdat het mensen tijdelijk verlamt en desoriënteert. Dat moment kan vervolgens aangewend worden om te doen wat men echt van plan is. Vergezocht? Nee, niet helemaal. Het sluit naadloos aan bij de visie van Steve Bannon, voormalig hoofdredacteur van de alt-right website Breitbart en thans één van de dichtste adviseurs van Trump. In een interview met The Hollywood Reporter zei Bannon: “Duisternis is goed. Dick Cheney. Darth Vader. Satan. Dat is macht. Het helpt ons als “zij” op het verkeerde been gezet worden. Wanneer ze geen zicht hebben op wie we zijn en wat we van plan zijn.”

Laat het toevallig ook Bannon zijn die de geestelijke vader is van de “muslimban”.

Oorlog binnen de instellingen

Ook in Washington zelf heerst chaos. Wat zich binnen de muren van het Witte Huis voltrekt is een kleine paleisrevolutie, waarbij de entourage rond Trump steeds meer macht naar zich toetrekt. Een kleine kliek met Bannon als meest cruciale figuur, heeft zich rond de president geschaard om zich de macht binnen de macht toe te eigenen.

Ook hier is de “muslimban” een goed voorbeeld van. Aan de tekst werd gesleuteld tijdens de transitieperiode door een klein groepje vertrouwelingen onder leiding van Bannon. Agentschappen die normaal gezien betrokken moeten worden bij het schrijven en doorvoeren van dit soort maatregelen, zoals Homeland Security en het State Department, werden bijna volledig buiten spel gehouden.

James Jay Carafano, vice-president van het conservatie The Heritage Foundation en lid van het transitieteam van Trump, verkondigt in de New York Times dat er een firewall staat tussen het team van Trump en de oude administratie. Gisteren (maandag 30/1) ontsloeg Trump ook waarnemend minister van justitie omdat zij geprotesteerd had tegen de “muslimban”.

Een ander, nog verontrustender voorbeeld, is het feit dat Bannon voortaan een zitje krijgt in the National Security Council. Dat is de raad die de president adviseert bij beslissingen aangaande nationale veiligheid en buitenlands beleid. Het is ongezien en zonder precedent dat een strategisch adviseur van de president formeel een zitje krijgt bij de Security Council. Simultaan met de benoeming van Bannon werd de rol van de chairman of the joint chiefs of staff en de director of national intelligence beperkt.

Ook in het State Department, de instelling die de president nauw bijstaat in zijn buitenlands beleid, rommelt het stevig. Verschillende topmedewerkers werden zonder boe of ba de laan uitgestuurd, waardoor het State Department volgens insiders momenteel een stuurloos schip is.

Als je daar nog eens bijrekent dat Trump op ramkoers ligt met de inlichtingendiensten en erop staat om zijn eigen, private veiligheidsdienst te behouden; dan kan je moeilijk anders concluderen dan dat de entourage van Trump bezig een macht binnen de macht te creëren die ontsnapt aan de normale controlemechanismen.

Die macht binnen de macht is weliswaar nog bijzonder broos en embryonaal, maar de eerste aanzetten zijn wel degelijk gegeven. Het is nu de vraag of het Amerikaanse systeem voldoende, goed werkende checks and balances heeft om dit proces te counteren. Dat zullen we de komende maanden te weten komen.

Ik, het volk

Naast de reële machtsverschuivingen die in de eerste dagen van Trumps presidentschap plaatsvonden, moeten ook de ideologische tendensen die schuilgaan achter de retoriek ons stevig zorgen baren. Uiteraard, de entourage van Trump bestaat uit extreem-rechtse militanten die alles verachten wat extreem-rechtse militanten horen te verachten. Dat is geweten.

Maar er is meer. Trump voert een retoriek waarin hij zichzelf vereenzelvigt met het volk, en het volk met zijn specifieke ideologische positie. Wie niet in dat kraam past, is een ‘vijand’. Dat is de tendens die doorheen al zijn handelen en spreken resoneert, en het verklaart ook de veelvuldige aanvallen op de media die gebrandmerkt worden als “oppositiepartij”.

In naam van het volk voert Trump oppositie binnen het machtsapparaat waarvan hij het nu aan het hoofd staat. De campagne eindigde niet toen Trump verkozen werd, zijn presidentschap is niet meer dan een nieuwe fase in een permanente campagne tegen ‘de elite’ en ‘het systeem’. Concreet betekent het dat de staat zich niet langer poogt te verheffen boven het politieke conflict, maar er als een actor middenin gaat staan.

De combinatie van deze ideologische tendens, de reële machtsverschuivingen en de shocktherapie die nu op de Amerikaanse samenleving worden losgelaten, maken de nachtmerrie van een dictatuur in de VS reëel. Of die er zal komen, is natuurlijk niet zeker. Maar vast staat wel dat alle parameters in het rood staan. En als er één ding is dat Trump ons heeft geleerd tot hiertoe, is het wel dat het onmogelijke vandaag opnieuw mogelijk is.

Bannon was in ieder geval duidelijk in het eerder aangehaalde interview met de Hollywood Reporter: "Wij zullen regeren voor vijftig jaar".

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

14 reacties

 • door Roland Horvath op dinsdag 31 januari 2017

  Zou kunnen. Er zijn ook gelijkenissen met wat in Turkije gebeurt met Erdogan & Co. En met wat in Duitsland in 1933 na de machtsovername van de NSDAP + 2 rechtse partijen op 30 januari gebeurde. De term Jood is daarbij vervangen door de term Moslim. De VS zijn al altijd een racistisch land geweest.

  Trump wil regeren zoals hij een onderneming leidt. Hij heeft daarbij 4 faillissementen gehad en hij is door de banken gered naar men zegt omdat zijn schulden te groot waren. Hij zal waarschijnlijk blijven botsen met de andere VS instellingen die blijkbaar door Trump veracht worden. Het establishment is al altijd vijandig geweest tegenover Trump. Er zijn dus 3 mogelijkheden: Een dictatuur, een impeachment/ afzettingsprocedure zoals gevoerd tegen Richard Nixon en tegen Bill Clinton, de VS zijn daar bedreven in. Of ten 3e een moord. Het is waarschijnlijk dat een 4e mogelijkheid, namelijk het normaal samen werken van de democratische instellingen zoals Regering en Parlement, met Trump onmogelijk is. Wat opvalt is het gespletene in de houding van Trump: Hij bekleedt de macht en hij voert er zogenaamd oppositie tegen. Het doet denken aan de voortdurende ruzie die de infantiele en egocentrische N-VA uitlokt. Dictators hebben veel gelijke kenmerken.

  De VS waren al sedert tientallen jaren een voortdurend oorlog stokend en oorlog voerend land, hoe gaat dat verder evolueren.

 • door antond op dinsdag 31 januari 2017

  Na de oorlog zijn we, gelouterd door leed en uitdagingen, in een spurt die is gevoed door normbesef (die ook voortkwam uit een duidelijk beeld van hoe het niet moet), bezig geweest met de wederopbouw. Om de gemaakte fouten niet te herhalen en de banden van maatschappelijke cohesie te bestendigen, zijn we vervolgens collectief in West Europa gekomen tot het Rijnlands model, een zorgzame sociaal-democratisch georiënteerde samenleving, waar voor iedereen plaats zou zijn.

  Toen kwamen de jaren 60, waarin we het zo goed als nooit te voren kregen en ons begonnen af te vragen waar al die normen (geloof, fatsoen en ga zo maar door) nou nog voor dienden. Vrijheid werd het toverwoord en normvervaging de praktijk. De uitkeringstrekker ging bijklussen en de kapitalist belastingen ontduiken. God noch gebod bleek houdbaar en de sociaal-democratie vervormde zich tot keihard Darwin-kapitalisme, waarin ieder deed wat hemzelf goeddunkte. Dit moest wel leiden tot volledige uitholling van de maatschappelijke cohesie en wijdverbreid onderling wantrouwen. De politiek is door dit (gebrek aan) gedachtengoed ook door en door verrot, en dit heeft de basis gelegd voor het neo-populisme dat we vandaag zien. De kans op oorlog is groot, want om de macht volledig in handen te krijgen hebben populisten een gemeenschappelijke vijand nodig. Er zal, zo ziet het er helaas uit, geweld en / of veel leed nodig zijn om deze fase te passeren en de populisten (die bij ons ook klaarstaan) onderuit te halen.

  Mijn advies zou zijn om de gevestigde partijen van binnenuit proberen te hervormen. Maar als je dan zo nodig extreem wilt kiezen, kies dan (in godsnaam dan maar) voor links, en niet voor extreem-rechts

 • door Sebastiaan op dinsdag 31 januari 2017

  Je kan ook op een andere manier naar Trump kijken. Trump is geen democraat maar een bedrijfsleider. Bedrijven worden doorgaans niet democratisch geleid. De top beslist. Als de subtop niet volgt, wordt deze wel eens ontslagen. Trump is weinig tegenspraak gewoon. Hij wil vooruit, snel vooruit. Democratie is de beste garantie op rechtvaardig bestuur, maar heeft als grote handicap traagheid. Daar wil Trump niet van weten. Trump is ook overtuigd van zijn eigen gelijk. Net als u en ik, geef het maar toe: "Trump is een idioot, want hij heeft een andere mening dan wij". Alleen: hij durft meer doordrijven, zoals bedrijfsleiders dat graag doen. Beslissen, niet talmen. Daarna zien we wel. Geen discussies, maar neuzen in dezelfde trichting. Desnoods met andere neuzen. En wat met het gegeven dat hij democratisch verkozen is? Voor alle duidelijkheid: ik ben geen fan van Trump en nog minder van zijn beleid. Maar de hysterische vergelijkingen met Satan, Hitler, Darth Vader en alle andere donkere dictators van deze wereld ... dat lijkt me toch wat kort door de bocht. Denken we nu echt dat er niets, maar dan ook echt helemaal niets goed is aan het beleid van Trump? Zou hij echt niet oprecht een aantal zaken willen verbeteren aan zijn land, al dan niet gehinderd door kennis van zaken? Door Trump als dictatoriale doomoor de grond in te boren, gaan we daarmee die kleine helft van de Amerikaanse kiezers het gevoel geven dat ze een volgende keer minder 'dom' moeten stemmen? Want als je moet kiezen tussen de platvloerse Trump of de verwaande Clinton, wat is dan een 'slimme' keuze? En hoe kan deze binaire keuze je het gevoel geven dat je zinvolle inspraak hebt in de economie, het onderwijs, gezondheidszorg, migratiebeleid etc.?

 • door Didier op dinsdag 31 januari 2017

  Natúurlijk glijdt de VS af naar een dictatuur. Daar wordt al 15 jaar overvloedig over geschreven!

  Wie heeft níet gezien hoe Bush en Obama 9/11 gretig hebben aangegrepen om de VS te herleiden tot een Orwelliaanse surveillancestaat waarin burgerlijke vrijheden drastisch werden ingeperkt en waarin alle communicaties van elke burger worden opgeslagen. Trump, tijdens wiens term de trigger van de onafwendbare finale financiële crash mogelijk komt, is de gedroomde nuttige idioot om het ‘werk’ af te maken. Gehaat als hij is, zal alle schuld makkelijk op hem kunnen worden afgeschoven, terwijl de diepe staat de handen wast.

  Ik kan Naomi Klein niet meer volgen wanneer ze panikeert over checks en balances. Waar bevinden die zich dan in de VS? Waar bevonden die zich bijvoorbeeld tijdens de hilarische “verkiezingscampagne”?

  Zonder de menselijke drama’s t.g.v. de muslimban te minimaliseren, wat zijn die vergeleken met de miserie van de tienduizenden moslims wiens levens door de 'democraat' Obama en zijn proxytroepen in puin zijn geschoten? Waar waren die ‘linkse’, afschuwelijke pussy-hat betogers toen?

  En waarom maakt men zich nu ineens zorgen dat Trump bezig is “een macht binnen de macht te creëren die ontsnapt aan de normale controlemechanismen”? Zo’n macht bestaat toch al langer? In de vorm van de CIA, het hoofdkwartier van de diepe staat. De CIA is de nexus van criminaliteit en van de controlerende elite. Ze geniet een virtueel onbegrensd zwart budget en virtueel onbegrensde macht die zich buiten het bereik van de wet bevindt. En buiten de controle van het Witte Huis. Was het maar waar dat Trump met hen “op ramkoers ligt”!

  Ik verafschuw Trump en zijn ploeg, maar veel van de oppositie tegen hem lijkt heel verdacht (en dit is niet persoonlijk tegen u, T. Decreus).

 • door antbover op dinsdag 31 januari 2017

  Jaren geleden heeft het neoliberalisme , onder leiding van de USA ( zeg maar Friedman) de hele economische wereld een loer gedraaid. Economische motieven moesten alle ethische , respectvolle handelingen , sociaal verantwoorde handelingen aan banden leggen , en dat in naam van winst en macht.Dat gebeurde wereldwikjd via de " schokdoctrine " zoals Naomi Klein beschrijft . Aangezien de rijken en dus de machtigen der aarde daar " winst" in hebben gezien , werd de deontologie van het neoliberalisme zowat overal doorgevoerd. Wel , Trump is niet mijn favoriet , maar één ding is zeker : het neoliberalisme heeft zijn of zijn tijd gekend. Is dat een goede ontwikkeling , wel , dat weet ik niet , maar zeker is dat multinationals wel twee keer gaan nadenken vooraleer zijn aan relocatie doen. Vraag blijft : waar kan ik de meeste winst maken op de rug van de anderen, de werknemers en vooral zij die in de " lage loonlanden" moeten hun prestaties leveren.

 • door janu op dinsdag 31 januari 2017

  De V.S. zijn al sinds hun stichting een imperialistiche wereld dictatuur. Samen met west Europa,NAVO, zijn de V.S.de grootste agressors, de grootste plegers van terroristische aanslagen(terreur bombardementen tegen landen en mensen dat ze bezien als minderwaardig), het grootste gevaar en bedreiging voor de veiligheid en homeland security van de gekoloniseerde rest van de wereld. Het "beschaafde" Christelijke Westen vindt het een weldaad  mensen te vermoorden met terreur bombardementen, als de daders echte Übermenschen zijn en als de slachtoffers ware Untermenschen zijn. Het "beschaafde" Christelijke Westen vindt het een weldaad wanneer mensen vergast worden met napalm, witte fosfor, verrijkt/verarmd uranium als de daders echte Übermenschen zijn en als de slachtoffers ware Untermenschen zijn.

 • door Roland Horvath op dinsdag 31 januari 2017

  De moslimban van Trump heeft niets met terrorisme bestrijding te maken, wel met het creëren van schokken en van wanorde. Er komen nog zulke redeloze maatregels. Bush2 heeft na 7 maanden regeren op dinsdag 11 september 2001 9/11 georganiseerd: 4 verkeersvliegtuigen met hoe toevallig 19 moslims als kapers uit weer toevallig 4 landen die niet door de VS zijn aangevallen Saoedi Arabië, Jemen, De Emiraten en Egypte. Toevallig is geen van de 8 zwarte dozen van de 4 vliegtuigen gevonden. Terwijl een zwarte doos niet zo maar verbrandt of verbrijzeld wordt.

  Wat heeft Trump allemaal georganiseerd om de VS te destabiliseren? Is hij van plan moslims, zwarten en immigranten zoals Mexicanen te demoniseren, te criminaliseren en uit te sluiten. Crises uitlokken om meer macht te verwerven. Het gebeurt in Europa ook, als het aan de rechtse nationalisten ligt moeten alle burgerlijke rechten en vrijheden afgeschaft worden want zij willen de almacht en het volk is daarbij de vijand. We willen het niet zien en niet accepteren maar Trump is net als AH in 1933, Erdogan sedert 15 juli 2016 en andere extreem rechtsen een dictatuur aan het organiseren. Na nog een paar grappen zal men hem moeten afzetten. De VS zijn daar bedreven in. Maar zullen ze niet te lang wachten.

  Een normaal mens met de ambitie behoorlijk samen te werken in een democratisch staatsverband vaardigt geen moslinban uit zoals gebeurd is.

 • door Alexandra op dinsdag 31 januari 2017

  Oei, nu wordt he pas erg "de Vs glijdt af naar een dictatuur!". Vóór Trump was het allemaal democratie wat de klok sloeg natuurlijk. Die democratische oorlogen en bommenregens over moslimlanden als Irak, Libië, Afghanistan, Syrië. Ooh spijtig dat die er nu niet meer zijn. Nu zijn het ondemocratische bommen, nu wordt het serieus! Gelukkig dat men het eindelijk door heeft zou men denken. Waar wachten de linkse jongens nu nog op? Smijt die VS dan een keer van het continent. Weg uit Europa! Weg met de fascistische NATO! Maar neen, nu is het één en al gezeik over democratie die er nooit geweest is, alsof men nostalgisch is naar de NATO van Obama en Clinton. Wat is het verschil? Zeer teleurstellend het inzicht over de toestand in de wereld.

  • door Dirk Buys op donderdag 2 februari 2017

   De zweer Alexandra, is inderdaad al jaren aan het rijpen. Ik vrees zelfs dat het één van de jeugdpuistjes van Margaret Thatcher is waarvan de hormonencyclus destijds op hol is geslagen. In die zin heeft u dus gelijk. Wanneer we het vandaag over Trump hebben kunnen we evenwel toch stellen dat de zweer rijp is en op openbarsten staat. Ik vrees dat het dus echt wel, los van linkse of rechtse retoriek, een smurrie wordt met deze man.

 • door Bart op woensdag 1 februari 2017

  Ik vindt Trump persoonlijk allesbehalve geweldig. Maar de manier waarop Trump, ook hier weer. constant wordt gedemoniseerd en zwartgemaakt is echt beneden alle peil.

  Ook in dit artikel zie je bewuste misrepresentaties herhaald worden:

  Artikel heeft het over 'de muslimban van Trump'... Er is geen muslimban, er is een (tijdelijk) imigratie- en inreisverbod voor 7 specifieke landen uit het midden oosten (die allen oorlogsgebied zijn met actieve groepen van extremistische terroristen). Obama had een gelijkaardige immigratie en inreisverbod voor Irak (1 land i.p.v 7 maar legaal exact hetzelfde)

  Vervolgens heeft het artikel het over een 'paleisrevolutie' wanneer Trump -net zoals iedere president voor hem- het witte huis en de uitvoerende macht posities vult met zijn eigen mensen (hint: dat is een noodzaak als je hoopt iets gedaan te krijgen.

  Die muur van Trump is ook geen nieuw idee (er staat al een hek/muur langs 1 derde van de us-mexico grens)

  Uitwijzen van illegale migranten (voornamlijk midden en zuid amerikaans) is ook niet nieuw, Onder Obama zijn in 2016 ook meer dan 900-duizend mensen uitgezet.

  Het feit dat het om een 'anti-trump' beweging gaat i.p.v. om een 'anti-specifieke-trump-beslissing' is veelzeggend. Vanwege het zwartmaken en bewust zo slecht mogelijk interpreteren van alles omtrent Trump en zijn administratie wordt een echte dialoog tussen beide kampen uitgesloten.

  Dat gebrek aan dialoog verhoogd de kans op geweld (en een repressieve reactie op dat geweld) enorm, en ja dat verhoogd de kans op afgelijden naar een dictatuur.

  Het verlies aan vertrouwen dat de media steeds sneller opbouwd door de partijdige en ronduit misleidende berichtgeving is nog zo'n factor die afgleiden naar een dictatuur makkelijker maakt.

  • door antbover op woensdag 1 februari 2017

   Juist , dat denk ik ook. De media hebben een rol te spelen binnen de democratie. Maar , hun rol beperken zijzelf door het meedoen , voortdurend , aan populisme , zeg maar " goed verkopende artikelen". Populisme , misschien niet , maar in elk geval wel " het naar de mond praten" van de " main-stream politieke agenda " Dat ltste met de angsthazen op kop en dat zijn nu eens echt de zgn. multinationals. Angst ? Wel neen , wel de publieke opinie in hun voordeel bespelen ; daar hebben ze sinds Friedman reeds lange jaren ervaring in. Shockdoctrine van Trump , wel ja , maar dan in de omgekeerde richting van Friedman. De processie van Echternach , een noodzakelijk gebeuren. Goed of slecht ? Dat is eventjes afwachten. Ikzelf verwacht heel wat positieve gevolgen voor het sociaal gebeuren binnen de mondialisatie, van de ( uitsluitend) economisch liberale vooruitgang ( whats's in a word). Iedere visie kent " stappen in zgn. vooruitgang en stappen terug , dat in het bijschaven van de excessen uit het eerste gegroeid.Terug naar de democratie , da's mijn gedacht.

 • door Roland Horvath op woensdag 1 februari 2017

  Kritiek op Trump: Mag niet? Akkoord, van de laatste 5 VS presidenten sedert Reagan is Obama, Nobelprijs voor de vrede, de meest moorddadige, waartegen niet geprotesteerd is, want hij kan het goed zeggen. Clinton, Bush2 en Obama waren even neoliberaal oftewel roof kapitalistisch en ondemocratisch. En even rabiate wereldveroveraars in het kader van het Manifest Destiny van de VS: Zij zijn uitverkoren om de wereld te domineren. Toch een garantie voor grootschalige moord, terreur en aanvalsoorlogen. Als dan een vrij racistische, lompe, leugenachtige en ultra neoliberale/ laisser faire kapitalistische Trump daar in verder gaat, dan is dat verontrustend. Verontrustend is ook dat hij zijn beloften niet houdt, niet wil houden of niet in staat is ze na te komen. Hij is reeds volledig ingekapseld door het systeem: In zijn regering: Goldman Sachs en the military.

  Toegegeven Trump heeft een paar nieuwe ideeën: Hij vindt dat de VS niets te zoeken hebben in Syrië en hij is tegen multilaterale handelsverdragen als TPP: 12 landen aan de Stille Oceaan. Niet tegen TTIP, dat is bilateraal. En hij heeft gezegd niet als eerste kernwapens te gebruiken.

  De moslimban, uit 7 landen, voor 120, dagen heeft geen redelijk motief. Sterker nog, altijd worden de ontwikkelingen omgekeerd, de terreur door moslims is 100% het gevolg van aanvalsoorlogen van de VS in moslimlanden, niet omgekeerd. 9/11, door de VS als reden genoemd, is even goed gelogen, 9/11 is door Bush2 georganiseerd.

  Zoals alle dictators, kolonisatoren, imperialisten en heerszuchtigen lijden de VS aan grootheidswaanzin, achtervolgingswaanzin en een totaal gebrek aan empathie ook D.J. Trump.

 • door Andries Termote op woensdag 1 februari 2017

  Trump zou een schoktherapie op de VS loslaten. Die is echter al lang bezig. Naomi Klein stelt in haar boek "The shock doctrine" een "Homeland Security Bubble" vast in de nasleep van 11 september 2001. In een klap werd de uitzonderingstoestand in de Patriot Act verankerd en een super ministerie gecreëerd dat massa's materiaal aanschaft van kogels, tot interneringskampen en overvalwagens. De orkaan "Katrina" in 2005 was nog zo'n schoktherapie. De kaalslag maakte het mogelijk om de armere bewoners uit het centrum te verdrijven, de grondprijzen op te drijven en lofts en malls te bouwen. U geeft erg af op Bannon, de adviseur van Trump. Bannon noemt zichzelf "leninist", een term waar de huidige progressieven van kotsen. Maar Lenin was een strateeg, die de ordewoorden kon formuleren in 1917: "Vrede, grond en brood" toen het oude regime ineenstortte. Wat bedoelt Trump met de "macht aan het volk teruggeven"? Misschien die overwoekerende "homeland security" staat terugschroeven en burgers weer het gevoel geven dat ze zichzelf kunnen verdedigen. Dan die lijst van 7 landen. Die bestaat al van in de tijd van Obama. In 2013 was er al zes maand een visumstop voor Irakezen. Jammer dat Iran er bij is. Terrorisme is een zaak niet zozeer van sjiieten maar van soennitische extremisten, bewapend door de Golfstaten en in Syrië logistiek gesteund door Frankrijk, Groot-Brittannië en de VS onder Obama. De wrok tegen Iran dateert van de ambassadebezetting in 1979. Nog iets over de muur. Vanaf 2014 wordt een muur gebouwd tussen Mexico en Guatemala. Zie http://noticialibre.com/2016/07/29/el-muro-el-muro-de-la-verguenza-construido-por-mexico-en-su-frontera-con-guatemala/ Verder bouwt Litouwen een muur rond het Russische Kaliningrad met Europees belastingsgeld. Alles de schuld van Trump!

 • door Stef Hublou op zondag 5 februari 2017

  Blijkbaar hebben velen het niet moeilijk om de "waarde" van Donald Trump als president/machthebber in te schatten. Zie de nooit geziene aanhoudende betogingen, vaak voorzien van zeer spitse slogans, in de Verenigde Staten zelf. En zie de krachtige kritieken van de beste media, waar een opiniestuk plaats krijgt en niet alleen de kapotte armen en benen, in Europa en daarbuiten. Blijkbaar hebben sommigen het wel moeilijk om wat slecht is te veroordelen. Dat blijft mij verbijsteren. Van waaruit kan een door en door slecht iemand zo veel sympathie opwekken? Zit er dan toch, zoals wijze mensen al eeuwen zeggen, in elk van ons, een duistere kern? En gaan sommigen schaamteloos voor het associëren met een immorele vent, een op macht beluste politicus, een haatdragende man, een agressieve kerel, omwille van ademruimte voor het duiveltje in henzelf? Omdat misschien het wieden van het onkruid in het eigen hart te veel werk betekent? Omdat aan je eigen gehalte, je noblesse werken, aan je kennis, aan je moreel gevoel, zoals Barack Obama dat voorbeeldig heeft gedaan, een taaie en "never ending task" is? Hoe ver staat al dit schouderklopjes geven aan een gevaarlijke, kapotte vent wel niet van de geest waarin wereldwijd gewoonlijk kinderen worden opgevoed? Waar moet dat eindigen?

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties