Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil steunen

Sluit dit venster

about
Toon menu
Opinie

De bandbreedte van de vrije meningsuiting

Cultuurfilosoof Lieven De Cauter verdedigt het recht op vrije meningsuiting van Dyab Abou Jahjah.
maandag 9 januari 2017

Dyab Abou Jahjah is als columnist bij De Standaard ontslagen omdat hij de aanval op Israëlische soldaten in Oost- Jeruzalem verdedigde als een daad van verzet tegen een bezettingsleger. De Standaard doet dit natuurlijk niet uit hoog gestemde principes, maar uit zelfbescherming. Want de pro-zionistische lobby staat ook in België heel sterk en kan De Standaard veel schade berokkenen.

Als Mia Doornaert de -  illegale, catastrofale en op leugens gebaseerde -  invasie in Irak met hand en tand verdedigde was ze intellectueel medeplichtig aan een misdaad tegen de menselijkheid, zo zou je kunnen zeggen, maar natuurlijk ging het om vrije meningsuiting. Het recht op vrije meningsuiting is altijd en alleen maar het recht op de verkeerde mening (en of haar mening verkeerd was!). Als alleen de juiste mening is toegelaten, dan is er geen vrije meningsuiting meer. Dus de bandbreedte van de vrije meningsuiting is quasi ongelimiteerd: alleen directe oproepen tot geweld kunnen en moeten wellicht geweerd worden. Maar over Irak kan je alles zeggen, geen probleem.

Over Israël echter is de bandbreedte van de vrije meningsuiting heel smal. Dat is vreemd omdat dat land al honderden keren is veroordeeld en al bijna 70 jaar bezig is met een etnische zuivering. “Een land zonder volk voor een volk zonder land”, is en blijft de basisformule van het zionisme: die Palestijnen leven op niemandsland, die zijn er eigenlijk niet, zoals ook de indianen er eigenlijk niet waren toen de cowboys het wilde westen veroverden. Het is pas een eeuw later dat dit een genocide bleek te zijn geweest. Ook de Palestijnen leven eigenlijk al in reservaten. Maar dat mag je allemaal niet zeggen, niet over Israël, spreken over etnische zuivering, laat staan over boycot is…antisemitisme. Nu is dat al officieel zo in Frankrijk, het land van Voltaire, het land waar de vrije meningsuiting zowat werd uitgevonden.

Dus we moeten het recht op vrije meningsuiting ook van een tegenstem als Abou Jahjah verdedigen, ook al zou hij een totaal verwerpelijke mening formuleren. Ik vrees echter dat Abou Jahjah in strikt juridische termen gelijk heeft: een aanval op soldaten in bezet gebied is een daad van verzet die toegelaten is door het oorlogsrecht en de Conventies van Genève. Maar juist of verkeerd, dat mag je over Israël niet zeggen. Want dan zijn de grenzen van de vrije meningsuiting overtreden, word je de deur gewezen. Jammer.

De waarheid is altijd het eerste slachtoffer van de oorlog, zegt een befaamde boutade. Een variant zou kunnen luiden: de vrije meningsuiting zal altijd opnieuw geslachtofferd in de ‘oorlog tegen de terreur’.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

16 reacties

 • door Herman De Ley op maandag 9 januari 2017

  Duidelijk en krachtig, Lieven! Gefeliciteerd! Beschamend voor de dS.

  • door Frans De Munter op maandag 9 januari 2017

   Iemand al eens gehoord van Voltaire?

  • door John Claes op dinsdag 10 januari 2017

   Zolang het Westen - EU en US - de staat Israël een volledige carte blanche geeft en Amerika deze staat 38 miljard dollar(!) militaire steun cadeau doet ( merci Obama !), zal de genocide op de Palestijnen doorgaan! En zal elke kritiek of opmerking op het beleid van de zionistische staat israël als "antisemitisch" worden beschouwd. De zionistische lobby heeft het weer gehaald.... Triest voor een krant als de Standaard die zich hierdoor laat leiden.

  • door jaspermathias op dinsdag 10 januari 2017

   Inderdaad! En Francken kan doorgaan leugens te spuien (een leugen is iets anders dan een mening), bv.dezelfde leugen elk uur een hele dag op het radionieuws te horen; de volgende dag verschijnt er dan een heel klein berichtje in 'een' krant dat dat Francken iets fout had 'vermeld' (zie de 250eu, één voorbeeldje). Ach ja, alt-right en de mosterd van nieuw(?) rechts. Veel bezwaar gehoord en gelezen toen die soldaat die een ongewapende Palestijnse mens liggend op de grond door het hoofd schoot en de 'moord' omgezet werd in 'doodslag' en ook dat niet mocht van rechts dat aan de macht is in Israël (en gelukkig zijn er in Israël ook joodse mensen die daar anders over denken). En uiteraard is Europa voor dit alles verantwoordelijk.Eerst werden al die joodse mensen hier uitgemoord, tijdens al die christelijke eeuwen, in het beste geval werden ze verdreven, Hitler heeft alleen maar een vervolg aan dit anti-semitisme gebreid. En eens lezen hoe onze Europese regeringsleiders en daarna geallieerden in Israël/Palestina huisgehouden hebben (Engeland in dit geval voorop) vanaf het begin van het zionisme in de 19de eeuw, tijdens de machtsuitvoering van Hitler, tijdens WOII en daarna, tegen Joodse en Arabische mensen want eigen belangen eerst? Enzovoort en zo verder...

 • door janu op maandag 9 januari 2017

  Het verzet in het bezette Frankrijk,België,Nederland door Duitsland waren helden. Het verzet in het bezette Oost-Jerusalem door de Joodse staat zijn opeens maar terroristen. Mensen en staten delen in goed/Übermenschen en slecht /Untermenschen is toch een naziachtige ideologie.

 • door janu op maandag 9 januari 2017
 • door Roland Horvath op maandag 9 januari 2017

  Volledig akkoord. De Standaard wilde zich blijkbaar ontdoen van Jahjah. De Hoofd Stroom Media worden steeds kariger, extremer, rechtser en agressiever. Jammer. Een wijd, breed aanbod van voorstellingen van zaken, van opinies van rechts en links in de media is nochtans essentieel voor een normaal functioneren van de maatschappij. Nogmaals, de beslissing van De Standaard is te betreuren.

  Als De Standaard het de zionistische lobby heeft willen naar de zin maken, dan zijn ze 100% verkeerd bezig. Zulk een lobby wil bvb dat uitsluitend extreem rechtse auteurs aan bod komen in een dagblad als de Standaard. Met toe te geven aan dergelijke druk maakt de Standaard zich onmogelijk bij haar lezers, op middellange termijn vernietigt ze daarmee zichzelf.

  In het huidige gangbare politiek correcte discours hebben de Palestijnen, die al duizenden jaren in Palestina wonen, geen rechten. Sterker nog, ze worden als agressors voorgesteld. In de 19e eeuw waren er praktisch geen Joden in de Levant. Begin 20e eeuw waren er bijna geen Joden in Palestina. Hadden de immigranten, de Joden zich als gelijken van de Palestijnen in Palestina gevestigd, dan ja. Maar ze waren van in het begin tot vandaag de dag de agressor. Hun aanwezigheid in Palestina is onrechtmatig. De VN hadden in 1947 niet het recht Palestina te verdelen en 2/3e van het oppervlakte aan 1/3e van de bevolking te geven, aan de immigranten. De enige oplossing in Palestina is een één staat oplossing met gelijke rechten voor Joden en Palestijnen en recht op terugkeer van de 750.000 verdreven Palestijnen en hun nakomelingen.

  Hoeveel maal heeft De Standaard de illegale agressie van Israël en van de VS veroordeeld. Agressie, terreur en aanvalsoorlogen die sedert WO II miljoenen doden hebben gemaakt.

 • door jan damen op maandag 9 januari 2017

  Het boeiende aan filisofen is dat ze zo bedachtzaam zijn met hun taal, en minitieus aan taalgebruik kunnen schuren tot de heldere kern boven komt. Ik mis dat hier toch wel: een columnist wordt afgedankt omdat hij niet (meer) past in het concept van de krant, so what? Hij is niet opgesloten of gefolterd, hij mag zeggen wat hij wil: ofwel in zijn eigen krant of in een andere waar zijn mening wel in past. Over de bandbreedte van De Standaard (hun concept, wat ze wel of niet accepteren) wordt regelmatig en transparant gepraat in De Standaard. Jahjah was voor hen al een gedurfd experiment. Na die 3 jaar was hij niet meer nuttig: altijd dezelfde niet-productieve zaag, veel eigendunk maar weinig echt vernieuwende bijdrage. Ik had, als lezer, meer van Jahjah verwacht en was hem al een tijdje beu. Je kan me dan hautain wegwuiven, en geen lessen trekken uit het laatste jaar: een debat gebeurt binnen een bepaalde brandbreedte, bepaald door de deelnemers, bepaald door de realiteit. Wie zich daar niet aan houdt en terugvalt op een rigiede 'vrije meningsuiting' stelling, het eigen gelijk, zet zichzelf buitenspel. Wie alleen maar zichzelf wil horen praten, wordt op een bepaald moment genegeerd. Dat geldt voor Jahjah even goed als voor Jean-Marie De Decker.

 • door john op maandag 9 januari 2017

  Vrijheid van meningsuiting is net zo een leugen als onafhankelijke journalisten (een uitzondering daar gelaten).

  https://de.wikipedia.org/wiki/Udo_Ulfkotte Udo Ulfkotte´s boek "Gekaufte Journalisten" geeft een uitleg over hoe de mainstream werkt jammer genoeg is er geen Nederlandstalige versie van.

 • door Erik Van Broeck op maandag 9 januari 2017

  Waarom haalt De Standaard iemand als Dyab Abou Jahjah binnen? Toch om de lezer een ander perspectief op maatschappelijke kwesties te bieden, denk ik. Zijn column valt m.i. volledig onder de vrijheid van meningsuiting. Ik vind het ontslag van Dyab Abou Jahjah dan ook helemaal onterecht.

 • door Hugo Casteels op maandag 9 januari 2017

  als AJJ ongelijk heeft, waren de verzetslui in ons land dan ook terroristen? Dit werpt dan wel een heel ander licht op onze verzetshelden.

 • door Ivo Geerinckx op dinsdag 10 januari 2017

  Ik vind het ontslag van DAJ erg laf. Indien wat in zijn column stond onaarvaardbaar is, moet de hoofdredacteur ontslagen worden. Hij had maar moeten weigeren om de column te publiceren.

 • door man van vrede op dinsdag 10 januari 2017

  Het wordt tijd dat we een 100% onafhankelijke online krant hebben met gepensioneerde journalisten en specialisten op vrijwillige basis die ons de waarheid meedelen, lobbyiesten zijn te sterk geworden en commerciele media en traditionele omroepzenders zijn een "gevaar" voor onze democratie.

  Wij moeten een dergelijk project steunen zonder fiscaal voordeel, enkel en alleen op deze manier blijf je overeind en kun je nog iets veranderen in de maatschappij.Het is een werk op lange termijn met een sterke eenheid aan mensen die 'intouchable' moet zijn en vrij hun mening kunnen uiten zonder angst voor represailles.

  Wanneer u zich aansluit bij een krant of organisatie en standpunten verkondigt die niet passen in het wereldbeeld die de machthebbers ons hebben voorgeschreven.Dan moet je weten dat het niet voor lange termijn zal zijn.Abou jah jah is daar een voorbeeld van.

 • door bart de nijn op dinsdag 10 januari 2017

  Zelden was ik het eens met Abou Jahjah. Bij voorbeeld zijn ijver om ons een schuldcomplex aan te praten, om de Vlamingen van racisme te beschuldigen was er vaak vèr over! Maar met wat Lieven de Cauter hier schrijft, ben ik het roerend eens. Er is vrije meningsuiting (over alles) of er is er geen. En als hij uitgenodigd wordt door dS om een column te schrijven moet hij vrij kunnen 'ventileren'. Dat zijn bedenking over de aanslag in Oost-Jeruzalem nu als alibi wordt gebruikt, is een ware schande voor een krant die pretendeert een 'kwaliteitskrant' te zijn (maar dat m.i. allerminst is!). Bedenking 1: moest hier iemand in 1942 de moed gehad hebben om met een vrachtwagen in een groep Nazi-bezettingssoldaten te rijden en er vier te doden, kreeg hij nadien een standbeeld en werden vele straten nadien naar hem genoemd. Wie voor de één een terrorist is, is voor een ander een vrijheidsheld. Mensen doden is natuurlijk altijd verkeerd, ook in Jeruzalem, door wie dan ook. Maar deze daad gelijk stellen met de aanslagen in New York, Madrid, Londen, Parijs, Brussel, Nice of Berlijn - waar onschuldige, toevallige, burgers werden vermoord - is kant kiezen voor de machtigen (in dit geval Israël) tegen de zwakkeren (in dit geval de Palestijnen). Bedenking 2: Er zou ons veel ellende bespaard zijn geweest, moest dat Israëlisch-Palestijns conflict rechtvaardig opgelost zijn geweest

  Ik begrijp de reactie van Francken (alleen volksnationalist als het niet om Palestijnen gaat?) ook niet goed. Zijn partijvoorzitter was nochtans al vroeger opgekomen voor de rechten van Abou Jahjah, in tegenstelling tot b.v. Verhofstadt die als premier in het parlement razend beval dat Jahjah moest aangehouden worden! Over scheiding van machten werd TOEN niet gerept... ...

 • door Stef Hublou Solfrian op woensdag 11 januari 2017

  Mijnheer Decauter, uw stukje is helder van redeneringen en in mooie, tactvolle taal gesteld, maar wat ik er in mis, is... bandbreedte. Als historicus met vorming in de psychologie, en een talent voor filosofie, zoek ik graag naar de diepere oorzaken van menselijk gedrag dat conflicten veroorzaakte. Ik vind, eerst en vooral, uw vergelijking van de inname door Joden na WO II van de gebieden waar de Hebreeën, hun voorouders, geleefde hebben en waar hun geloof zeer mee verbonden blijft, met de inname door blanke kolonisten ("cowboys") helemaal niet dom. Om verschillende redenen gaat die vergelijking op. (En ik ben een Indianenfan). Maar ik vind dat u niet mag schrijven wat u schrijft, zonder naar de diepe redenen voor die wijdverbreide sympathie voor de Joden te verwijzen. Niet alleen de verschrikkingen van de nazi moordkampen (ik heb Auschwitz bezocht), en de waanzinnige en ongelofelijk wrede pogrom in heel het door Hitlers natie bezetten Europese gebied, maar daarbovenop de pogroms die deze mensengroep al ettelijke eeuwen hebben moeten verduren! U schiet in die zin op Slachtoffers. Dat is niet min! De historische component in uw betoog is onvoldoende uitgebouwd, en daardoor ook de ethische. Als u een rechter was, u was falend! Dit gezegd zijnde, deze pscyhologische onderstroom van de internationale politiek, waarbij Europese en Amerikaanse leiders mild zijn voor de Joden en Israël, mag natuurlijk niet als legitimatie misbruikt worden door het Joodse volk op die plek om... zelf wandaden tegen de menselijkheid te gaan begaan. En die gebeuren. Ik hoop dat mijn korte uiteenzetting in elk geval heeft duidelijk gemaakt: ook deze kwestie is zeer complex. Snelle veroordelingen van één betrokken partij doen meer kwaad dan goed. Please fail better, next time. Groeten.

 • door HumanLiberationFront op woensdag 11 januari 2017

  Iemand de mond snoeren die op een 'positieve manier' streeft naar waarheidsbetrachting vanuit een ander perspectief, is zelf gedoemd om te verdwijnen. Misschien ligt platvloers opportunisme vanuit de krantengroep wel aan de grondslag van heel de media hetze. De grondslag van de Palestina kwestie ligt bij het Zionisme dat een even verwerpelijke doctrine is als alle andere.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties