Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De leer van mijn vader

In Het Boek der Openingen(nog onuitgegeven)  schreef ik jaren geleden fragmenten over de leer van mijn vader die ik voor het derde deel van Het boek der Verbazing heb samen gezet en afgewerkt en hier naar aanleiding van het feit dat hij dit jaar 25 jaar dood is, op zijn geboortedag aan de openbaa...

  Ik heb bewondering voor zijn daadkracht: “Alles verandert als je angst koppelt aan een realistisch en betekenisvol handelingsperspectief.(…). Als je weet hoe je een brandend huis kunt ontvluchten, dan doe je dat.” En dan toont hij heel concreet aan dat wind en zonne-energie wel de juist...

  Sommigen zouden dit ongetwijfeld toeschrijven aan de vermaledijde erfenis van '68, die met autoriteit en hiërarchie, en dus met discipline korte metten maakte. De informele samenleving, weet je wel. Discipline hoorde bij een aantal oude instellingen, zoals de gevangenis, het tuchthuis, ...

  We bevinden ons in een vreemd soort van tussentoestand. ‘We are in limbo’, zei iemand om de vakantieles te openen. We hadden besloten om de vele internationale studenten die hier gestrand waren, te steunen in hun isolement tijdens de lockdown door de lessen verder te zetten tijdens de p...

Michel Foucault

  Het is niet verbazingwekkend dat plots de term ‘biopolitiek’ tot in de media doordringt (De Standaard 27 maart en 30 maart). Foucault definieerde biopolitiek als een nieuwe soevereiniteit: de oude soevereiniteit was de macht om subjecten te doden. De nieuwe soevereiniteit van de opkomen...

What's next na de coronacrisis?

  Ik droom al enkele dagen, vanaf het begin van de lockdown eigenlijk, van een postcoronamanifest. Een tekst waarin de beste geesten van onze generatie zouden oproepen tot de noodzakelijke, radicale koerswijziging. In mijn visioen was het een gezaghebbende tekst, niets minder dan een 'Han...

Op 29 januari is het Assange Day, omdat binnenkort het proces over zijn uitlevering aan de Verenigde Staten in Engeland van start gaat. In Brussel zal die dag niet onopgemerkt voorbijgaan. Als kick off, verschijnt op 27 januari in La Libre Belgique en in Knack een oproep aan de Belgische reger...

‘Wie wakker is weet dat er één gemeenschappelijke wereld bestaat, wie slaapt sluit zich op in zijn eigen wereld’. Dit citaat van Herakleitos werd me toegestuurd door een erudiete kennis als kerstboodschap en nieuwjaarswens. Het is ontstellend hoe actueel dit klinkt. Misschien ook omdat we er nu i...

Over trouw (liefde in het Antropoceen)

[Traduction française en bas de page] Kant definieerde het huwelijk als een band met het oog op het wederzijdse, levenslange bezit van elkaars geslachtsdelen. (‘[…] die Ehe (Matrimonium), dass ist die Verbindung zweier Personen verschiedenen Geschlechts zum lebenswierigen wechselseitigen Besit...

De utopische eros: over liefde en communisme

Hoe vreemd het ook mag klinken, liefde en communisme hebben veel gemeen: de drang om alles te delen, de nood aan totale communie, vereniging, overgave. Het communisme van de liefde is – daarom wellicht - een van de mooiste dromen van de mensheid, zoals ook de dromen van het aards paradijs en van ...

Load More