Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  ‘We are as gods and might as well get good at it.’ Het citaat houdt me al weken bezig. Het was het eindsalvo van een hooggestemd, zelfs hoog gegrepen opiniestuk van de Leuvense geoloog Manuel Sintubin (De Standaard  16/12/20). Omdat de antropogene massa groter wordt dan de biomassa, is ...

  De coronacrisis heeft ons weer eens met de neus op de feiten gedrukt: onze kennis van de wereld is beperkt en de interpretatie van de toestanden die we meemaken, loopt zo uiteen dat we het soms echt niet meer weten. Ook wetenschappers zijn het steeds meer oneens. Een kinderlijke meditat...

Zonder titel (Nadine met vlinders), 1996s (

(Vandaag is Nadine Tasseel gestorven. Hier een grafrede voor deze intrigerende fotografe en bijzondere vrouw.)     timide taterwater dat toverde met licht fotografe met hoog besef van plicht ensceneerde ze zorgvuldig geladen beelden in gezochte poses van getourmenteerd...

  De manifestatie tegen racisme en politiegeweld van zondag 7 juni had iets onvergetelijks. Ik voel de aandrang om er nog even op terug te komen, omdat er iets is blijven hangen, dat me pas na een paar dagen ten volle duidelijk werd. Toen ik tegen vorige zondag rond 3 uur aankwam op het P...

De leer van mijn vader

In Het Boek der Openingen(nog onuitgegeven)  schreef ik jaren geleden fragmenten over de leer van mijn vader die ik voor het derde deel van Het boek der Verbazing heb samen gezet en afgewerkt en hier naar aanleiding van het feit dat hij dit jaar 25 jaar dood is, op zijn geboortedag aan de openbaa...

  Ik heb bewondering voor zijn daadkracht: “Alles verandert als je angst koppelt aan een realistisch en betekenisvol handelingsperspectief.(…). Als je weet hoe je een brandend huis kunt ontvluchten, dan doe je dat.” En dan toont hij heel concreet aan dat wind en zonne-energie wel de juist...

  Sommigen zouden dit ongetwijfeld toeschrijven aan de vermaledijde erfenis van '68, die met autoriteit en hiërarchie, en dus met discipline korte metten maakte. De informele samenleving, weet je wel. Discipline hoorde bij een aantal oude instellingen, zoals de gevangenis, het tuchthuis, ...

  We bevinden ons in een vreemd soort van tussentoestand. ‘We are in limbo’, zei iemand om de vakantieles te openen. We hadden besloten om de vele internationale studenten die hier gestrand waren, te steunen in hun isolement tijdens de lockdown door de lessen verder te zetten tijdens de p...

Michel Foucault

  Het is niet verbazingwekkend dat plots de term ‘biopolitiek’ tot in de media doordringt (De Standaard 27 maart en 30 maart). Foucault definieerde biopolitiek als een nieuwe soevereiniteit: de oude soevereiniteit was de macht om subjecten te doden. De nieuwe soevereiniteit van de opkomen...

What's next na de coronacrisis?

  Ik droom al enkele dagen, vanaf het begin van de lockdown eigenlijk, van een postcoronamanifest. Een tekst waarin de beste geesten van onze generatie zouden oproepen tot de noodzakelijke, radicale koerswijziging. In mijn visioen was het een gezaghebbende tekst, niets minder dan een 'Han...

Load More