Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Analyse

Het nieuws over Belgische economie dat Bracke liever niet zou zien in het journaal

Het verslag over de prognoses van de Nationale Bank werd in het VRT-journaal van 19 uur weggedrumd door nieuws over de treinramp en de overstromingen en dat zinde parlementsvoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) niet. Maar wat stond er eigenlijk in dat rapport en is het echt zo positief voor de regering?
woensdag 8 juni 2016

De economische vooruitblik van de Nationale Bank zat wel in het journaal van 13 uur, in dat van 18 uur en in het laatavondjournaal maar om 19u sneuvelde het item. Siegfried Bracke zag daar een ideologisch manoeuvre in. “Is er iemand die daarin GEEN politieke agenda ziet?”, tweette hij.

Het leidde tot een nieuwe schermutseling tussen de N-VA-politicus en zijn vroegere werkgever. Maar waarom vond Bracke dat het rapport van de Nationale Bank meer aandacht verdiende? N-VA zette de - in hun ogen - belangrijkste cijfers in een afbeelding die de partij deelde op sociale media.

In 2018 zouden er 140.000 nieuwe jobs bijkomen en tussen 2015 en 2018 zal de koopkracht met 5,3 procent gestegen zijn. Dat laatste cijfer is al een dichterlijke vrijheid. In het rapport van de Nationale Bank heet dat immers het 'reëel beschikbaar inkomen van de particulieren'.

Het betekent dus niet dat de individuele koopkracht zal stijgen. Doordat de werkloosheid stilaan zal dalen tot het niveau van 2008 zullen duizenden Belgen hun uitkering, leefloon of helemaal geen inkomen (indien ze door de RVA geschorst werden) inruilen voor een loon.

Bovendien houdt de Nationale Bank er rekening mee dat de lonen in 2017 en 2018 zullen stijgen. Dat hangt natuurlijk af van het resultaat van de onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord die in de herfst beginnen. De voorbije jaren lieten de werkgevers geen enkele ruimte voor opslag. De Nationale Bank en N-VA gaan er van uit dat de werkgevers nu wel akkoord zullen gaan met loonstijgingen van respectievelijk 0,8 en 1 procent in 2017 en 2018. We zullen zien.

Jobs, jobs, jobs?

Maar die extra banen, dat is toch mooi? Deze regering had toch beloofd 'job, jobs, jobs' te creëren? Volgens de prognoses van de Nationale Bank zullen die er ook komen, maar de vraag is wat het regeringsbeleid daarmee te maken heeft. Het Planbureau – nog zo'n overheidsinstelling die graag in de toekomst kijkt – voorspelde in de lente van vorig jaar al dat er de komende vijf jaar meer dan 200.000 jobs zullen bijkomen. De taxshift kwam er pas een half jaar later. Die extra jobs hadden daar dus niets mee te maken. De Nationale Bank geeft dat eigenlijk ook toe.

“Anderzijds lijkt de impact van de sterke loonkostenmatiging op de uitvoergroei vooralsnog veeleer gematigd. Andere eurolanden hebben in de recente periode grotere (toenames van de) winsten aan uitvoermarktaandelen laten optekenen. Dat kan te maken hebben met een nog onvolledige doorberekening van de lagere loonkosten in de prijzen van de exporterende ondernemingen – al lijkt het recente en verwachte verloop van de uitvoerdeflator duidelijk gematigder dan in het eurogebied als geheel – maar ook met een relatief lagere prijselasticiteit van de Belgische uitvoer. Deze bestaat immers, meer dan in de andere landen van het eurogebied, uit halffabrikaten en intermediaire inputs voor de mondiale waardeketens, waardoor de prijsgevoeligheid ervan mogelijkerwijs lager uitvalt.”

In mensentaal: de regering deed de loonkosten dalen, maar dat betekent niet dat de Belgische bedrijven het daarom beter doen op internationaal vlak. De Belgische uitvoer bestaat namelijk uit producten waarin de loonkost slechts een kleine rol speelt. Om een idee te geven, bij het ondertussen gesloten Ford Genk waren de loonkosten goed voor 5,5 procent van de totale kosten. Zelfs als je de lonen met tien procent drukt, heeft dat maar een beperkte invloed op de prijs van het eindproduct.

Bewijs

De Nationale Bank schrijft verder in de tekst wel: “De ook in vergelijking met het verloop van de bedrijvigheid krachtige werkgelegenheidsgroei kan niet los worden gezien van het beleid van loonkostenmatiging, dat de productiefactor arbeid relatief goedkoper maakt en aanwervingen stimuleert, maar evenmin van de recente arbeidsmarkthervormingen, onder meer in de werkloosheidsverzekering.” Maar daar wordt geen enkel bewijs voor aangedragen.

Vraag is bovendien ook om wat voor jobs het gaat. De Nationale Bank licht een tip van de sluier op. Uit de cijfers blijkt namelijk dat de arbeidsduur afneemt. Werknemers werken minder uren per week. Dat is, aldus de Nationale Bank, te wijten aan “structurele factoren, zoals de flexibilisering van de arbeidsmarkt, met een steeds groter aandeel van deeltijdwerk en kortetermijncontracten”.

Het aantal jobs in de industrie en bij de overheid daalt en neemt alleen in toe in de dienstensector. “Deze laatste bedrijfstakken stellen naar verhouding meer deeltijdwerkers tewerk, wat de algemene tendens van de gemiddelde arbeidsduur neerwaarts beïnvloedt”, schrijft de Nationale Bank. De regering simuleert dat trouwens door bijvoorbeeld flexijobs in te voeren in de horeca.

Rode lataarn van Europa

Professor Ive Marx merkte in De Standaard op dat de banengroei ligt aan externe factoren, zoals de lage olieprijs en de zwakke euro. In dat geval is het interessanter om te zien of België het beter doet dan de andere landen. Dat blijkt tegen te vallen. De Belgische banengroei is lager dan de omringende landen.

Dat ligt aan het feit dat België op vlak van groei niet langer koploper is. Sinds de crisis van 2008 scoorde België altijd beter dan de rest van Europa. In 2014 zaten we bijvoorbeeld bijna een half procent boven het gemiddelde van de eurozone. Door het besparingsbeleid van de regering wordt die trend omgebogen. Dit jaar duiken we 0,4 procent onder het gemiddelde en volgend jaar zullen alleen Finland en Italië minder groeien.

Dat ligt voor een groot stuk aan de dalende koopkracht. Uit de vooruitblik van de Europese Commissie bleek dat de reële inkomens van werknemers dit jaar met 0,7 procent zullen inkrimpen. België staat daarmee op een eenzame laatste plaats in de eurozone. Zelfs in Griekenland dalen de lonen dit jaar 'maar' met een half procent.

Als de economie slabakt, wordt het moeilijker om het gat in de begroting dicht te rijden. “Het begrotingssaldo van de gezamenlijke overheid zou in 2016 sterk verslechteren, hoewel de rentelasten fors dalen”, schrijft de Nationale Bank. Dit jaar stevenen we af op een tekort van 2,8 procent. Het oorspronkelijke begrotingstraject van de regering-Michel voorzag een tekort van 1,3 procent in 2016 om in 2018 met het begrotingsevenwicht aan te knopen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

8 reacties

 • door Gilbert Desmet op woensdag 8 juni 2016

  Jobs, jobs, jobs!! Ja, en morgen scheert de kapper gratis: oud gezegde!

 • door spacemonkey op woensdag 8 juni 2016

  Kijk het is simpel en heeft niets te maken in dit apenland wie aan het roer v/k zinkend schip staat. Makkelijkste is dat de regeringen die er de laatste 35j een visieloze schijnvertoning van maakten elkaar de schuld geven of doorschuiven.

  Geen enkele politieke fractie is vrij van blaam. Toen ik 33 j geleden full time begon te werken in een firma die al lang verdwenen (overgenomen is ) hoorde ik op de radio van de shiftbus wijlen kwal W. Martens leuteren. Beste landgenoten we vragen een inspanning van de bevolking (werkende dus !!). We zitten in een crisis maar er is licht op het einde van de tunnel?? Wat later ging J.L Dehaene de loodgieter aan de slag .

  Geen enkele begroting was ooit sluitend en steeds diende er bijgestuurd te worden. Geld van arbeid en de lasten erop verdween in de zakken van zij die lummelen en aanprutsen.

  NVA doet gewoon aan oliedom volksbedrog. Taxshift wat stelt dat voor ?? Niets want Turtteltax en ook het aandeel tax op je autoverzekering ( kijk maar eens op factuur) zuigt de mensen gewoon indirect leeg. Fundamenteel is er niets aan het veranderen gegaan .

  Inderdaad de koopkracht gaat blijven dalen en wat de regering aan belastingsgelden binnen krijgt op de *nieuwe* geweldige lonen, zal steeds kleiner worden omdat die lonen zelf kleiner blijven. Een bende hopeloze knoeiers, veel meer hebben de Belgische politici de afgelopen 25 jaar eigenlijk niet voorgesteld. De mensen zijn de misselijke schijnvertoning inmiddels meer dan beu. Schavot opstellen en eens echt wat koppen doen rollen, begint me hoe langer hoe meer aantrekkelijk te klinken.

 • door Roland Horvath op donderdag 9 juni 2016

  Wat een naïeve bende, de N-VA. Ze identificeren zich met de groten der aarde bvb met Octavianus Augustus, de 1e Romeinse keizer, 2000 jaar geleden. Hun gedachten zijn tussen de 200 en 2000 jaar oud, ze zijn versteend, niet bij de tijd. Ze staan uitsluitend voor de wensen en grillen van de Grote Multinationale Ondernemingen GMO. Die willen hun bedrijfslasten verminderen. Dus komt er minder geld in de maatschappij, minder koopkracht, geldgebrek bij overheid en consumenten: de geld kringloop van ondernemingen naar consumenten en terug. Hun drogredenen: de waarde van de euro constant houden -wat onmogelijk is- en hun eigen concurrentie vermogen -wat automatisch geregeld wordt door de wisselkoersen.

  Besparingen en hervormingen zijn niet nodig. Sterker, het totale inkomen, de productie vermindert ieder jaar met hetzelfde bedrag als de besparingen. De EU wordt 100% gedomineerd door de GMO, altijd was de EU sedert 1952 in de 1e plaats een kartel van GMO, gelieerd met de US en de NAVO. De schadelijke EU besparingen politiek wordt gevolgd door Michel1/N-VA.

  Besparingen, zogenaamde hervormingen en bedrijfslasten verlagingen maken ons dus ieder jaar armer. Dat weet men sedert de periode 1929 tot WO II, ook een periode van een economische overproductie.

  De resultaten van de Michel1/N-VA politiek vallen nu al tegen, na 2 jaar regeren, tegen 2019 zullen veel consumenten en KMO falen door een gebrek aan koopkracht. Wat dan overblijft is voorspellingen van honderd duizenden nieuwe jobs in de toekomst, zoals beschreven in het artikel. Papier is geduldig. Wat we zullen meemaken is ieder jaar armer, nodeloos en nutteloos. Geen groei van de economie maar afbraak.

 • door Carlos Pauwels op donderdag 9 juni 2016

  Men moet zich eens de moeite doen om alle verklaringen van alle politici kritisch te interpreteren zoals hier gedaan wordt. Alle politici zijn in hetzelfde bedje ziek. Ik vraag mij altijd af "waarom zegt hij/zij dat?". Wat zit daar achter? Politici zeggen nooit iets zomaar. Objectief zijn ze volgens mij heel zelden. Ik laat mij niet zo gemakkelijk opjutten door uitspraken van politici, maar het gebeurt soms wel. Leren mee leven is het beste wat men kan doen. Beter worden zal het nooit en overgaan zeker niet.

  • door Toondw op vrijdag 10 juni 2016

   NV-A is weer de kop van jute..Neen, die hebben geen verstandige mensen. Toch regeren ze SAMEN met CD&V en VDL, die dan ook blijkbaar maar stom en lomp moeten azijn. DUS , Rood is DE oplossing ware het niet dat Di Rupo in heel nauwe schoentjes staat en er aan de Vlaamse kant geen overdreven animo heerst!

 • door Frank Roels op donderdag 9 juni 2016

  De Roover gebruikte de NBB zelfs om te bewijzen dat de Kracht van Verandering werkt: zoveel arbeidsplaatsen erbij! Maar: het zijn slechts voorspellingen vermoedelijk gesteund op computermodellen. Heeft de NBB gevraagd aan de werkgevers, en geregistreerd, hoeveel ze zullen aanwerven? Neen? dan is het alleen een IT formule gesteund op een ideologische visie (lagere loonkost = aanwerving).

  • door Hugo Casteels op zaterdag 11 juni 2016

   en moest het nu omgekeerd zijn en de nbb voorspelde een daling van de arbeidsplaatsen, hoe zou dan uw reaktie luiden?

   • door sam vanderleyden op zondag 19 juni 2016

    ..;Dan zal jij één van de eerste zijn die het zal weten Hugo Casteels. Want gelukkig is er dan nog de Wereld Morgen ;-)

   Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties