Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

IMF geeft toe dat neoliberalisme heeft gefaald

Het Internationaal Monetair Fonds geeft in een recent rapport toe dat het neoliberalisme er niet in geslaagd is om welvaart te creëren voor iedereen. Amerikaans journalist Benjamin Dangl juicht dit besluit toe, maar stelt dat het rapport nog heel wat dingen onbesproken laat.
vrijdag 3 juni 2016

“Neoliberalisme heeft gefaald” . Dit geeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) toe in zijn onderzoeksrapport Neoliberalism Oversold, dat de organisatie eind mei 2016 publiceerde. Het rapport is volgens journalist Benjamin Dangl van de Amerikaanse alternatieve website Counterpunch een teken aan de wand dat voor deze ideologie het begin van het einde is aangebroken. Hiermee komt het IMF volgens Dangle ‘slechts’ 40 jaar te laat. Ook klimaatactiviste Naomi Klein uitte zich cynisch over dit IMF-rapport op twitter: “Gaan alle miljonairs nu plots hun geld teruggeven?”, vroeg ze zich af.

Het IMF breekt het neoliberalisme in zijn rapport af tot in de kern, en articuleert wat criticasters en slachtoffers van de ideologie al decennia verkondigen.

Hiermee geeft de organisatie toe dat haar strikte neoliberale beleid helemaal geen economische groei opleverde, integendeel. Het heeft de ongelijkheid enkel doen toenemen. Het rapport besluit daarbij dat “beleidsmakers meer open moeten staan voor een herverdeling van de middelen dan op dit moment het geval is.”

Dangl merkt echter terecht op dat het IMF in haar rapport een paar belangrijke details over de geschiedenis en de impact van neoliberalisme over het hoofd ziet. Zo geeft de organisatie wel toe dat de ideologie gefaald heeft, maar weigert ze in haar rapport te erkennen dat haar decennia van neoliberaal beleid een gouden tijd zijn geweest voor de één procent rijksten op deze planeet.  Oxfam kwam eerder dit jaar bijvoorbeeld nog naar buiten met zijn rapport An Economy for the 1%, dat stelt dat de één procent rijksten nu evenveel bezit als alle andere mensen op aarde samen.

Daarbij schuift het IMF in haar rapport Chili naar voren als hét neoliberale succesverhaal bij uitstek, maar slaagt het erin om niet te vermelden dat deze economische visie voor het eerst werd toegepast in het land onder het door de VS gesteunde dictatoriale regime van Pinochet. Dangl stelt daarbij vast dat neoliberalisme en staatsterreur in Zuid-Amerika zo goed als altijd hand in hand zijn gegaan.

Naomi Klein gaat nog verder. In haar boek The Shock Doctrine noemt ze neoliberalisme “geplande miserie” die door repressie in de hand wordt gewerkt. Volgens Dangl is het dan ook zeker geen toeval dat de organisatie deze ‘details’ weggelaten heeft uit zijn rapport .

Dit is een samenvatting van het artikel After Empowering the 1% and Impoverishing Millions, IMF Admits Neoliberalism a Failure van journalist Benjamin Dangl, dat op 1 juni 2016 werd gepubliceerd op Counterpunch. Vertaling door Ewout Lauwers.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

19 reacties

 • door Lawrence O op vrijdag 3 juni 2016

  Dat neo-liberalisme niet voor iedereen welvaart kon creëren is toch niet hetzelfde dan zeggen dat het gefaald heeft? Socialisme en communisme creëerden voor slechts de elite aan de top welvaart. Ik vraag nogmaals, waar willen de criticasters dan naartoe? Welk systeem? Ik stlede de vraag ook in de vorige post maar die werd om God weet welke reden van het scherm gehouden. Er stonden nochtans geen scheldwoorden noch persoonlijke aanvallen in. Was de confronterende vraagstelling misschien te onaangenaam?

  • door jagoesan op vrijdag 3 juni 2016

   ja je moet niet slim zijn om te zien wat anderen al zijden en sommigen niet wilde zien dat de rijken rijker werden te kosten van de anderen,en ik zeg altijd je moet niet kijken naar de worden maar naar de daden al zeg je dat je links bent of vooruitstrevend ;of moeten voor alles een tekeningentje bij maken op zijn gents gezegd.

  • door Eddy van Thielen op vrijdag 3 juni 2016

   Te gek voor woorden deze reactie... Het communisme erbij sleuren om aan te tonen dat dit ook niet werkte. Nu moet u mij eens komen vertellen "Lawrence O", or whatever natuurlijk. Wanneer hebben wij hier in een communistisch regime geleefd? Nog nooit dacht ik, nietwaar misschien? En als er iets welvaart heeft gecreëerd, is het zeker niet het neoliberalisme; maar wel degelijk het socialisme. Het is dankzij het socialisme, en de sociale strijd van onze ouders en grootouders dat wij, voorlopig nog, in een welvaart-staat leven. Zonder het socialisme leefden wij nog steeds in de tijd van voor Adolf Daens, wees daar maar zeker van. Wat het neoliberalisme doet is alles kapot besparen, en onze welvaart vernietigen. Kijk maar eens naar Engeland waar opper-neoliberaal Margaret Thatcher huisgehouden heeft. Haar TINA heeft voor enorm veel ellende gezorgd, en toch papegaaien de N-VA en hun collaborateurs in koor dat er geen alternatief is. De kleine verdieners, en binnenkort de middenklasse, worden leeggezogen, om het geld te schenken aan multinationals en superrijken, die gene rotte sou bijdragen, en die met het van de belastingbetalers geroofde geld verdwijnen naar offshore belastingparadijzen... Het neoliberalisme creëert alleen welvaart voor de 1%, ten koste, en op kosten van de 99%. Daarvoor is het neoliberalisme trouwens uitgedacht. Maar lang gaat het neoliberalisme niet meer overleven, de hooivorken zijn op weg. Sterker nog, ze zijn er al. Zelfs de superrijke Nick Hanauer zei het al zo een twee jaar geleden: "beware, fellow plutocrats, the pitchforks are coming ... for us plutocrats"... De volledige video is hier te bekijken: https://www.ted.com/talks/nick_hanauer_beware_fellow_plutocrats_the_pitchforks_are_coming ... zeker het bekijken eens waard...

  • door stan van houcke op vrijdag 3 juni 2016

   dit moet een grap zijn, want een systeem dat 62 miljardairs zo rijk heeft gemaakt dat zij nu evenveel bezitten als de helft van de hele mensheid tezamen kan onmogelijk een succes zijn, tenzij men een groteske a-sociaal is, dan kan het wel. Een systeem dat de kloof tussen rijk en arm wereldwijd almaar groter maakt is misdadig, althans voor mensen met een ziel.

  • door PVDPUTTE op vrijdag 3 juni 2016

   Het verschil tussen neoliberalisme en socialisme/communisme ligt in haar uitgangspunten; de eerste stelt gewoon platvloers voorop dat ze enkel dienen om de belangen van een elite te dienen, de laatste hebben tenminste nog een utopisch wereldbeeld voor de massa voor ogen. Dat het communisme er niet in geslaagd is het experiment goed te laten werken is ook niet zo verwonderlijk aangezien het in 1917 is ingevoerd in Rusland, zowat het meest achtergestelde land denkbaar. Het socialisme of de sociaal-democratie is er anders wel in geslaagd de welvaart sinds WOII goed te verdelen daar waar we sinds de jaren '80 zien dat de ongelijkheid weer toeneemt dankzij het (neo-)liberalisme. Het voorgestelde alternatief ligt dus gewoon open en bloot voor je ogen maar je moet het natuurlijk willen zien. Zo lang "éénmansvennootschaps-zelfstandigen" zoals jij denken dat ze "ondernemers" zijn blijf je natuurlijk de belangen dienen van een kleine elitaire groep die jou achter je rug gewoon uitlacht omdat jij voor hen het vuile werk opknapt...

   • door Rudy Baker op zaterdag 4 juni 2016

    'Zo lang "éénmansvennootschaps-zelfstandigen" zoals jij denken dat ze "ondernemers" zijn blijf je natuurlijk de belangen dienen van een kleine elitaire groep die jou achter je rug gewoon uitlacht omdat jij voor hen het vuile werk opknapt...' Knap gesteld. En zo is het ook. Elke beginnende zelfstandige lijkt het geweldig te vinden om zich te identificeren met de 0,1 %. Alsof zij ooit zelfs nog maar het gat van de elite zouden mogen kussen.

    Maar zelfs Adam Smith,de 18-eeuwse grondlegger van de klassieke economie, beschouwde de kritiekloze bewieroking van rijkdom niet als zomaar onaantrekkelijk, hij zag dat ook als een voor een moderne commerciële economie potentieel destructief kenmerk, dat in de loop de tijd ondermijnend kon inwerken op de eigenschappen die het kapitalisme volgens hem nodig had om zich staande te houden en te kunnen bloeien: 'De neiging om rijke en machtige mensen te bewonderen en zelfs welhaast te aanbidden en mensen van arme en gewone komaf zo niet te verachten dan toch wel te negeren, is de belangrijkste en meest universele oorzaak van de corruptie van ons morele besef.' Tony Judt, Het Land Is Moe

  • door Carlos Pauwels op vrijdag 3 juni 2016

   In de gebruikersvoorwaarden lees ik o.a. dat de redactie het recht heeft reacties te weigeren. Ik heb dezelfde ervaring als jij maar leg er mij gewoon bij neer aangezien ik de voorwaarden aanvaard heb.

 • door antond op vrijdag 3 juni 2016

  De titel van het artikel was 'Neoliberalism oversold?' (mét het vraagteken, dat door DWM met veel gemak is weggewerkt). Wie de moeite neemt om het artikel te lezen, komt tot andere conclusies dan de schrijver van de column. Er zijn nevenwerkingen bij het enige systeem dat werkt (het kapitalisme), waar mogelijk onvoldoende aandacht aan is besteed.

  Cruciale vraag is en blijft of iemand ooit een Marxistische staat heeft zien werken (de brede massa gelukkig zien maken)? Ze zijn en waren goed in het trainen van herdershonden om vluchtelingen te grijpen en het leggen van mijnen en prikkeldraad. Ziet u iemand naar Cuba, Venezuela of Noord Korea vluchten?

  Om het algemeen belang te dienen, is er niets dat zo goed werkt, dan het volk toestaan om zijn eigen belang na te jagen.

  Pas het systeem aan, maak het zo menselijk mogelijk, maar schaf het niet af. Er is een trade-off tussen gelijkheid (rechtvaardigheid) en efficiency. Iedereen gelijk betekent iedereen arm.

  • door PVDPUTTE op zaterdag 4 juni 2016

   Niemand pleit hier voor de invoering van de communistische staat waarin iedereen gelijk/arm is dus dat gedeelte van de pathetiek mag je gewoon weglaten. België, nog steeds het land waarin we leven, heeft ook -voor zover ik weet- geen enkele homogeen socialistische of linkse regering gehad sinds 1830, wel liberale of katholieke. Het aantal socialistische premiers kan je letterlijk op de vingers van één hand tellen dus we kunnen er gemakshalve van uitgaan dat we hier al meer dan 185 jaar onder de weldaden van een rechts beleid leven. Ik denk dat we dan ook reeds lang genoeg wachten op de correcties op dat systeem.

   Pleiten voor een aanpassing van het kapitalisme is echter ook redelijk naïef gezien het systeem reeds bestaat vanaf de dag dat de jager/verzamelaar sedentair werd en aan landbouw en veeteelt begon te doen (en dus bezit verwierf). Waar heeft men de afgelopen 15.000 jaar dan op gewacht? We zien al duizenden jaren de effecten van het door neo-liberalen zo bejubelde "trickle-down"-systeem!

  • door Eddy van Thielen op zaterdag 4 juni 2016

   Man, met alle respect, maar u bent hier wel serieus aan het zeiken. Hou toch in vredesnaam eens op om steeds maar communistische en andere dictaturen en totalitaire regimes uit een duister verleden erbij te sleuren. Een dictatuur is een dictatuur, een totalitair regime is een totalitair regime, en altijd extreemrechts, hoe ze zich ook noemen, communistisch, socialistisch, fascistisch, nationaal socialistisch enz... het zijn altijd extreemrechtse, en dikwijls bloederige regimes. Maar het kind moet een naam, en heel belangrijk, symbolen hebben hè. Nu het socialisme, het echte socialisme... Het heeft ervoor gezorgd dat wij hier in ons land een welvaart-staat geworden zijn. Onze ouders en grootouders hebben daarvoor een sociale strijd geleverd, die mensenlevens heeft gekost, dit voor hun kinderen en kleinkinderen, wij allemaal dus. Nu is dat socialisme van toen besmet geraakt met het duisterblauwe neoliberalisme, en uitgezonderd de PTB-PVDA, verworden tot de sociaal democratie met blauwe plekken... veel blauwe plekken... Iedereen wou zich plotseling schaamteloos verrijken. De gevolgen kennen we allemaal, het niets ontziende neoliberalisme, waar de kleine verdieners het slachtoffer van zijn, en door populisten met een hoop desinformatie en leugens richting armoede gestuurd worden, en de door de steeds afnemende koopkracht van die kleine verdieners in sneltreinvaart verdwijnende middenklasse. Kijk maar een naar de toenemende faillissementen in de horeca, dat zijn de eerste slachtoffer, want waarop besparen de mensen het eerst denkt u? De verdere gevolgen zullen nog verschrikkelijker zijn als er geen 360° ommekeer komt. En die komt er, want de "hooivorken" zijn op komst, kijk maar om u heen, en naar onze buurlanden, en ze zijn niet meer tegen te houden hoor...

  • door Didier op zaterdag 4 juni 2016

   Doe met dat vraagteken wat je niet laten kan. Wereldwijd lijden honderden miljoenen mensen ten gevolge van het neoliberalisme. Jij duidelijk niet, proficiat. Het woord 'rechtvaardigheid' klinkt bijzonder onzindelijk in jouw mond.

   • door Vredesduif op zondag 5 juni 2016

    Dit wordt toch tegengesproken in het artikel van IMF zelf. Er staat letterlijk in: "There is much to cheer in the neolib- eral agenda. The expansion of global trade has rescued millions from abject poverty. Foreign direct investment has often been a way to transfer technology and know-how to developing economies. Privatization of state- owned enterprises has in many instances led to more efficient provision of services and lowered the fiscal burden on governments. However, there are aspects of the neoliberal agenda that have not delivered as expected." Los van het maatschappijbeeld je aanhangt, is het wel heel eenzijdig om nu plots het IMF aan te halen als medestander in de strijd tegen het neoliberalisme. Ze plaatsen kanttekeningen, maar schatten de voordelen nog steeds hoger in dan de nadelen. Selectief lezen noemt dit volgens mij, of ook wel "confirmation bias" genoemd.

    • door Didier op dinsdag 7 juni 2016

     “However, there are aspects of the neoliberal agenda that have not delivered as expected” is een eufemisme van wat ik schreef. In het vervolg dergelijke kronkels misschien ook vertalen.

     En een ‘vredesduif’ die het opneemt voor het IMF - moet kunnen!

 • door Roland Horvath op zaterdag 4 juni 2016

  Neoliberalisme =het 19e eeuwse laisser faire kapitalisme =fascisme =corpocratie = de GMO regeren. De Grote Multinationale Ondernemingen GMO. Het kapitalisme =ongeremd neoliberalisme heeft al in de 19e eeuw bewezen dat het mislukt namelijk dat het na het ontstaan van een economische overcapaciteit zoals in 1929 en 2008 de bedrijfslasten tracht te minimaliseren om de winst te vergroten of te behouden. Dat het daardoor de koopkracht minimaliseert, ongelijkheid veroorzaakt evenals het verval van de hele maatschappij en armoede creëert. Uit die toestand weet het niet weet te ontkomen uit zichzelf. Een veel voorkomend gevolg hiervan is oorlog.

  In het ongeremde kapitalisme alias neoliberalisme hebben de werknemers geen rechten en ze krijgen een hongerloon. De overheid heeft geen taak behalve politie en de strijdkrachten. En -bijna- alles moet geprivatiseerd. Bovendien willen de GMO geen regels, zij willen de almacht hebben in de maatschappij. TTIP/CETA, de zogenaamde vrijhandelsverdragen met US en Canada, zijn een poging om dat 19e eeuwse nationalisme terug te installeren in de EU. Die wordt dan een kolonie van de US.

  Nota bene. Fascisme is essentieel corpocratie. Alle andere kenmerken zoals extreem rechts, nationalistisch, anti democratisch, anti sociaal, anti collectief, anti liberaal volgen daar uit. Fascisme uit het Italië van de jaren 1920-1940 moet niet verward worden met nazisme uit het Duitsland van de jaren 1920-1940. Want nazisme = fascisme + gestook: Meer expliciet: Racisme, demoniseren en uitsluiten van minderheden, wij -zij denken.

  Het IMF heeft goed meegewerkt met het neoliberalisme ten bate van de US. Zoals nu in Griekenland. Het IMF heeft al veel staten geruïneerd met hun besparingen politiek voor de afbraak van de Sociale Zekerheid SZ.

 • door Ben Luider op zondag 5 juni 2016

  Wat Chili betreft, heeft de Chileense cineast Patricio Guzman een uitstekende tweedelige documentaire gemaakt over de Allende/Pinochet-wissel waaruit bleek dat o.a. de Belgische en Nederlandse koningshuizen financiële steun verleend hebben ter omverwerping van Allende en ter installatie van de economische marteldictatuur van Pinochet.

 • door Carlos Pauwels op zondag 5 juni 2016

  "Welvaart voor iedereen", wat houdt dat precies in? De armoede volledig verdwenen? Is er al ooit een systeem geweest dat dat bewaarheid? Volgens mij niet. Ik kan mij zo'n systeem niet voorstellen. Dus aan het IMF en alle supporters zou ik willen vragen "geef het alternatief" dat welvaart creëert voor iedereen. Nu heeft het IMF het warm water uitgevonden. Ik lees genoeg over de problemen die zich vandaag voordoen. Zelfs het gratis geld van de FED helpt niet (80 miljarddollar/maand a.u.b.). Ik heb nog geen enkele econoom horen zeggen hoe het wel moet met de zekerheid dat het ook lukt. En ik heb al veel meningen gelezen. Wat ik wel lees is over de vrees voor een crash, een nieuwe crisis en recessie. En wat bijna altijd op het voorplan komt is het probleem van de veel te grote schuld met dewelke er geen oplossing mogelijk is. Dus..., die schuld moet eerst afgebouwd worden. Wil zeggen besparingen enz. Wie heeft de oplossing voor het afbouwen van de schuld en tezelfdertijd geld over te hebben voor investeringen opdat iedereen het goed zou hebben. Of laten we die wereldwijde schuld gewoon vallen? Was het allemaal maar zo simpel. De Zwitsers hebben vandaag in een referendum nog zo'n wondermiddel, het onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen, afgeschoten. Was het inderdaad allemaal maar zo simpel. Cuba is momenteel aan het heropleven, om maar eens iets te zeggen.

  • door Eddy van Thielen op dinsdag 7 juni 2016

   De Zwitsers, waaronder ik, want ik woon daar, hebben het voorstel afgeschoten omdat het over een Basis Inkomen, (BI), ging, en geen Onvoorwaardelijk Basis Inkomen, (OBI). Van een BI kan je niet leven, en 2500 CHF is maar 7 à 800 €. aan Belgische koopkracht. Jawel zo weinig, omdat van dat bedrag ook nog de ziekte, pensioen en andere verzekeringen dienen betaald te worden. Van het resterende deel moet men dan proberen te leven, in een land dat 2 tot 3 maal duurder is dan België, dan schiet er maar 7 à 800 € over aan Belgische koopkracht. Bij ons zijn nu niet zoveel werklozen, en bijna zeker geen langdurige, en wist u dat die al iets meer dan 5000 CHF werkloosheidsvergoeding krijgen? Wel beperkt in tijd. En dat die al moeten krabben om rond te komen. De lonen liggen hier gemiddeld op zo een 8500 CHF en meer... Bij ons moeten daar wel nog alle verzekeringen af (verplicht). Het Onvoorwaardelijk Basis Inkomen voor iedereen, (OBI) hebben wij zoals u verkeerdelijk schrijft, absoluut niet afgeschoten... Wij hebben enkel het Basis Inkomen (BI), waarvan men hier niet kan leven dus, afgeschoten... En nu gaan we het eens hebben over uw zo gezegde schuld, en hoe die aan te pakken. Ten eerste, wie heeft die schuld veroorzaakt? Ten tweede waar is dan al dat geld naar toe? Lux, Swiss, Panama en andere leaks misschien? Bankencrisis? Wat nog allemaal? Ten derde, Laat de schuldigen, de dieven, de schurken betalen, en laat de gewone mens met rust, en bespaar zeker de hele economie niet naar de kloten zoals jullie neoliberale regeringen nu bezig zijn met hun TINA, een recept van een gekke Engelse dode vrouw, dat bewezen heeft niet te werken, tenzij voor de 1% en de schuldigen aan de crisis, de dieven en de schurken...

   • door Carlos Pauwels op woensdag 8 juni 2016

    Hoe dan ook ,de schuld is er, dat is een feit. Vooraleer andere maatregelen te nemen, vooraleer investeringen te kunnen doen, moet die schuld eerst weggewerkt worden. Koken kost geld vrij van schulden.

    • door Eddy van Thielen op vrijdag 10 juni 2016

     U antwoord niet, maar probeert de problematiek te ontwijken. Ik blijf erbij, Laat de schuldigen, de dieven, de schurken betalen, en laat de gewone mens met rust. De enigste rechtvaardige oplossing om uit de schuld te komen. Met de bevolking, de kleine verdieners, de slachtoffers van de grootste hold-up aller tijden voor de crisis laten op te draaien, zitten wij in de omgekeerde wereld, waar ze de daders belonen, en de slachtoffers bestraffen, en dit kan echt niet meer... Graag uw reactie.

    Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties