Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Analyse

Waarom de komende week beslissend wordt voor de EU

Maandag 7 maart wordt een nieuwe Europese top georganiseerd over de vluchtelingenkwestie. Het is een top waar bijzonder veel op het spel staat, en die het Europa zoals we dat nu kennen wel eens definitief zou kunnen hertekenen.
dinsdag 1 maart 2016

Het waren schrijnende beelden die ons maandag bereikten. Wanhopige vluchtelingen die het hek dat Griekenland van Macedonië scheidt, bekampen met stokken en balken. De politie aan de Macedonische kant van de grens aarzelde niet om traangas af te vuren in de menigte vluchtelingen, waartussen zich ook vrouwen en kinderen bevonden.

De grens tussen Macedonië en Griekenland (Screenshot VRT)

Het was nochtans een scenario dat in de sterren stond geschreven. Sinds Macedonië zijn grenscontroles verstrengde, zitten duizenden mensen opeengepakt bij de prikkeldraad die Macedonië van Griekenland scheidt. Douches, bedden of tenten ontbreken. Velen brengen de nachten door in de kou, zonder enige vorm van beschutting.

De harde houding van Macedonië kwam er na een informele top tussen Oostenrijk en tien Balkanlanden waarop besloten werd om in te zetten op een strenge grenspolitiek. Onder druk van Oostenrijk en Hongarije laat Macedonië enkel nog vluchtelingen door uit Syrië en Irak, en dat na grondige controle van hun identiteitspapieren. Afghanen blijven letterlijk in de kou staan.

Ook andere Balkanlanden hebben de greep op hun grenzen versterkt. Slovenië, Kroatië en Servië kijken erop toe dat maximum 580 vluchtelingen per dag de grens overkunnen. Slovenië heeft ook troepen geplaatst bij de grens met Kroatië. Albanië, een buurland van Macedonië, kondigde ook aan de grens te willen sluiten.

Oostenrijk zelf wil per dag niet meer dan 3200 asielzoekers toelaten. Het aantal asielaanvragen per dag is beperkt tot tachtig. Ondertussen nam ook België het initiatief om grenscontroles met Frankrijk in te voeren als reactie op de ontruiming van de jungle in Calais.

Hongaars referendum

De eenzijdige beslissing van Oostenrijk en de Balkanlanden om de grens met Griekenland af te grendelen, zette kwaad bloed bij de Grieken. Vooral het feit dat Griekenland op geen enkele manier betrokken werd bij het overleg, zit de Griekse regering hoog. Prompt besloot die om de Griekse amabssadeur uit Wenen te laten terugkeren. Een daad die ongezien is tussen landen die deel uitmaken van de Europese Unie.

Ook Duitsland kon niet bepaald lachen met de informele top die Oostenrijk bijeen riep. Merkel verzet zich tegen een Europa waarin ieder land op eigen houtje, of in samenspraak met nabijgelegen landen, zijn eigen grenspolitiek uittekent. De Duitse bondskanselier stelt al haar hoop in een Europese top die op 7 maart plaatsvindt. Haar plan? Een Europese verdeelsleutel voor de opvang van vluchtelingen tussen de Europese landen en het akkoord met Turkije opnieuw leven in blazen. Dit laatste komt erop neer dat Turkije geld wordt toegestopt om zelf het grootste deel van de vluchtelingen op te vangen.

Of er op 7 maart tot een akkoord zal gekomen worden, is zeer de vraag. Het anti-migratiekamp dat vooral geleid wordt door de Oost-Europese landen lijkt niet van plan een duimbreed toe te geven. De Hongaarse premier Viktor Orban kondigde reeds aan een referendum te willen organiseren indien Europa quota wil opleggen. Een referendum waarvan de uitkomst naar alle waarschijnlijkheid in het voordeel van Orban zal spelen.

Griekenland als zondebok

Voor het anti-migratiekamp is vooral Griekenland steeds meer kop van jut. Om het in de woorden van De Wever te zeggen: “Griekenland is al van dag één een onderdeel van het vluchtelingenprobleem, niet van de oplossing. Het land lapt alle Europese regels aan zijn laars. Het heeft de deuren van de Schengenzone opengezet. Het is een translitland zonder een écht asielbeleid. Ze laten iedereen doorlopen naar het noordwesten van Europa."

Heel gelijkaardige beschuldigingen uitte ook Oostenrijk aan het adres van Griekenland. Vanuit Wenen klonk het dat Griekenland de deuren wagenwijd openzette, en zo verantwoordelijk is voor de instroom van vluchtelingen in Europa. De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken, Johanna Mikl-Leitner, betwijfelt daarom of Griekenland wel in de Schengenzone kan blijven: “Als het inderdaad zo is dat Griekenland zijn buitengrenzen niet kan beschermen, kan het dan wel een lid zijn van de Schengenzone ?", vroeg zij zich luidop af.

Ook de Hongaarse premier Orban is die mening toegedaan. “Griekenland kan de Europese grenzen niet beschermen”, zo liet hij optekenen. Gevolg: de grenzen van Bulgarije en Macedonië moeten gesloten worden, aldus Orban.

Humanitaire crisis

Het scenario waarbij Griekenland de facto uit de Schengenzone wordt gezet, en de Europese buitengrens opschuift in noorderlijke richting, voltrekt zich momenteel. En het is het gedroomde scenario van ondermeer Orban en De Wever. Wat er echter niet bijgezegd wordt is dat dit onvermijdelijk eindigt in een humanitaire catastrofe. De confrontaties die gisteren plaatsvonden aan de Grieks-Macedonische grens zijn daar een eerste symptoom van.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) becijferde dat meer dan 102.500 vluchtelingen voet aan wal zetten in Griekenland tijdens de eerste maanden van 2016. Dat is een record. Ter vergelijking: in 2015 werd de grens van 100.000 pas in de maand juni overschreden. Het ziet er dus naar uit dat er in 2016 dubbel zoveel vluchtelingen de oversteek wagen.

Omwille van zijn ligging en kustlijn is Griekenland de makkelijkste toegangsweg tot Europa. De Griekse eilanden liggen op een boogscheut van de Turkse kust en bovendien is het fysiek onmogelijk om de bijzonder grillige en meerdan 13.000 kilometer lange kustlijn van Griekenland te bewaken. Dat zoveel vluchtelingen aankomen in Griekenland heeft dus niks te maken met de onwil van de Griekse regering.

Door het sluiten van de Macedonische grens zitten nu reeds 20.000 Afghanen vast in Griekenland. Gezien de grote aantallen vluchtelingen die Griekenland binnenkomen, is het slechts een kwestie van enkele weken totdat de situatie in Griekenland volledig escaleert. Dimitri Avramopoulos, de EU-commissaris voor migratie, waarschuwde dat een grootschalige humanitaire crisis heel nabij is en plant daarom een grote hulpoperatie voor Griekenland.

Illusies

Het Europese anti-migratiekamp zou Griekenland het liefst uit de Schengenzone zetten. De tactiek is duidelijk: een situatie creëren waarbij Griekenland de facto geen deel meer uitmaakt van die Schengenzone door de Balkanlanden grensovergangen te laten sluiten. Maar, nog los van de humanitaire ramp die dit met zich meebrengt, is het gewoon een beleid dat gebaseerd is op illusies.

Griekenland uit de Schengenzone duwen zal helemaal niks oplossen. Integendeel:

 • Griekenland ligt, geografisch gezien, eigenlijk al grotendeels buiten de Schengenzone. In het noorden grenst Griekenland immers aan Macedonië, Albanië en Bulgarije. In het Oosten aan Turkije. Al deze landen behoren niet tot de Schengenzone. Of Griekenland nu wel of niet tot de Schengenzone behoort, zal niets veranderen aan de vluchtelingenkwestie. De situatie zal dezelfde blijven als ze nu is: een humanitaire crisis op Griekse bodem en vluchtelingen die wanhopig proberen de grenzen over te steken.
 • Wat wel dreigt te gebeuren is dat spanningen tussen Europese landen zullen escaleren tot openlijke vijandelijkheid. Nu reeds krijg je een situatie waarin vluchtelingen een pasmunt en wapen worden tussen verschillende landen en regio's. Dat zal enkel toenemen wanneer verder wordt afgestapt van Schengen. De volledige politieke desintegratie van de Europese Unie wordt dan erg waarschijnlijk.
 • Als Griekenland buiten de Schengenzone valt, dan zal de problematiek verschuiven naar andere landen. In de eerste maanden van 2016 kwamen bijvoorbeeld ook een kleine 7500 vluchtelingen aan in Italië. Wanneer de buitengrens van Europa in noordelijke richting verlegd wordt, dan zal de vluchtelingenstroom zich vermoedelijk verplaatsen naar Italië en zal Griekenland pas echt fungeren als transitland. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbeeldig dat vluchtelingen eenmaal op Griekse bodem opnieuw in bootjes zullen stappen in de hoop de Italiaanse kust te bereiken. In tegenstelling tot wat het anti-migratiekamp beweert, zal een exit van Griekenland uit de Schengenzone dus mogelijk leiden tot een sterkere onderhandelingspositie van Griekenland. Vergelijkbaar met de positie die Turkije nu heeft.
 • En dan is er nog de economische kost van een Griekse exit uit Schengen. Grenscontroles betekenen een rem op internationale handel en omzet. Extra grenscontroles dreigen de nu reeds noodlijdende Griekse economie verder te wurgen. Dit geldt overigens niet enkel voor Griekenland. Uit een rapport van de studiedienst van het Europese parlement blijkt dat het sluiten van binnenlandse grenzen de intra-Europese handel zal doen afnemen met 10 à 20 procent. Dat komt neer op een kostprijs van 100 miljard euro per jaar. Het sluiten van grenzen zal Europa dus op termijn in een recessie storten.

Hard spelen

Er staat dus veel op het spel tijdens de top van 7 maart. Grosso modo zijn er twee mogelijkheden. We slaan verder de richting in van een uiteenvallend Europa, dat zich een humanitaire ramp, internationale spanning en een economische recessie op de hals haalt. Of er worden quota overeengekomen en er wordt een deal gesloten met Ankara. Ook in dat scenario zal er nog steeds een (te) hoge humanitaire tol betaald worden. Maar het is alvast beter dan het non-alternatief van het anti-migratiekamp. De sterren staan echter niet gunstig. Merkel staat relatief geïsoleerd en zeker de Oost-Europese landen lijken bereid het erg hard te spelen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

7 reacties

 • door antbover op dinsdag 1 maart 2016

  Ja , De Wever heeft uiteraard makkelijk praten. Griekenland telt zo'n 6000 Eilanden en heeft een enorme kust die kan worden bereikt. Wel , dat D Wever eens positief uit de hoek komt en aandraaft met oplossingen. Vingertje wijzen dat is werk van niet zo moedige personen toch! Ik zou in deze De Wever wel eens willen positief zien uit de hoek komen ; zal dat gebeuren ? Ik denk het niet. Het mag gemakkelijk zijn om moeilijk te doen , maar moeilijke zaken op een serene manier oplossen , of daaraan bijdragen ? Mij niet gezien zeker hé .

 • door Roland Horvath op dinsdag 1 maart 2016

  Alle mogelijkheden zijn nog open maar met nationalisten alias fascisten als Mikl-Leitner, Orban en De Wever zal het niet lukken.

  De EU heeft sedert haar ontstaan in 1952 nooit een behoorlijk en gecontroleerd bestuur gehad. Het is een administratie van een kartel van Grote Multinationale Ondernemingen GMO gebleven.

  De EU Commissie wordt niet gecontroleerd door het Parlement. De Commissie bestaat uit 28 tirannieke afdankertjes die allen een bevoegdheid krijgen waarin ze meestal amateurs zijn. Ze moeien zich met alles. Terwijl ze toch in het Berlaymont gebouw zitten, maken ze en passant wetten die door de lidstaten moeten gemaakt worden. In die zin is de EU een unitaire staat. De lidstaten worden niet gerespecteerd en verlaten het zinkende schip. Weinigen respecteren en vertrouwen nog de EU politiek.

  De EU is ook een confederatie getuige bvb de Raad, slechts 28 personen, in het geheim vergaderend, gedomineerd door Duitsland/ Merkel. Nationaal denkend.

  Het Parlement heeft geen initiatief recht voor wetvoorstellen en kan geen Commissaris ontslaan. Wel de hele Commissie.

  De EU doet niet dat waarvoor ze gemaakt is: Een beperkt aantal federale materies regelen bvb de grenzen, de euro, de vluchtelingen crisis. Daarvoor moeten de 3 bestuursinstellingen genormaliseerd worden, werken zoals de lidstaten. De Commissie komt dan voort uit een ideologische meerderheid in Parlement en Raad. De laatste, 4 verkozenen per lidstaat om een vergadering van minstens 100 personen te hebben, die in het openbaar vergadert en Europees denkt. Het Parlement normale bevoegdheden. De EU burgers stemmen ieder jaar een vertrouwensvotum. Als er geen meerderheid is voor het gevoerde beleid, dan volgen verkiezingen voor Parlement en Raad. Meestal zal er vertrouwen zijn.

 • door antond op dinsdag 1 maart 2016

  Het is Merkel tegen de populisten. Velen, zoals ook ik, zijn vóór de lijn van Merkel. Maar wat moet er gebeuren als, per land, of zelfs in heel de Schengen-zone, de meerderheid van de stemmen naar de tegenstanders van de opvang van vluchtelingen gaat, of zelfs naar de rechts-populisten? Dan zullen we toch naar de stem van het volk, hoe onverkwikkelijk ook, moeten luisteren(?)

  Een belangrijke reden waarom gematigd (ofwel 'netjes') rechts in het algemeen tegen te veel migranten per tijdseenheid is/was, is de angst voor radicalisering aan twee zijden van het spectrum. Enerzijds vanuit de allochtone hoek, ook omdat daar een groep kansarmen ontstaat, met weinig tot geen binding tot het gastland. En anderzijds de groeiende groep rechts-populisten die (dat moeten we niet vergeten) de frustratie van de autochtone burgers, die zich in toenemende mate niet meer thuis voelt in het eigen land, verwoordt.

  Té veel migranten in té korte tijd, speelt mogelijk onze vijanden, de twee bedoelde radicaliseringen, in de kaart.

  Merkel heeft de moed om dit risico, dat ze heel goed ziet, te nemen. Ze doet dit niet omdat dit politiek opportuun is, integendeel.. Ze doet dit, en hiermee toont ze haar gezicht als ware leider, uit medemenselijkheid.

  Merkel heeft Griekenland in de Eurozone weten te houden. Voor de eenheid van Europa, maar ook voor de Grieken. Ze moest eisen aan Griekenland stellen, omdat het draagvlak in Europa voor de nieuwe financiële offers die dit vergde, moest worden behouden. Merkel neemt heel grote, maar gecalculeerde risico's, en is volledig standvastig. Het interesseert haar niet of ze herkozen wordt of niet, ze doet wat ze vindt dat ze móet doen. Een politicus uit één stuk. Hadden we er daar maar méér van in Europa!

 • door Didier op woensdag 2 maart 2016

  Niet alleen de vluchtelingencrisis, maar alle grote problemen waarmee Europa op het ogenblik wordt geconfronteerd hebben we te danken aan het wetteloze gedrag van onze meesters aan de overkant van de oceaan. De nog met moeite te verstoppen financiële crisis (Griekenland incluis), de terreurdreiging, de verziekte relaties met grote buur Rusland, de opgedrongen sancties, de klimaatcrisis, enz., zijn alle het gevolg van de hebzucht en de oorlogszucht van de neoconservatieve bende die in de VS de touwtjes in handen heeft, gepaard aan de slaafse, misdadige meegaandheid van onze ‘leiders’.

  De populaties in het Westen zijn in een onvoorstelbare graad onwetend en dom over wat hun “verkozen vertegenwoordigers” in hun naam doen. De media spelen hierin een verderfelijke rol waarvoor ze ooit ter verantwoording zullen worden geroepen. De dag waarop Brussel, Berlijn, London of Parijs er zullen uitzien als het huidige ver van ons bed Aleppo. De vluchtelingencrisis is slechts een eerste veeg teken, voor wie het wil of kan zien. Wat heen gaat, komt altijd weer terug

  Onze ‘normen en waarden’ waarmee men zo graag zwaait, worden in deze kwestie nog enkel vertegenwoordigd door onbetaalde vrijwilligers die hun tijd opofferen om in modderkampen te gaan helpen, of de vanuit een gecapitonneerde, verwarmde gouverneursvilla veroordeelde sukkels in huis op nemen. Zij zijn de stille helden.

 • door Carlos Pauwels op woensdag 2 maart 2016

  Klopt allemaal. Wir schaffen das nicht. Ik lees niet alleen onheilspellende humane berichten, maar ook economische onheilspellende berichten. Ik vrees dat we ons heel binnenkort zullen moeten vasthouden aan de takken van de bomen. De negatieve rente is al een feit. Zo verdient Japan momenteel enkele miljoenen door het lenen van enkele miljarden door de negatieve rente. Letterlijk de wereld op zijn kop. Japan heeft een gigantische overheidsschuld (zéér risicovol) en slaagt er toch in om geld te verdienen om te lenen. Ik kan niet meer mee. Ik lees ook een heel cru standpunt "de boel staat op ontploffen" van mensen uit de economische wereld. Ik lees ook dat enkele grote internationale banken in slechte papieren zitten waar de bail-in 100% zal zijn wegens to big to fail als het mis loopt. De wagentjes van de roller coaster staan bovenaan en sommige analisten raden nu al aan om al uw geld, tot de laatste euro, cash aan te houden of om te zetten in..... Quo Vadis? Als ik wakker lig is het niet daarvan, maar toch. Mensen die het kunnen weten geven de schuld aan de centrale banken die er maar op los gaan door het massaal creëren van "helicopertmoney" en van plan zijn verder te doen omdat het niet werkt. Nein, wir schaffen das nicht.

 • door spacemonkey op woensdag 2 maart 2016

  Europa het avond land wordt er wel is verteld. Het ziet er hier inmiddels wel bijzonder *slecht* uit. vertel mijn anders eens hoe Eu zich door zijn moeilijkheden gaat worstelen ?

  Inderdaad het was een erg ambitieus maar redelijk kansloos en broos project, van het begin af. Eu dat slechts 6,7 % van de wereldbevolking herbergt. Een sterk verouderde bevolking die mede door zijn nu stilaan onbetaalbaar wordend sociaalmodel, in alle opzichten over bepamperd, zeg maar verwend is geworden. Het grootste (verscheurde economisch blok) Het bezit een eenheidsmunt die de afgelopen maanden sterk aan waarde afnam. Maw al die opgepotte spaarcenten zijn Mondiaal gezien steeds minder waard. De geldpersen draaien op volle toeren om de reeds sputterende economie nieuw leven in te blazen. Hyperinflatie ligt op de loer. Miljoenen radeloze vluchtelingen staan aan de grenzen te trappelen om hier , wat te komen doen of bijdragen (?). Geen Eu leger, geen eensgezind beleid inzake de buitengrenzen, geen unanieme stem (buiten Made in Germany). Mogelijks nog een Brexit te verteren.

  Wel inderdaad dat Europa leeft rustig verder in een verleden. Een gedroomde wereld die hoe langer hoe meer komt los te staan van een realiteit (die het deels zelf mee creëerde).

  De grootste realisatie van Eu zijn sociaal – economisch model is in versneld tempo in elkaar aan het stuiken. Neoliberaal van binnenuit en de vluchtelingen van buiten uit.

  Zij die mee aan de basis liggen v/h falen liggen gaan daar wel erg goede verklaringen moeten voor vinden. Rechts vult de mazen in het net verder wel op. Wat een flop.

  • door antbover op woensdag 2 maart 2016

   Ik vraag mij af of u wel weet hoe Europa er momenteel uitziet ? Het sociaal model heeft zijn waarde bewezen , dat totdat het neoliberalisme dacht daarmee komaf te moeten maken : de vrije markteconomie ; de graaiers vrij spel. Wat wij nu zien binnen dat Europa is meer van hetzelfde : al wat de verrijking van bepaalden kan ( korte termijn) beperken , wel daartegen moeten en zullen we ons verzetten. De daartoe gebruikte trucks , zoals geld "bijsprinten ", vodjes dus , enz.. het blijkt dat dat allemaal druppels zijn in een oceaan die steeds minder water bevat en steeds meer zout . De rijken , het zout der aarde. Uiteindelijk wordt alles door dat zout verbrand : geen leven meer te vinden!!!

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties